Kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek/pielęgniarzy. Posiadasz dyplom pielęgniarstwa, ale nie znasz niemieckiego? Żaden problem!