Działy aktualności

Aktualności

Wiele pielęgniarek i położnych jest zmuszonych pracować w wymiarze ponad jednego etatu a, prezes naczelnej izby pip składa życzenia: "żebyśmy umiały i miały czas zachować umiar i dystans między pracą zawodową a życiem osobistym i rodzinnym". Życzenia składa osoba z wynagrodzeniem miesięcznym około 20 tys. złotych - syty głodnego nie zrozumie!

Pielęgniarstwo 2018.

Różne oblicza pielęgniarskiego mobbingu... Z akt sądowych: "Gdy na oddziale pojawiło się zapadnięcie w podłodze, to pielęgniarka od pielęgniarki oddziałowej usłyszała, że to przez nią, bo jest najgrubsza. Powódka w związku z zachowaniami S. G. utraciła poczucie własnej wartości, miała dolegliwości związane z problemami z zaśnięciem, bólami brzucha, obawą przyjścia do pracy".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sąd ustalił, że pielęgniarka oddziałowa "wprowadzała różne elementy kontroli merytorycznego przygotowania podległych pielęgniarek do pracy a także sprawdzała ich reakcje na różnego rodzaju sytuacje stresowe, względnie prawidłowość działań na oddziale. Przykładem tego rodzaju działań była na przykład zmiana ułożenia leków na półkach, usuwanie niektórych narzędzi z tac reanimacyjnych, zmienianie parametrów na kardiomonitorach poprzez zawężenie zakresu, po przekroczeniu którego monitor reagował".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Sprawa sądowa. Pielęgniarka sprawę wygrała. Dziwi natomiast, że pielęgniarce odmówiono należnych jej praw, tylko dlatego, że na angażu o pracę widniała adnotacja: "pielęgniarka" i "starsza pielęgniarka". Rozczulające jest stwierdzenie sądu: "Na bloku operacyjnym pracowały anastetyczka i instrumentariuszka oraz siostra oddziałowa".

Pielęgniarka, położna uprawnienia emerytalne

Mój dorobek zdrowotny po 38 latach bycia pielęgniarką to dwie operacje kręgosłupa po wypadnięciu dysków na skutek dźwignia ciężkich pacjentów, przewlekły ból kręgosłupa, depresja i wypalenie zawodowe i orzeczenie ZUS, który uważa, że skoro mogę jeszcze chodzić to mogę pracować.

Pielęgniarstwo 2018.

Co czeka przyszłe pielęgniarki, pielęgniarzy... Co najbardziej obciąża pielęgniarki w pracy? Jakie mogą być skutki pracy zmianowej? Czy każdy może pracować na nocnym dyżurze? A co z posiłkami? Cierpi też rodzina….

Realia zawodu pielęgniarki

Związek pielęgniarek do premiera: W zakresie wynagrodzeń oczekujemy podwyżek od dnia 1 lipca 2018 r. Uzasadniamy to również danymi opublikowanymi w lutym 2018 r. przez GUS, z których jednoznacznie wynika, że pomimo realizacji trzech transz z Porozumienia podpisanego z Ministrem Zdrowia w 2015 r. grupa pielęgniarek i położnych nadal jest najgorzej wynagradzana spośród wszystkich zawodów specjalistycznych w Polsce.

W Polsce pielęgniarek nie cenią!

Pielęgniarka poszła do sądu w sprawie dodatku brutto brutto. Zobacz wyrok Sądu Rejonowego.

Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych.

(7) Pielęgniarka podała lekarzowi fiolkę z lekiem. Lekarz nabrał lek i podał trzem pacjentom (jednym z nich była pielęgniarka). Miała zostać podana lignokaina. Podano chlorek potasu! Zobacz końcowe rozstrzygnięcie sądu...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Panie w czepkach do ministra zdrowia: "Nie chcemy być dyskryminowani, gotowi więc jesteśmy uzgodnić i podpisać analogiczne warunki płacowe dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych".

Pokłosie porozumienia "kolegów - lekarzy"

"Chciałam naświetlić problem, który coraz bardziej jest nagłaśniany, a mianowicie postulat lekarzy, którzy oprócz kosmetyczek i kosmetologów chcą od tej czynności odsunąć także nas - pielęgniarki, położne i inne zawody medyczne. Chcą utworzyć ustawę, która pozwoli tylko i wyłącznie lekarzom wykonywać zabiegi estetyczne".

Z redakcyjnej poczty

Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę, trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Pielęgniarstwo 2018

(6) WAŻNE! Pogląd Sądu na zasadę "trzykrotnego sprawdzenia leku przed jego podaniem" oraz zasadę "ograniczonego zaufania" pracy w zespołach medycznych.

Pielęgniarstwo 2018.

(5) Z wyroku sądowego: "lekarz w swoich wyjaśnieniach wskazał na niektóre nietypowe zachowania pielęgniarki w toku przygotowywania się do innych zabiegów ablacji: chęć skorzystania z telefonu komórkowego, chęć wyjścia z S. operacyjnej czy też przyniesienie na sale operacyjną kwiatów, powyższe jednak – niewłaściwe zachowania – nie dotyczyły ściśle procedury medycznej i nie stanowiły wystarczającej przesłanki do zerwania zasady ograniczonego zaufania do członka zespołu medycznego".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Pytanie jakie mi przychodzi do głowy: czy podczas zabiegu była jedna pielęgniarka? Wg mnie powinna być pielęgniarka czysta i brudna. Brudna która pomaga tzw czystej podczas zabiegów. No ale oczywiście nagminnie tej drugiej nie ma. Ciężko jest jednej pielęgniarce ogarnąć: przygotowanie sali, sprzętu do zabiegu, pomoc w trakcie zabiegu, ogarnąć sprzęt i sale po zabiegu, przygotować sprzęt i sale do następnego zabiegu. Wszystko pod presją czasu...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

(4) Z wyroku sądowego - opinia biegłych sądowych. Sąd: biegli nie wskazali "źródła obowiązku sprawdzenia etykiety leku przez lekarza przy podawaniu go przez pielęgniarkę" oraz, że w opiniach biegłych można dostrzec też pewne sprzeczności...

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Prawie 7 000 pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty w 2016 roku. Ile z nich posiadało wykształcenie wyższe? Ile osób zostało zwolnionych z odbywania szkolenia specjalizacyjnego (posiadających stopnień naukowy co najmniej doktora) oraz jaki procent odbywało specjalizacje dofinansowane ze środków ministerstwa zdrowia?

Dofinansowane specjalizacje

(3) Z wyroku sądowego (do żyły podano chlorek potasu, zamiast lignokainy): Zeznania trzech pacjentów - "pacjent Z. F. w dużej mierze w swoich zeznaniach skupiał się na ocenie zachowania, pracy i błędów popełnionych przez lekarza, pomimo, iż nie posiada wykształcenia medycznego, ani prawniczego". Przeczytaj zeznania pacjentów (jednym z nich była pielęgniarka!).

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: To lekarz podając lek przyczynił się bezpośrednio do uszczerbku. Należy sprawdza co się podaje. Obowiązek sprawdzania spoczywa również na pielęgniarce, lecz nie ona podawała lek pacjentowi. Aby uniknąć takich sytuacji osoba podająca lek pacjentowi MUSI sprawdzać jego nazwę. Każdy może się pomylić, dlatego ostatnie ogniwo, którym był lekarz musi szczególnie starannie sprawdzić lek.

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

Nie robiłam specjalizacji dla papierka. Robiłam ją dla poszerzenia wiedzy. Nie myślałam, że będą z tego profity. Obecnie jestem jeszcze bardziej zdołowana bo w oczach naszej władzy jestem nikim. Widać to po planie podwyżek. Na emeryturę udam się ochoczo. Jeśli na emeryturze podejmę pracę to już nie jako pielęgniarka.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Oferta dla pielęgniarek i położnych. Przyjedź do Niemiec, pracuj, jednocześnie ucz się języka niemieckiego.

(2) Z wyroku sądowego: Lekarz stał na stanowisku, "iż obowiązek ten spoczywa na pielęgniarce jako wykwalifikowanej i odpowiednio wykształconej osobie, a obowiązek ten dotyczy lekarza jedynie wtedy, gdy sam pobiera lek, a następnie go samodzielnie podaje pacjentowi".

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

(1) Z wyroku sądowego: "Na sali operacyjnej pielęgniarka ma swój stolik, jest także jałowy stolik lekarza. Pielęgniarka wyjmuje strzykawkę z opakowania, kładąc ją na jałowy stolik lekarza, podczas gdy leki stoją na stoliku pielęgniarki". Dlaczego lekarz podał chlorek potasu, zamiast lignokainy?

Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.

CKPPiP informuje: zdawalność egzaminów państwowych w starym trybie na poziomie 99,23%. W nowym trybie - 25%. Dla przykładu: zdawalność na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego wyniosła 8,7%.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Pracuj legalnie jako opiekunka/opiekun w Niemczech. Zarabiaj od 6 000 do 8 000 zł.

Praca za granicą

Oferta pracy. Zatrudnimy pielęgniarkę koordynującą do pracy w oddziale kardiologicznym z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Oferta bezpłatnych ogłoszeń drobnych dla szpitali w ogólnopolskiej gazecie branżowej dla pielęgniarek i położnych - nakład 30 tys. egzemplarzy.

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich: "Bywa również, że w takich sytuacjach, pielęgniarka w ogóle nie otrzyma na mocy ustawy podwyżki". Gdy pisałem o tym rok temu, to mienie osądzano w komentarzach od czci i wiary. Argument? Stary jak świat: Mielcarek jątrzy!

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Pielęgniarstwo pediatryczne. Egzamin specjalizacyjny (w starym trybie) odbył się w dniu 24 kwietnia. Do egzaminu nie podeszły wszystkie zapisane osoby. Tym, którzy zaliczyli egzamin - gratulujemy!

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Zdumiewający komunikat CKPPiP w sprawie zdawalności na państwowym egzaminie państwowym dla pielęgniarek i położnych. Przedmiotowy komunikat powinien mieć zdecydowanie inny wydźwięk...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Brak rąk do pracy, przepracowanie, niskie wynagrodzenie i brak poszanowania zawodu - to początek długiej listy bolączek pielęgniarek i położnych. Problem mają rozwiązać osoby, które odciążą pielęgniarki i położne... Czy autorzy tego pomysłu zadali sobie pytanie: kto będzie chciał pracować za pensję niższą, niż mają pielęgniarki?

Warunki pracy i płacy

Specjalizacja w dziedzinie organizacji i zarządzania została zlikwidowana! W dniu 24 kwietnia odbył się jeden z ostatnich egzaminów specjalizacyjnych w tej dziedzinie pielęgniarstwa. Publikujemy wyniki...

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Do egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego przystąpiło 187 osób. Egzamin odbył się według nowych zasad. Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 94 punkty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarek List Otwarty! W jednym szpitalu od 1 stycznia 2018 r. 50 pielęgniarek nie zarabiało nawet gwarantowanego im ustawowo minimalnego wynagrodzenia. W innym lekarze mają systematycznie podnoszone wynagrodzenia i obecnie wynoszą one 5–20 krotność wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Słowo się rzekło, mówimy sprawdzam! Zobacz pismo redakcji pielegniarki.info.pl do pani Józefy Szczurek-Żelazko w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wykazu sytuacji punktowych braku pielęgniarek.

Punktowe sytuacje braku pielęgniarek.

Zamieszkaj i pracuj w Ameryce! Osobista opieka i wsparcie, konkurencyjne zarobki i ciekawe miejsca pracy.

Praca za granicą

Egzamin w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. W dziedzinie tego pielęgniarstwa odbył się w dniu 24 kwietnia egzamin państwowy w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Sprawdź wyniki.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Dzisiaj pielęgniarki które kończyły LM mają ok 30-40 letni staż pracy. Dlaczego te pielęgniarki są cały czas dyskryminowane, a to One są filarem ochrony zdrowia?

Pielęgniarki 2018.

Do egzaminu przystąpiło 131 osób. Zobacz wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego z dnia 24 i 25 kwietnia. Zdawano egzamin na starych i nowych zasadach.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Kolejne info z "sytuacji punktowej braku pielęgniarek". Punktowa sytuacja dotyczy... całego województwa! Jeden ze szpitali przyjmie od razu ponad 40 pielęgniarek. Wynagrodzenie? Tego nie ujawniamy ze względu na konkurencję. "Te kwestie będziemy ustalać indywidualnie".

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek