Portal Pielęgniarek i Położnych zaprasza do ogólnopolskich informatorów...

Warto tu zajrzeć!!!

Ogólnopolska baza szkół prowadzących kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

Ogólnopolska baza podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 

Ogólnopolska baza szkół prowadzących studia pomostowe