Strona główna
Mapa strony
Pielęgniarki i Położne
Fakty Komentarze Codziennie
  DZIĘKUJEMY!!! Ponad 650 tysięcy osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych w 2015 roku!
  Ponad 22 tysiące fanów ma fanpage na FB Portalu Pielęgniarek i Położnych!

Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-11 21:03      Ten artykuł czytano już: 15500 razy !

Czy położna, która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kursspecjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Pytanie pierwsze

Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Pytanie drugie

Dzień dobry.
Mam pytanie czy położna która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kurs
specjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź na pytanie pierwsze:

NIE! Takich wymagań NFZ nie stawia. Aby wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Narodowy Fundusz Zdrowia stawia następujace wymagania:

Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 25 ustawy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Co zawiera w art. 5 pkt 25 ustawy? Oto jego treść:

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Odpowiedź na pytanie drugie:

NIE! Aby wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji położnej środowiskowej - rodzinnej Narodowy Fundusz Zdrowia stawia następujace wymagania:

Świadczenia mogą być udzielane przez położne posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu położnej,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru położnych, prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 28 ustawy lub tytuł zawodowy magistra położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa.

Co zawiera w art. 5 pkt 28 ustawy? Oto jego treść:

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

28) położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Ciekawostka! Aby wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie położnej środowiskowej - rodzinnej można posiadać tytuł zawodowy magistra położnictwa lub...... tytuł magistra pielęgniarstwa!

Informacja opracowana na podstawie:

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

 

Książki w Sklepie Pielęgniarek i Położnych
  • Small_Top
  • Small_modele_opieki_pielegniarskiej_nad_chorym_doroslym
  • Small_Top-1
  • Small_yyy
  • Small_ksi____ka_002
  • Small_wstrzykniecia_domiesniowe

Komentarze użytkowników

#1 ~ Data:

Czy pielęgniarka po kursie pielęgniarki środowiskowej może wykonywać szczepienia?

#2 ~ Data:

pielęgniarka środowiskowa w domu pacjenta może wykonać szczepienie tylko w obecności lekarza. Lekarz musi mieć zestaw p/wstrząsowy z aparatem Ambu.Pielęgniarka środowiskowa nie pracuje w gabinecie lekarza rodzinnego zatem nie musi posiadać kursu szczepień. Tak naprawdę wymagany jest kurs przy szczepieniu BCG tj.w oddziale położniczym oraz w praktyce lekarza rodzinnego.

#3 ~ Data:

CIEKAWA JESTEM, CZY DO WYKONANIA SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE TEż TRZEBA POSIADAć UKOńCZONY KURS SZCZEPIEń

#4 ~ Data:

Do autora odpowiedzi na pytania. Zapis , który jest skomentowany jako ciekawostka ma uzasadnienie. Możliwość uzyskania tytułu magistra położnictwa istnieje po reformie kształcenia. Przed reformą położne, które chciały pozostać w zawodzie i zdobyć wykształcenie wyższe związane z zawodem (często nie z powodu tytułomanii, tylko dla przyjemności uczenia się i autentycznej sympatii do zawodu), miały tylko jedną możliwość- studia pielęgniarskie. Te położne uczyły się pielęgniarstwa społecznego (aktualnie środowiskowo- rodzinnego, zmieniła się nomenklatura dla tych samych problemów) i mają większe kompetencje od swoich koleżanek, które studiów nie ukończyły. Proszę pamiętać, że zmiana ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, nie poskutkowała zmianą systemu kształcenia w zakresie studiów wyższych. Stało się dopiero po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w związku z dostosowaniem kształcenia do wymogów unijnych. A szkoda,że do

#5 ~ Data:

Jestem po liceum medycznym ze stazem 11 lat pracy .Czy czeka mnie konieczność podjęcia studiów by byc w zawodzie .Obecnie pracuje jako pielęgniarka srodowiskowa w NZOZ .Czy za kurs pielegniarstwa środowiskowego powinien mi zapłacić pracodawca . Wiem ,że dostanie przez to dodatkowe fundusze .

#6 ~do.... Data: 2010-06-07 12:31:55

Aby zaszczepic przeciwko grypie trzeba miec ukończony KURS

#7 ~kilo Data: 2010-10-14 22:06:11

pielegniarka środowiskowa aby zaszczepic pacjenta musi miec ukonczony kurs

#8 ~fiki Data: 2012-07-12 11:19:37

Mam pytanie gdzie można ukończyć kurs pielęgniarski. Jestem osoba bezrobotną i chcę się przekwalifikować. Czy muszę mieć ukończona szkołę srednia pielegniarska czy wystarczy wykształcenie średnie i dodatkowo ukończony kurs? Prosze o emeial w tej sprawie .Pilne. beataczuk@wp.pl

Praca za granicą

Praca w Polsce

Najpopularniejsze informacje

Liczba wyświetleń: 28942

List! Samo życie.

Liczba wyświetleń: 41993

Wykształcenie pielęgniarskie a wysokość uposażenia.

Liczba wyświetleń: 116714

Cewnikowanie mężczyzny. 42 KOMENTARZE.

Liczba wyświetleń: 34255

Uczulenie na rękawiczki.

Liczba wyświetleń: 22763

Przepaść pomiędzy teorią a praktyką.

Liczba wyświetleń: 20425

Do pracy z takimi pacjentami nas nie przeszkolono!

Liczba wyświetleń: 23696

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Liczba wyświetleń: 38967

Salowa pielęgniarką instrumentariuszką.

Liczba wyświetleń: 25057

Pielęgniarki w opinii dyrekcji były "stosunkowo mało obciążone pracą" i z tego powodu były oddelegowywane do pracy na inne oddziały. Sąd: "nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu"!

Liczba wyświetleń: 19273

Pielęgniarska ortografia.

Liczba wyświetleń: 42346

Naczelna Izba PiP opublikowała stanowisko w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Zobacz zaproponowany tzw. awans poziomy pielęgniarki i położnej, uzależniony od posiadanego dyplomu, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Liczba wyświetleń: 24409

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie braku właściwego wykorzystania potencjału pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz wprowadzenia ścieżek kariery zawodowej w pielęgniarstwie, które pozwoliłyby na uporządkowanie kompetencji pielęgniarek w zależności od posiadanego wykształcenia.

Liczba wyświetleń: 23429

Przeczytaj tę informację ze względu na solidarność z pielęgniarką z Biłgoraju. Pielęgniarka w czasie dyżuru na oddziale szpitalnym idzie do dyrektora. Informuje o niewystarczającej obsadzie pielęgniarskiej i o zgłoszeniu tego faktu do prokuratury i PIP. W dniu następnym zostaje "oddelegowana" do pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym położonym 20 km od miejsca zamieszkania.

Liczba wyświetleń: 54336

Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Liczba wyświetleń: 27036

Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip od pielęgniarek i położnych.

Portal na nasza-klasa.pl

Zapraszamy do zapisania się do newslettera!