Działy aktualności

Aktualności

Temat układania grafików ciąg dalszy... U mnie największym problemem są wolne weekendy. Jakimś dziwnym trafem, tylko określona grupa pielęgniarek ma je zagwarantowane - dwa a nawet i trzy. Na pytanie, dlaczego tak jest, słyszymy odpowiedź, że według przepisów, należy się co czwarta niedziela. Tylko dlaczego to prawo dotyczy tylko części zespołu pielęgniarskiego?

"Układanie" grafików dla pielęgniarek.

Chyba mamy przykład "punktowej sytuacji" braku pielęgniarek, o której mówiła w sejmie wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko. Przełożona pielęgniarek w szpitalu: "pracy przy pacjentach jest tak dużo, że gdybym zatrudniła na każdy oddział jeszcze po pięć pielęgniarek, każda miałaby co robić".

"Punktowe sytuacje" braku pielęgniarek.

Gazeta prawna - mobbing wśród pielęgniarek jest codziennością... "Wielka mi pani magister...".

#krzyczeniejesttwojąsłabością

Kilka przykładów "podłych praktyk"! Z licznych maili do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych, wyłania się problem w kwestii układania grafików dla pielęgniarek i położnych przez pielęgniarki oddziałowe...

Pielęgniarki.

Pytanie o kolejny etap dodatków brutto brutto dla pielęgniarek i położnych: Czy Ministerstwo Zdrowia wywiąże się w pełni z ostatniego etapu Porozumienia z dnia 23 września 2015 roku?

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Zdaniem pielęgniarki: À propos zwolnienia pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji: "Czy głośne mówienie o warunkach pracy pielęgniarki, która ma realnie w swoich rękach zdrowie i życie ludzkie jest nieetyczne i powinno być w jakikolwiek sposób karalne?"

Zdaniem pielęgniarki - Monika Drobińska

Szanowny Panie Ministrze, z niepokojem przyjmuję płynące ze środowiska pielęgniarek sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich na oddziałach.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Telewizja rządowa: "Udało nam się porozmawiać z lekarką pracującą w szpitalu ze Złotoryji. Kobieta potwierdza wersję zwolnionej pielęgniarki, ale prosi o anonimowość...".

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Wideo - wywiad z zwolnioną pielęgniarką ze złotoryjskiego szpitala: nie czuje, żebym działała na szkodę spółki! Ja działałam w imieniu i na rzecz pacjentów. Ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa personelu...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Józefa Szczurek-Żelazko o przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,73.

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Związek pielęgniarek: Z uwagi na fakt, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości polubownych uzgodnień, a napięcie i niezadowolenie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych staje się coraz bardziej czytelne...

Działalność związku pip.

Ankieta: wiedza pielęgniarek opieki długoterminowej oraz pracujących w domach opieki społecznej w zakresie stosowania opatrunków w leczeniu odleżyn.

Pielęgniarstwo 2018.

Teraz się okazuje, że nagrody w wysokości 48 tysięcy złotych pani wiceminister zdrowia (pielęgniarka) Józefie Szczurek-Żelazko "po prostu się należały"! Nagrodę dla siebie przyznała sobie sama pani Szydło...

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Komentarz emerytowanej położnej do życzeń świątecznych pani Józefy Szczurek-Żelazko - wiceministra zdrowia (pielęgniarka). "Zamiast więc składać nic nie warte życzenia, może wreszcie pochyli się Pani nad problemami w naszej grupie zawodowej?".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

W ten Świąteczny Czas wszyscy: pielęgniarki i pielęgniarze, jesteśmy - PIELĘGNIARKAMI I PIELĘGNIARZAMI ZE ZŁOTORYJI!

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Życzenia świąteczne izby pielęgniarskiej.

Pielęgniarki 2018.

Wideo: Przewodniczący prorządowego związku zawodowego Solidarność a sprawa pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Głos pielęgniarek cyfrowych w obronie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji. Dołącz do My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Prasowe informacje w sprawie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryi, która odważyła się przekazać do mediów informacje w zakresie obsady pielęgniarskiej. Została zwolniona na 9 miesięcy przed emeryturą. W tym szpitalu pracowała od 1979 roku.

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

W sejmie: Myślimy, żeby opiekuna medycznego uzbroić w dodatkowe kompetencje, a pielęgniarka będzie pełnić rolę koordynującą...

Pielęgniarka a opiekun medyczny.

Związek pielęgniarek: stworzenie możliwości pracodawcom „podbierania” na poczet realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach środków otrzymywanych od NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek, stanowi naruszenie przez Ministra Zdrowia warunków Porozumienia z 2015 roku.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Wiceminister zdrowia w sejmie: młodzież widzi zawód pielęgniarki, jako zawód chyba atrakcyjny...

Pielęgniarki 2018.

Maturzysto zostań pielęgniarką! Zawód pielęgniarki jest związany z wysokim poziomem stresu, dyspozycyjnością, stałym obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji i pracą na kilku etatach. Chodzi też o ryzyko zakażenia chorobami. Ponadto, zmianowy system pracy, w tym dyżury nocne powodują zaburzenia zegara biologicznego. A to wpływa na stan zdrowia pielęgniarek i relacje społeczne.

Pielęgniarki 2018.

Obecnie mamy obszary, gdzie zatrudnienie pielęgniarek jest na poziomie nawet zadowalającym, mówi wiceminister zdrowia. "Ale są obszary gdzie rysuje się wyraźny brak pielęgniarek". Gdzie?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Agencja Pracy tymczasowej pilnie zatrudni pielęgniarki na dodatkowe dyżury w ramach umowy zlecenie na oddziałach szpitalnych w WSZ w Koninie.

Oferta pracy dla pielęgniarek.

Czy prawidłowe jest dokonanie wzrostu procentowego również z naruszeniem zasady proporcjonalności, gdy np. grupa zawodowa lekarzy otrzymała wzrost wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 30% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika, natomiast pielęgniarki i położne – tylko ustawowe 10%?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

"Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, to w tym momencie, nie jest aż tak widoczny drastyczny brak pielęgniarek...". Kto to powiedział w sejmie? W dniu 21 marca 2018 roku. Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko!

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Przewodnicząca izby pielęgniarek: "Od wielu lat pracujemy w bardzo trudnych warunkach, bez zapewnienia nam bezpieczeństwa, nie mamy właściwych środków pomocowych, dobrego sprzętu i pracujemy na bardzo niskich wynagrodzeniach...".

Pielęgniarstwo 2018.

Ministerstwo podzieliło pielęgniarki na trzy grupy. Dlaczego akurat na takie? Odpowiedź jest prosta. Bo tak pasowało do koncepcji: jak dać podwyżki, których nie damy!

Wirtualne podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko mówi w sejmie o podejmowanych działaniach mających na celu przejęcie części czynności wykonywanych obecnie przez lekarzy i pielęgniarki przez inne zawody medyczne. Ciekawe jakie kompetencje zostaną przekazane pielęgniarkom, które obecnie posiadają lekarze... i za jakie pieniądze. Czyżby powtórka z recept...

Pielęgniarstwo 2018.

"Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy, w tym pielęgniarek. Ułatwienia mają dotyczyć procedury uznawania dyplomów, czy też notyfikacji oraz znajomości języka. To tak ma wyglądać "strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce"?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Dwóch facetów rozmawia w studiu telewizyjnym o pielęgniarkach i pielęgniarstwie... Warto posłuchać jak nasze środowisko zawodowe jest postrzegane przez osoby nie związane zawodowo z ochroną zdrowia... Wiele ciekawych spostrzeżeń...

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarki i położne nie otrzymają żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, a także nie otrzymają wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, bowiem do ich wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest "fikcyjnie" dokonany wzrost miesięcznego wynagrodzenia realizowany z dodatków brutto brutto!

Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki a ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Pielęgniarki a e-recepty.

Wideo - ministerstwo zdrowia podało dane odnośnie liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach powiatowych. Ile z nich wykonuje zawód w ramach umów kontraktowych?

Pielęgniarki i położne w szpitalach powiatowych.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko o: dodatkach brutto brutto, ustawie o najniższych wynagrodzeniach oraz wyjazdach pielęgniarek za granicę.

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Oferta pracy. Laboratorium zatrudni pielęgniarkę do punktu pobrań. Oferta dla kilku miast. - Szukasz także pielęgniarki? Zamieść bezpłatnie swoją ofertę pracy na pielegniarki.info.pl

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Pani Józefo Szczurek-Żelazko! Niech pani nie idzie tą drogą...

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)