40 tys. osób poparło postulat pielęgniarek i położnych w sprawie wcześniejszych emerytur!

Pismo pielęgniarek i położnych

Odpowiedź Ministrstwa Pracy i Polityki Społecznej - nie widzimy żadnej możliwości zrealizowania postulatu!

Zobacz także:

Rząd - NIE dla przywilejów emerytalnych pielęgniarek i położnych (z jednym wyjątkiem).