Interpelacja poselska w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ej.

 

Zobacz treść interpelacji . . .

Zobacz także:

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Interpelacje poselskie i senatorów - pielęgniarka DPS