Strona główna
Mapa strony
Pielęgniarki i Położne
Fakty Komentarze Codziennie
  Ponad 250 tysięcy osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych od początku 2014 roku!
  Prawie 3 tysięce komentarzy zamieścili użytkownicy Portalu Pielęgniarek i Położnych od początku 2014 roku!
Prawo-medyczne-dla-pielegniarek-art

Tylko w ciągu dwóch lat, w 200 skontrolowanych szpitalach (na ponad 900), przy pracach związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego poszkodowanych zostało 654 pracowników. Głównie pielęgniarek! Doznane urazy w większości skutkowały długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, nawet do roku. Przyczyny wypadków to jednoosobowa obsada, przekroczenie norm dźwigania oraz brak sprzętu pomocniczego.

Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-15 16:25      Ten artykuł czytano już: 3000 razy !

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

W ramach kontroli PIP "zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpitalach przy ręcznych pracach transportowych" skontrolowano 198 zakładów opieki zdrowotnej (szpitali) zatrudniających 103 tys. pracowników, w tym 84 tys. kobiet.
Przy pracach związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego zatrudnionych było 18,7 tys. pracowników, w tym przy pracach związanych z ręcznym dźwiganiem i przenoszeniem pacjentów – 15 tys. (głównie pielęgniarki – 12,5 tys.) na oddziałach łóżkowych (m.in. neurochirurgii, chirurgii: urazowej, ogólnej, onkologicznej, a także ortopedii, anestezjologii i intensywnej terapii).

W skontrolowanych zakładach, w latach 2005– –2007, w wypadkach przy pracy związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego poszkodowanych zostało 654 pracowników. Wypadki te stanowią ok. 20% wszystkich wypadków przy pracy w zakładach ochrony zdrowia.

Jak już zaznaczono, poszkodowanymi na skutek nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego były głównie pielęgniarki, które doznały urazów podczas wykonywania prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (przede wszystkim – urazy kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżowym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa, a ponadto naderwanie ścięgien, mięśni, przepuklina pachwinowa). Urazy te w większości skutkowały długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, nawet do roku.
Średnio wskaźnik ciężkości tego rodzaju wypadków z lat 2005–2007 wyniósł 56 dni niezdolności do pracy na jednego poszkodowanego i był znacznie wyższy od wskaźnika ciężkości wszystkich wypadków, jakie wydarzyły się w sektorze ochrona zdrowia i pomoc społeczna (36 dni).

Zespoły powypadkowe – jako przyczyny większości wypadków – ustaliły: wykonywanie pracy w niedostatecznej obsadzie (jednoosobowo), brak właściwego sprzętu pomocniczego, przekroczenie norm dźwigania oraz brak ostrożności.

Podkreślić należy, że w dwóch trzecich skontrolowanych szpitali ustawienie łóżek pacjentów nie zapewniało personelowi medycznemu możliwości dostępu do nich z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. Natomiast w ponad połowie szpitali nie zapewniono wymaganych odległości pomiędzy łóżkami, a modularna szerokość pokoi łóżkowych uniemożliwiała wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności przesuwania innych. Takie zagęszczenie i rozstawienie łóżek wymuszało przyjmowanie przez personel nieergonomicznej postawy ciała podczas zabiegów i pielęgnacji chorych.

Znaczne narażenia układu mięśniowo-szkieletowego występują podczas ręcznego przytrzymywania pacjenta i podnoszenia go w celu przetransportowania. Dla ułatwienia wykonywania tych czynności dostawcy oferują wiele urządzeń technicznych. Przykładem nowoczesnego urządzenia, testowanego w jednym z kontrolowanych szpitali, może być system przeznaczony do przenoszenia obłożnie chorych z łóżka na łóżko z wykorzystaniem poduszki powietrznej. Obsługuje go jedna pielęgniarka z użyciem niewielkiej siły. Niestety, w kontrolowanych szpitalach wyposażenie w sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów było niedostateczne. Brak lub niewystarczającą liczbę sprzętu pomocniczego ułatwiającego podnoszenie pacjenta do pozycji pionowej i jego przemieszczanie (podnośników, pionizatorów) stwierdzono w 60% szpitali, a do przemieszczania pacjenta w pozycji leżącej (mat ślizgowych, rolek) – w co trzecim szpitalu. Szczególnie brakowało wózków-wanien do mycia pacjentów – w 81% szpitali.W wielu przypadkach istniejący w szpitalach sprzęt, ułatwiający dźwiganie i transportowanie chorych,stał bezczynnie w magazynach, ponieważ obiekty nie były dostosowane do jego użytkowania (np.podnośniki hydrauliczne mobilne nie mieściły się w drzwiach), albo też pracownicy nie umieli się nim posługiwać.
Należy podkreślić, że wykonywanie przez kobiety (pielęgniarki, sanitariuszki) prac związanych z dźwiganiem pacjentów, bez stosowania urządzeń pomocniczych, nadto w niewystarczającej obsadzie osobowej (szczególnie w porze nocnej), było główną przyczyną przekraczania dopuszczalnych norm dźwigania. Nieprawidłowości te stwierdzono w 16% kontrolowanych szpitali. Sytuację pogarszał fakt, że prawie połowa łóżek nie posiadała możliwości regulacji wysokości, co wymuszało przyjmowanie niewłaściwej pozycji ciała podczas pielęgnacji pacjenta (w tym dźwigania).

Ze względu na wysoką skalę stwierdzonych nieprawidłowości, zagrożeń oraz wypadków PIP postuluje:

  • znowelizowanie rozporządzeń: Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, w kierunku wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników, szczególnie kobiet, wykonujących prace związane z dźwiganiem i przemieszczaniem osób;
  • ujęcie w wykazie chorób zawodowych – schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w szczególności kręgosłupa, powodowanych dźwiganiem osób podczas sprawowania nad nimi opieki.

Ze sprawozdania kontrolnego PIP wybrał

Mariusz Milcarek

Zobacz cały tekst sprawozdania

Zobacz także:

13 czerwca 2009 roku - MZ "kobieta nie może ręcznie przenosić ciężarów o masie przekraczającej 20 kg przy pracy dorywczej (do 4-ch razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)"!!! MZ "zapomniało" podać ile może podnosić kilogramów kobieta przy pracy stałej. My to sprawdziliśmy. 3 KOMENTARZE.

9 czerwca 2009 roku -  MZ przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Zobacz stanowisko ministerstwa w sprawie postulatu "rozszerzenia wykazu chorób zawodowych o żylaki kończyn dolnych oraz choroby kręgosłupa u pielęgniarek i położnych wykonujących zawód". 

13 marca 2007 roku - Z redakcyjnej poczty: Bóle kręgosłupa, to nasz chleb powszedni. 15 KOMENTARZY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki w Sklepie Pielęgniarek i Położnych
  • Small_Top
  • Small_modele_opieki_pielegniarskiej_nad_chorym_doroslym
  • Small_Top-1
  • Small_yyy
  • Small_ksi____ka_002
  • Small_wstrzykniecia_domiesniowe

Najnowsze artykuły z aktualności:

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki - Sąd Apelacyjny - to nie było "rażące niedbalstwo" pielęgniarek.

Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-29 14:26

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Zobacz jakie specjalizacje i w jakich województwach zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia w 2014 roku. Jest 1850 miejsc szkoleniowych.

Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-29 09:04

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2014.

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen - Niemcy starają się pozyskać pielęgniarki z .... Filipin, Wietnamu czy Chin.

Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-29 07:29

Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen.

Komentarze użytkowników

#1 ~Iga Data: 2013-09-16 01:15:28

W 40 % szpitali są podnośniki do pacjentów ?.Niemożliwe,pracuję w klinicznym i w żadnym oddziale nie ma podnośników.A szpital ma kolejne certyfikaty a dyrektor oszczędza na naszych kręgosłupach i ma pewnie premię za dobry wynik finansowy.To jest obóz pracy.

Praca za granicą

Praca w Polsce

Najpopularniejsze informacje

Liczba wyświetleń: 22757

List! Samo życie.

Liczba wyświetleń: 15024

Chciałam się tylko pożalić ... 38 KOMENTARZY.

Liczba wyświetleń: 29025

Wykształcenie pielęgniarskie a wysokość uposażenia.

Liczba wyświetleń: 83959

Cewnikowanie mężczyzny. 42 KOMENTARZE.

Liczba wyświetleń: 20686

Uczulenie na rękawiczki.

Liczba wyświetleń: 17629

Przepaść pomiędzy teorią a praktyką.

Liczba wyświetleń: 14879

Do pracy z takimi pacjentami nas nie przeszkolono!

Liczba wyświetleń: 17187

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Liczba wyświetleń: 30761

Salowa pielęgniarką instrumentariuszką.

Liczba wyświetleń: 17658

Pielęgniarki w opinii dyrekcji były "stosunkowo mało obciążone pracą" i z tego powodu były oddelegowywane do pracy na inne oddziały. Sąd: "nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu"!

Liczba wyświetleń: 13478

Pielęgniarska ortografia.

Liczba wyświetleń: 30616

Naczelna Izba PiP opublikowała stanowisko w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Zobacz zaproponowany tzw. awans poziomy pielęgniarki i położnej, uzależniony od posiadanego dyplomu, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Liczba wyświetleń: 17073

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie braku właściwego wykorzystania potencjału pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz wprowadzenia ścieżek kariery zawodowej w pielęgniarstwie, które pozwoliłyby na uporządkowanie kompetencji pielęgniarek w zależności od posiadanego wykształcenia.

Liczba wyświetleń: 16210

Przeczytaj tę informację ze względu na solidarność z pielęgniarką z Biłgoraju. Pielęgniarka w czasie dyżuru na oddziale szpitalnym idzie do dyrektora. Informuje o niewystarczającej obsadzie pielęgniarskiej i o zgłoszeniu tego faktu do prokuratury i PIP. W dniu następnym zostaje "oddelegowana" do pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym położonym 20 km od miejsca zamieszkania.

Liczba wyświetleń: 38903

Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Portal na nasza-klasa.pl