Działy aktualności

Aktualności

Gazeta prawna - mobbing wśród pielęgniarek jest codziennością... "Wielka mi pani magister...".

#krzyczeniejesttwojąsłabością

Kilka przykładów "podłych praktyk"! Z licznych maili do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych, wyłania się problem w kwestii układania grafików dla pielęgniarek i położnych przez pielęgniarki oddziałowe...

Pielęgniarki.

Pytanie o kolejny etap dodatków brutto brutto dla pielęgniarek i położnych: Czy Ministerstwo Zdrowia wywiąże się w pełni z ostatniego etapu Porozumienia z dnia 23 września 2015 roku?

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Zdaniem pielęgniarki: À propos zwolnienia pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji: "Czy głośne mówienie o warunkach pracy pielęgniarki, która ma realnie w swoich rękach zdrowie i życie ludzkie jest nieetyczne i powinno być w jakikolwiek sposób karalne?"

Zdaniem pielęgniarki - Monika Drobińska

Szanowny Panie Ministrze, z niepokojem przyjmuję płynące ze środowiska pielęgniarek sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich na oddziałach.

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Telewizja rządowa: "Udało nam się porozmawiać z lekarką pracującą w szpitalu ze Złotoryji. Kobieta potwierdza wersję zwolnionej pielęgniarki, ale prosi o anonimowość...".

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Wideo - wywiad z zwolnioną pielęgniarką ze złotoryjskiego szpitala: nie czuje, żebym działała na szkodę spółki! Ja działałam w imieniu i na rzecz pacjentów. Ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa personelu...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Józefa Szczurek-Żelazko o przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do grupy zawodowej ze współczynnikiem pracy 0,73.

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Związek pielęgniarek: Z uwagi na fakt, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości polubownych uzgodnień, a napięcie i niezadowolenie środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych staje się coraz bardziej czytelne...

Działalność związku pip.

Ankieta: wiedza pielęgniarek opieki długoterminowej oraz pracujących w domach opieki społecznej w zakresie stosowania opatrunków w leczeniu odleżyn.

Pielęgniarstwo 2018.

Teraz się okazuje, że nagrody w wysokości 48 tysięcy złotych pani wiceminister zdrowia (pielęgniarka) Józefie Szczurek-Żelazko "po prostu się należały"! Nagrodę dla siebie przyznała sobie sama pani Szydło...

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Komentarz emerytowanej położnej do życzeń świątecznych pani Józefy Szczurek-Żelazko - wiceministra zdrowia (pielęgniarka). "Zamiast więc składać nic nie warte życzenia, może wreszcie pochyli się Pani nad problemami w naszej grupie zawodowej?".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

W ten Świąteczny Czas wszyscy: pielęgniarki i pielęgniarze, jesteśmy - PIELĘGNIARKAMI I PIELĘGNIARZAMI ZE ZŁOTORYJI!

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Życzenia świąteczne izby pielęgniarskiej.

Pielęgniarki 2018.

Wideo: Przewodniczący prorządowego związku zawodowego Solidarność a sprawa pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Głos pielęgniarek cyfrowych w obronie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji. Dołącz do My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Prasowe informacje w sprawie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryi, która odważyła się przekazać do mediów informacje w zakresie obsady pielęgniarskiej. Została zwolniona na 9 miesięcy przed emeryturą. W tym szpitalu pracowała od 1979 roku.

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Jak ocenić postępowanie pracodawcy, który odmawia udostępnienia pielęgniarkom do wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone ich wynagrodzenie i nie potrafi wyjaśnić indywidualnie zasad wypłaty wynagrodzenia zasadniczego, pochodnych, wyrównania od 1 lipca 2017 roku oraz rozliczenia środków otrzymanych z NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

W sejmie: Myślimy, żeby opiekuna medycznego uzbroić w dodatkowe kompetencje, a pielęgniarka będzie pełnić rolę koordynującą...

Pielęgniarka a opiekun medyczny.

Związek pielęgniarek: stworzenie możliwości pracodawcom „podbierania” na poczet realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach środków otrzymywanych od NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek, stanowi naruszenie przez Ministra Zdrowia warunków Porozumienia z 2015 roku.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Wiceminister zdrowia w sejmie: młodzież widzi zawód pielęgniarki, jako zawód chyba atrakcyjny...

Pielęgniarki 2018.

Maturzysto zostań pielęgniarką! Zawód pielęgniarki jest związany z wysokim poziomem stresu, dyspozycyjnością, stałym obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji i pracą na kilku etatach. Chodzi też o ryzyko zakażenia chorobami. Ponadto, zmianowy system pracy, w tym dyżury nocne powodują zaburzenia zegara biologicznego. A to wpływa na stan zdrowia pielęgniarek i relacje społeczne.

Pielęgniarki 2018.

Obecnie mamy obszary, gdzie zatrudnienie pielęgniarek jest na poziomie nawet zadowalającym, mówi wiceminister zdrowia. "Ale są obszary gdzie rysuje się wyraźny brak pielęgniarek". Gdzie?

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Agencja Pracy tymczasowej pilnie zatrudni pielęgniarki na dodatkowe dyżury w ramach umowy zlecenie na oddziałach szpitalnych w WSZ w Koninie.

Oferta pracy dla pielęgniarek.

Czy prawidłowe jest dokonanie wzrostu procentowego również z naruszeniem zasady proporcjonalności, gdy np. grupa zawodowa lekarzy otrzymała wzrost wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 30% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika, natomiast pielęgniarki i położne – tylko ustawowe 10%?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

"Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, to w tym momencie, nie jest aż tak widoczny drastyczny brak pielęgniarek...". Kto to powiedział w sejmie? W dniu 21 marca 2018 roku. Wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko!

Nadciąga katastrofa - brak pielęgniarek

Przewodnicząca izby pielęgniarek: "Od wielu lat pracujemy w bardzo trudnych warunkach, bez zapewnienia nam bezpieczeństwa, nie mamy właściwych środków pomocowych, dobrego sprzętu i pracujemy na bardzo niskich wynagrodzeniach...".

Pielęgniarstwo 2018.

Ministerstwo podzieliło pielęgniarki na trzy grupy. Dlaczego akurat na takie? Odpowiedź jest prosta. Bo tak pasowało do koncepcji: jak dać podwyżki, których nie damy!

Wirtualne podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko mówi w sejmie o podejmowanych działaniach mających na celu przejęcie części czynności wykonywanych obecnie przez lekarzy i pielęgniarki przez inne zawody medyczne. Ciekawe jakie kompetencje zostaną przekazane pielęgniarkom, które obecnie posiadają lekarze... i za jakie pieniądze. Czyżby powtórka z recept...

Pielęgniarstwo 2018.

"Wiele problemów stwarza sprawdzenie prawidłowości wykonania przez pracodawców przepisu przejściowego, który zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach nakłada obowiązek wyrównania wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych wstecz od 01.07.2017 r., a w szczególności kwestie zmiany umowy o pracę z mocą wstecz, konieczność naliczenia i wypłaty wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Międzyresortowy zespół roboczy przygotowuje pakiet ułatwień dla pracowników zza wschodniej granicy, w tym pielęgniarek. Ułatwienia mają dotyczyć procedury uznawania dyplomów, czy też notyfikacji oraz znajomości języka. To tak ma wyglądać "strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce"?

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

Dwóch facetów rozmawia w studiu telewizyjnym o pielęgniarkach i pielęgniarstwie... Warto posłuchać jak nasze środowisko zawodowe jest postrzegane przez osoby nie związane zawodowo z ochroną zdrowia... Wiele ciekawych spostrzeżeń...

Pielęgniarstwo 2018.

Pielęgniarki i położne nie otrzymają żadnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, a także nie otrzymają wyrównania wynagrodzenia zasadniczego, bowiem do ich wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest "fikcyjnie" dokonany wzrost miesięcznego wynagrodzenia realizowany z dodatków brutto brutto!

Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki a ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Pielęgniarki a e-recepty.

Wideo - ministerstwo zdrowia podało dane odnośnie liczby pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalach powiatowych. Ile z nich wykonuje zawód w ramach umów kontraktowych?

Pielęgniarki i położne w szpitalach powiatowych.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko o: dodatkach brutto brutto, ustawie o najniższych wynagrodzeniach oraz wyjazdach pielęgniarek za granicę.

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Oferta pracy. Laboratorium zatrudni pielęgniarkę do punktu pobrań. Oferta dla kilku miast. - Szukasz także pielęgniarki? Zamieść bezpłatnie swoją ofertę pracy na pielegniarki.info.pl

Krajowe oferty pracy dla pielęgniarek

Pani Józefo Szczurek-Żelazko! Niech pani nie idzie tą drogą...

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Pielęgniarki i położne a zabiegi medycyny estetycznej. "Sama jestem położną, która odbyła wiele szkoleń z medycyny estetycznej. Mam swoją działalność i mały salonik oraz wiele zadowolonych klientek". A środowisko lekarskie zabierze ten kawałek chleba tłumacząc, że chodzi im tylko o dobro pacjenta...

Pielęgniarki.

Teraz panie w czepkach pytają się czy pracodawcy mogli przenieść wypłacane dodatki brutto brutto do pensji zasadniczej pielęgniarek i położnych? Przecież to związki zawodowe podpisywały w zakładach pracy porozumienia z dyrektorami, w których zapisano takie rozwiązanie. Trzeba było się pytać przed wejściem w życie ustawy o najniższych wynagrodzeniach!

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu