Strona główna
Mapa strony
Pielęgniarki i Położne
Fakty Komentarze Codziennie
  DZIĘKUJEMY!!! Ponad 650 tysięcy osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych w 2015 roku!
  Ponad 22 tysiące fanów ma fanpage na FB Portalu Pielęgniarek i Położnych!

Centralny rejestr pielęgniarek i położnych

Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-20 19:46      Ten artykuł czytano już: 11000 razy !

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 czerwca 2005 r.

W SPRAWIE CENTRALNEGO REJESTRU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

(Dz. U. Nr 112, poz. 952)

Na podstawie art. 11g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej "rejestrem centralnym", w tym sposób aktualizacji danych zawartych w rejestrze oraz sposób udostępniania danych wpisanych do tego rejestru.

§ 2. 1. W rejestrze centralnym gromadzone są dane pielęgniarek, położnych posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i aktualizowane na podstawie danych wpisanych do rejestrów prowadzonych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych.

§ 3. 1. Wypisów z rejestru centralnego dokonuje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 11c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2. Wypisów z rejestru centralnego dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Książki w Sklepie Pielęgniarek i Położnych
  • Small_Top
  • Small_modele_opieki_pielegniarskiej_nad_chorym_doroslym
  • Small_Top-1
  • Small_yyy
  • Small_ksi____ka_002
  • Small_wstrzykniecia_domiesniowe

Praca za granicą

Praca w Polsce

Zadaj pytanie

Portal na nasza-klasa.pl

Zapraszamy do zapisania się do newslettera!