Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Czy położna, która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kursspecjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Pytanie pierwsze

Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Pytanie drugie

Dzień dobry.
Mam pytanie czy położna która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kurs
specjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź na pytanie pierwsze:

NIE! Takich wymagań NFZ nie stawia. Aby wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Narodowy Fundusz Zdrowia stawia następujace wymagania:

Świadczenia mogą być udzielane przez pielęgniarki posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 25 ustawy lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Co zawiera w art. 5 pkt 25 ustawy? Oto jego treść:

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Odpowiedź na pytanie drugie:

NIE! Aby wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji położnej środowiskowej - rodzinnej Narodowy Fundusz Zdrowia stawia następujace wymagania:

Świadczenia mogą być udzielane przez położne posiadające:
a)prawo wykonywania zawodu położnej,
b)aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru położnych, prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
c)kwalifikacje określone w art. 5 pkt 28 ustawy lub tytuł zawodowy magistra położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa.

Co zawiera w art. 5 pkt 28 ustawy? Oto jego treść:

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

28) położna podstawowej opieki zdrowotnej - położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Ciekawostka! Aby wykonywać świadczenia zdrowotne w zakresie położnej środowiskowej - rodzinnej można posiadać tytuł zawodowy magistra położnictwa lub...... tytuł magistra pielęgniarstwa!

Informacja opracowana na podstawie:

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.08.28 10:34:16 ~

Czy pielęgniarka po kursie pielęgniarki środowiskowej może wykonywać szczepienia?

#2  2016.08.28 10:34:16 ~

Pielęgniarka środowiskowa w domu pacjenta może wykonać szczepienie tylko w obecności lekarza. Lekarz musi mieć zestaw p/wstrząsowy z aparatem Ambu.Pielęgniarka środowiskowa nie pracuje w gabinecie lekarza rodzinnego zatem nie musi posiadać kursu szczepień. Tak naprawdę wymagany jest kurs przy szczepieniu BCG tj.w oddziale położniczym oraz w praktyce lekarza rodzinnego.

#3  2016.08.28 10:34:16 ~

CIEKAWA JESTEM, CZY DO WYKONANIA SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE TEż TRZEBA POSIADAć UKOńCZONY KURS SZCZEPIEń

#4  2016.08.28 10:34:16 ~

Do autora odpowiedzi na pytania. Zapis , który jest skomentowany jako ciekawostka ma uzasadnienie. Możliwość uzyskania tytułu magistra położnictwa istnieje po reformie kształcenia. Przed reformą położne, które chciały pozostać w zawodzie i zdobyć wykształcenie wyższe związane z zawodem (często nie z powodu tytułomanii, tylko dla przyjemności uczenia się i autentycznej sympatii do zawodu), miały tylko jedną możliwość- studia pielęgniarskie. Te położne uczyły się pielęgniarstwa społecznego (aktualnie środowiskowo- rodzinnego, zmieniła się nomenklatura dla tych samych problemów) i mają większe kompetencje od swoich koleżanek, które studiów nie ukończyły. Proszę pamiętać, że zmiana ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej, nie poskutkowała zmianą systemu kształcenia w zakresie studiów wyższych. Stało się dopiero po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w związku z dostosowaniem kształcenia do wymogów unijnych. A szkoda,że do

#5  2016.08.28 10:34:16 ~

Jestem po liceum medycznym ze stazem 11 lat pracy .Czy czeka mnie konieczność podjęcia studiów by byc w zawodzie .Obecnie pracuje jako pielęgniarka srodowiskowa w NZOZ .Czy za kurs pielegniarstwa środowiskowego powinien mi zapłacić pracodawca . Wiem ,że dostanie przez to dodatkowe fundusze .

#6  2010.06.07 12:31:55 ~do....

Aby zaszczepic przeciwko grypie trzeba miec ukończony KURS

#7  2010.10.14 22:06:11 ~kilo

Pielegniarka środowiskowa aby zaszczepic pacjenta musi miec ukonczony kurs

#8  2012.07.12 11:19:37 ~fiki

Mam pytanie gdzie można ukończyć kurs pielęgniarski. Jestem osoba bezrobotną i chcę się przekwalifikować. Czy muszę mieć ukończona szkołę srednia pielegniarska czy wystarczy wykształcenie średnie i dodatkowo ukończony kurs? Prosze o emeial w tej sprawie .Pilne. beataczuk@wp.pl

#9  2016.07.08 14:25:50 ~ja

Pielęgniarka rodzinna, nie może w miejscu zamieszkania pacjenta wykonywać szczepień - żadnych szczepień ! nie ma znaczenia czy posiada kurs szczepień czy nie.

Dodaj komentarz