Działy aktualności

Aktualności

Oddając w Państwa, tj. Czytelników ręce kolejny, drugi numer nowego Czasopisma, jakim jest Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo mam nadzieję, że zostanie on przyjęty z dużym zaciekawieniem i będzie równie chętnie czytany i komentowany jak .....

...stało się to w przypadku wydania pierwszego, inauguracyjnego numeru. Czasopismo elektroniczne, bo takim właśnie jest Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo, ma swoich poprzedników adresowanych do pielęgniarek i położnych w wielu innych krajach.

I Konferencja Naukowa pt.: Ochrona zdrowia pielęgniarek i położnych na stanowisku pracy. Katowice, 24 - 25 maja 2007 roku.

Wpływ promieniowania i czynników biologicznych na stan zdrowia, ochrona zdrowia przed ich skutkami zdrowotnymi oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy.

Z redakcyjnej poczty: kiedy nowelizacja ustawy podwyżkowej ukaże się w DZIENNIKU USTAW (już minął miesiąc od jej uchwalenia)?

Czy środki na realizację nowelizacji zostaną przekazane pracodawcom "odgórnie", czy też powieli ona wersję "203"?

Zobacz jakie kompetencje przyznaje nowa ustawa o ratownictwie medycznym dyspozytorom medycznym. Sprawdź, kto może być dyspozytorem. Zobacz projekt rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego.

Wydaje się, że problem polega na tym, że projekt rozporządzenia nie zawiera regulacji podstawowego zagadnienia - procedury odmowy wysłania zespołu ratownictwa medycznego z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia. Zobacz opinie w tej sprawie.

I Ogólnopolski Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych „Kierunki w opiece nad matką i dzieckiem”. Jurata 21-23 kwietnia 2007r.

Jakość w opiece nad matką i dzieckiem- kryteria uzyskiwania certyfikatów jakości, problemy emocjonalne i psychiczne kobiet związane z ciążą, porodem i połogiem, aktualne kierunki i uwarunkowania prawne opieki nad matką i dzieckiem.

Zobacz dyskusję na Portal.

Zobacz dyskusję na Portalu, przed posiedzeniem sejmowej komisji zdrowia pt. "Pielęgniarstwo - aktualne problemy. Czy w przyszłości jest możliwa poprawa działalności tej dziedziny ochrony zdrowia?" Niestety do posiedzenie komisji w interesującym nas zagadnieniu nie doszło.

III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe - Opieka pielęgniarska nad ciężko chorym pacjentem. Kołobrzeg, 12 maja 2007 rok.

Problemy w świadczeniu opieki pielęgniarskiej nad ciężko chorym pacjentem na oddziale chirurgii, rola pielęgniarki w leczeniu bólu przewlekłego u chorych w okresie terminalnym, standardy i procedury opieki nad ciężko chorym pacjentem.

Ministerstwo zdrowia: osobami uprawnionymi do stawiania diagnozy, a tym samym posługiwania się kategoriami międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 są obecnie lekarze oraz ratownicy medyczni.

Piel. systemu nie posiadają natomiast uprawnień formalnych do samodzielnego stawiania diagnozy niezbędnej w ratownictwie medycznym i nie mogą stanowić wyłącznej obsady podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. Opinia ministerstwa jest skandaliczna.

Zobacz jakie specjalizacje pielęgniarek i położnych dofinansuje ministerstwo zdrowia w poszczególnych województwach w 2007 roku. Wysokość dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego wyniesie 4120 zł. Miejsc szkoleniowych w skali kraju 1800.

Zaplanowano miedzy innymi 325 miejsc na specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego, 225 piel. długoterminowego, 175 anestezjologicznego oraz po 150 miejsc z piel. rodzinnego i pediatrycznego. Dla położnych tylko 75 miejsc z piel. położniczego.

W krakowskim Hospicjum im. Świętego Łazarza dramatycznie zaczyna brakować lekarzy i pielęgniarek. - Mamy kilkanaście wolnych etatów - alarmuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi placówkę.

Hospicjum od ręki przyjęłoby osiem dodatkowych osób. Pielęgniarka z wieloletnim stażem zarabia 1800 zł brutto. Ale etat w hospicjum to coś więcej niż praca.

Jesteś zainteresowana specjalizacją finansowaną z budżetu państwa? Dofinansowanie wyniesie w 2007 roku 4120 zł.

Ministerstwo zdrowia dofinansuje 1800 miejsc szkoleniowych i ustaliło maksymalny koszt specjalizacji na 5500 zł, czyli pielęgniarka lub położna dopłaci nie więcej niż 1380zł.

W kwietniu br. w Katowicach, Warszawie i Poznaniu odbędą się I Międzynarodowe Medyczne Dni Kariery. Na targach swoje oferty zaprezentują agencje rekrutacyjne oraz bezpośredni pracodawcy m.in. z: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji...

...Danii, Norwegii, Francji, a także Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Targi są miedzy innymi skierowane do pielęgniarek.

Poseł do ministra zdrowia: Z opublikowanego przez resort zdrowia raportu wynika, że w polskich szpitalach i przychodniach brakuje ponad 3,5 tys. pielęgniarek.

Niepokojący jest także fakt, że wśród nowo przyjętych dominują osoby w wieku około 40 lat. Nierzadko są to pielęgniarki odnawiające teraz uzyskane przed laty prawo wykonywania zawodu.

Minister zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Zwiększeniu w porównaniu z ubiegłym rokiem uległa liczba miejsc na kierunku lekarskim i fizjoterapii.

Na dziennych studiach pomostowych na kierunku pielęgniarstwo zaplanowano w całym kraju 100 miejsc, na kierunku położnictwo miejsc 45!?!?

Ministerstwo zdrowia: w związku z licznymi przypadkami wycofywania leków, spowodowane "zanieczyszczeniami", zwracamy uwagę, że może to być spowodowane.....

..."złą procedurą nabierania leku z fiolki" - za gruba igła użyta do nakłucia fiolki, nie usunięcie metalowego korka zabezpieczającego fiolkę, przygotowywanie dwóch różnych leków tą samą igłą. Zobacz komentarz redakcyjny i dodaj swój komentarz.

Konferencji dla Położnych i Pielęgniarek „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece położniczo – ginekologicznej”. Pogorzelica, 04 – 06 maja 2007r.

W programie: sesja prenatalna, położnicza oraz ginekologiczna – zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Z redakcyjnej poczty: Czy pracodawca może zmusić pielęgniarkę do "dyżurowania pod telefonem", nie płacąc jej jednocześnie za czas, w którym wykazuje gotowość do pracy na każde wezwanie? Przez 7 dni praktycznie nie ruszam się domu.

Jeżeli nikt mnie nie wezwie, nie otrzymam ani złotówki! Nie dostanę nic za 7 dni stresu, który wywołuje myśl, że za chwilę będę musiała "wszystko rzucić" i pędzić do pracy, bo jest nagły przypadek. Napiszcie jak jest w waszych zakładach pracy.

Senator do ministra pracy i polityki społecznej: czy praca w pogotowiu ratunkowym będzie kiedyś dawała możliwość wcześniejszego uzyskania świadczeń emerytalnych?

"Praca w pogotowiu ratunkowym do sześćdziesiątego, sześćdziesiątego piątego roku życia nie może zapewnić udzielania pełnowartościowych świadczeń zdrowotnych ratujących życie."

Pielęgniarki czują się oszukane. Samorząd wojewódzki obiecał refundację kosztów kształcenia na studiach pomostowych. Jeden semestr kosztuje 2 tys. zł; żeby uzyskać licencjat, muszą zaliczyć pięć semestrów i zapłacić 10 tys. zł.

Pielęgniarki uważają, że "zostały w te studia wmanewrowane, bo przecież nie ma przymusu zdobywania licencjatu". Zgodziły się studiować tylko dlatego, że publicznie obiecano im zwrot kosztów nauki z funduszy unijnych.

Z redakcyjnej poczty: Jaki zakres działań dotyczy pielęgniarki środowiskowej?

Świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej kontraktuje NFZ, który stawia wymagania wobec świadczeniodawcy /np. kwalifikacyjne, lokalowe i sprzętowe, organizacji udzielania świadczeń i ich zakresu/.

Konferencja „Pielęgniarstwo Pediatryczne – nowe zadania”. Łukęcin, 01. 06. - 03.06.2007r. ZOBACZ INFORMACJE O INNYCH KONFERENCJACH.

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji upływa 6 maja. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ciężka praca za pieniądze niewielkie. Tak o swoim losie mówią pielęgniarki. Od lat nic się nie zmienia na lepsze.

Co gorsze, obecnie w szpitalach nie ma kto pracować.

Z redakcyjnej poczty: Pracując kilkanaście lat w zawodzie pielęgniarki ciągle podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i specjalizacje.....

...czy w związku ze stażami odbywanymi podczas zajęć praktycznych wchodzących w program danego kursu nie mogły byśmy się starać o wliczenie tych godzin do skrócenia studiów pomostowych licencjackich?

Minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Rozporządzenie ma w sposób jednoznaczny przekazać odpowiedzialność za organizację, lekarskie badanie kwalifikacyjne ucznia przed szczepieniem, wykonanie szczepienia oraz dokumentowanie i sprawozdawanie tego świadczenia zdrowotnego - lekarzowi poz.

Poseł do ministra zdrowia: Mikroby grasujące w szpitalach są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. Podstawowym źródłem zakażenia są mikroorganizmy, które są przenoszone na rękach personelu medycznego. Natomiast badania naukowe wykazują, że.....

liczba zakażeń szpitalnych jest odwrotnie proporcjonalna do liczby zatrudnionych pielęgniarek, tych niestety w placówkach medycznych jest coraz mniej.

Oferty pracy za granicą. Warto korzystać z wiarygodnych źródeł informacji. Jednym z nich jest EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej.

Oferta pracy dla opiekuna, asystentki pielęgniarki oraz opiekuna osób starszych. Wejdź do Eures i poszukaj ofert pracy dla pielęgniarek i położnych. Serwis w języku polskim.

"Dzieci niechorujące na raka nie zamierzają umrzeć w sensownym czasie. Będą żyły przez wiele lat i trzeba będzie się nimi opiekować w hospicjach" - powiedział......

....wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. Minister zdrowia: "Mówiąc te słowa, minister Piecha musiał mieć jakieś zaćmienie umysłowe. Nie wyobrażam sobie, że lekarz mógł coś takiego powiedzieć".

Poseł do ministra zdrowia: dlaczego świadczenia zdrowotne wykonywane w DPS nie mogą być finansowane przez NFZ?

Finansowanie tych świadczeń przez NFZ spowodowałoby wzrost środków wpływających do DPS, a to mogłoby przełożyć sie na wzrost...płac pielęgniarek. Zobacz obecne zasady wynagradzania pielęgniarek w DPS.

NFZ zapowiada, ze od 2008 roku zmieni zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji położnej środowiskowej - rodzinnej.

Mają się zmienić zasady finansowania kontraktów pomiedzy NFZ a położną środowiskową - rodzinną.

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. To szkolenie jest przeznaczone dla ratowników, którzy wchodzą w skład jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego.

Kierownikiem merytorycznym kursu i prowadzić zajęcia teoretyczne oraz praktyczne będzie mógł lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu med. czynności ratunkowych.

Sejmowa dyskusja - urlop szkoleniowy.

Postulowano wprowadzenie urlopu szkolenowego liczącego 10-14 dni oraz wprowadzenie ulgi podatkowej. Zobacz jakie są szanse na realizację tych postulatów. Zobacz jaki jest obecny stan prawny w tym zakresie.

Główny inspektor sanitarny ogłosił w dniu 12 marca br. zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 roku.

Jakie szczepienia są obowiązkowe, a jakie zalecane. Zobacz zasady szczepienia przeciw tężcowi u osób zranionych, przeciw wściekliźnie.

Naczelna Rada PiP zapytana przez ministra zdrowia w sprawie kierunków nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej proponuje .......

....odbieranie prawa wykonywania zawodu osobom, które "nie opłacają składki członkowskiej za okres dłuższy niż 1 rok". Propozycja Naczelnej Rady PIP jest kuriozalna!!!

Niskie płace w DPS są powodem alarmujacych sygnałów o przenoszeniu się pielęgniarek do zakładów opieki zdrowotnej, gdzie są wyższe płace.

Ministerstwo informuje, że nie otrzymywało sygnałów o zamiarze rezygnacji z pracy w DPS pracowników medycznych!?! Natomiast zna problem "niskich i stale pogarszających się warunków wynagradzania".

Obecnie położną można zostać po ukończeniu 3-letniej szkoły wyższej. Ministerstwo zdrowia proponuje drugą ścieszkę uzyskiwania tytułu położnej! Dla osób z tytułem pielęgniarka!!! Będzie można go uzyskać po ukończeniu co najmniej 18 miesięcznej szkoły....

....która w swoim programie kształcenia obejmować będzie tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ramach kształcenia w szkole pielęgniarskiej. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?

Minister zdrowia podpisał w dniu 15 marca rozprorządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które jest rozporzadzeniem wykonawczym do nowej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Szkoda, że w tym rozporządzeniu nie uregulowano sprawy 20% dodatku za pracę w pomocy doraźnej.

W związku z wieloma wątpliwościami Świadczeniodawców NFZ informuje, że nie trzeba wypełniać druku rezygnacji z wyboru lekarza/ pielęgniarki/ położnej poz.

Podstawą zmiany lekarza/ pielęgniarki/ położnej jest złożona kolejna deklaracja.

Konkursy na stanowiska w pielęgniarstwie.

"Jutro Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece". Jubileusz X- lecia i V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Stare Jabłonki k/ Ostródy, 26 - 28 wrzesień 2007 roku.

W programie: kondycja polskiego pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece w krajach europejskich. Zobacz szczegółowy program.

Minister zdrowia zamierza doprowadzić do nowelizacji ustaw: o samorządzie i zawodach pielęgniarek i położnych.

Posiadasz tytuł zawodowy "licencjat pielęgniarstwa", "magister pielęgniarstwa" lub "licencjat położnictwa", "magister położnictwa" - to go stracisz!