Działy aktualności

Aktualności

Naczelna Rada PiP zapytana przez ministra zdrowia w sprawie kierunków nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej proponuje .......

....odbieranie prawa wykonywania zawodu osobom, które "nie opłacają składki członkowskiej za okres dłuższy niż 1 rok". Propozycja Naczelnej Rady PIP jest kuriozalna!!!

Niskie płace w DPS są powodem alarmujacych sygnałów o przenoszeniu się pielęgniarek do zakładów opieki zdrowotnej, gdzie są wyższe płace.

Ministerstwo informuje, że nie otrzymywało sygnałów o zamiarze rezygnacji z pracy w DPS pracowników medycznych!?! Natomiast zna problem "niskich i stale pogarszających się warunków wynagradzania".

Obecnie położną można zostać po ukończeniu 3-letniej szkoły wyższej. Ministerstwo zdrowia proponuje drugą ścieszkę uzyskiwania tytułu położnej! Dla osób z tytułem pielęgniarka!!! Będzie można go uzyskać po ukończeniu co najmniej 18 miesięcznej szkoły....

....która w swoim programie kształcenia obejmować będzie tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ramach kształcenia w szkole pielęgniarskiej. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?

Minister zdrowia podpisał w dniu 15 marca rozprorządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które jest rozporzadzeniem wykonawczym do nowej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Szkoda, że w tym rozporządzeniu nie uregulowano sprawy 20% dodatku za pracę w pomocy doraźnej.

W związku z wieloma wątpliwościami Świadczeniodawców NFZ informuje, że nie trzeba wypełniać druku rezygnacji z wyboru lekarza/ pielęgniarki/ położnej poz.

Podstawą zmiany lekarza/ pielęgniarki/ położnej jest złożona kolejna deklaracja.

Konkursy na stanowiska w pielęgniarstwie.

"Jutro Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece". Jubileusz X- lecia i V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Stare Jabłonki k/ Ostródy, 26 - 28 wrzesień 2007 roku.

W programie: kondycja polskiego pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece w krajach europejskich. Zobacz szczegółowy program.

Minister zdrowia zamierza doprowadzić do nowelizacji ustaw: o samorządzie i zawodach pielęgniarek i położnych.

Posiadasz tytuł zawodowy "licencjat pielęgniarstwa", "magister pielęgniarstwa" lub "licencjat położnictwa", "magister położnictwa" - to go stracisz!

Minister zdrowia przedstawił kolejne projekty dwóch regulacji prawnych dotyczących ratownictwa medycznego.

Regulują one doskonalenie zawodowe dyspozytorów i ratowników medycznych.

Poseł do ministra zdrowia: Z ministerialnego raportu w sprawie emigracji pielęgniarek wynika, że 6 tys. pielęgniarek i położnych pobrało zaświadczenia potrzebne do pracy zagranicą.

Ta liczba nie odzwierciedla prawdziwej skali emigracji zarobkowej i w praktyce jest ona jeszcze większa. Co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie?

Pielęgniarko! Myślisz o wcześniejszej emeryturze? Musisz wiedzieć, że....

...rząd szykuje zmiany w tym zakresie. Nie będzie "wcześniejszych emerytur" tylko "emerytury pomostowe". Nie będzie można nic dorobić na pomostówce.

W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano: "Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje". Czteroletnie kadencje.

W takim razie dlaczego niektórzy tę samą funkcję pełnią znacznie dłużej? I do tego chcą jeszcze dłużej? Proponują ministrowi zdrowia zmianę ustawy!

Posłowie do MZ: Od początku roku w poz najważniejszym zadaniem, znacznie ważniejszym niż udzielanie porad lekarskich i pielęgniarskich, jest uzupełnianie danych ewidencyjnych w deklaracjach wyboru. Sztuka dla sztuki, czy rzeczywista potrzeba?

Bywa, że przychodzącym do domu pielęgniarkom, które przynosiły deklaracje do wypełnienia, zatrzaskiwano drzwi ˝przed nosem˝, a wiele z zostawionych do wypełnienia druków deklaracji nigdy nie wróciło do przychodni.

Bóle kręgosłupa, to nasz chleb powszedni.

"Dużo serca i profesjonalizmu wkładam w to co robię, kocham swoja pracę, pacjenci mnie lubią, ale....ci którzy nami rządzą zabiją każdy entuzjazm, każdą radość i pasję".

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że ostatni nabór na studia pomostowe odbędzie się na rok akademicki 2010/11.

W tej chwili prowadzone są rozmowy z KE w celu zrezygnowania z tego zapisu. MZ -"to kształcenie powinno być prowadzone do czasu wygaśnięcia zainteresowania tą formą kształcenia, żeby wszystkie osoby, które chcą podnieść kwalifikacje, miały takie szanse".

Około 80 osób odebrało dyplomy ukończenia studiów na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Zobacz zdjęcia.

Wyróżnona odznaką WZOROWY STUDENT pielęgniarka z 25-letnim stażem powiedziała: "Zdecydowałam się na te studia, bo uważam, że teoria i praktyka muszą iść w parze". Zobacz aktualny wykaz akredytowanych uczelni medycznych, kształcące pielęgniarki i położne.

W związku z marcową nowelizacją ustawy podwyżkowej z października ubiegłego roku uaktualniono informator Portalu Pielęgniarek i Położnych o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Nowelizację ustawy skierowano do podpisu przez prezydenta. Zobacz informator.

Co mówili przedstawiciele ministerstwa zdrowia w sprawie nowego zawodu - opiekun medyczny, na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 lutego 2007 roku.

"Chcielibyśmy, aby to był zawód pomocniczy do zawodu pielęgniarki, aby pielęgniarkę, osobę wykwalifikowaną, wykształconą w systemie szkolnictwa wyższego, wzmocnić zawodami pomocniczymi, co jednocześnie przyniosłoby efekty w opiece nad chorymi."

Z redakcyjnej poczty: Zależy nam bardzo na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo chciałybyśmy te odpowiedź uzyskać do niedzieli włacznie, ponieważ w poniedzialek może juz być za poźno.

Izby nie mają prawa uzależniać wydania prawa wykonywania zawodu, zgody na prowadzenie indywidualnej praktyki, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych i przebiegu pracy zawodowej od opłacania składek członkowskich lub spłaty zaległych składek.

Potrzebna grupa krwi 0 Rh (-) minus!!! Prześlij informację w tej sprawie do znajomych (z Poznania i okolic).

4-letnia Ola przebywa w bardzo ciężkim stanie na oddziale onkologicznym w Poznaniu. Tel. do Magdy (mamy dziecka) -można dzwonić w każdej chwili - 501 57 41 75.

Szkolenia: sztuka prowadzenia aktywnej Szkoły Rodzenia - podstawy. Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących instruktorek Szkół Rodzenia lub osób pragnących rozpocząć taką działalność.

Na szkoleniu uczestniczki: poznają standardy tworzenia programów zajęć w Szkołach Rodzenia, dowiedzą się jak prowadzić zajęcia na wybrane tematy np. karmienie piersią, emocje po porodzie.

Sejm znowelizował ustawę o październikowych podwyżkach w ochronie zdrowia.

Przedstawiamy treść nowelizacji. Nadal ustawa podwyżkowa nie obejmuje dużej grupy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia zmienia regulacje prawne, aby możliwe było kierowanie oddziałem szpitalnym nie tylko przez ordynatora lecz także przez lekarza kierujacego oddziałem.

Proponowane rozwiązania – polegają na powierzeniu nadzoru merytorycznego konsultantom – specjalistom w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału.

Z redakcyjnej poczty: Czy to prawda, że starając się o dodatek 20% za pracę w SOR musimy wybierać między dodatkiem za nocne dyżury, a 20% dodatkiem? Taką informację przekazano pracownikom SOR-u!

Większej bzdury ostatnio nie słyszałem. Widać, że dyrekcje zdolne są do przedstawiania nawet absurdalnych argumentów w celu oskubania pielęgniarek z należnych im pięniedzy.

W marcu odbędzie się w sejmie dabata na temat: "Pielęgniarstwo - aktualne problemy. Czy w przyszłości jest możliwa poprawa działalności tej dziedziny ochrony zdrowia?” Zgłaszajcie swoje propozycje tematów, które powinny zostać poruszone.

Obserwator przesłał swoje kolejne uwagi w zakresie: konieczność stałego dokształcania, system punktów edukacyjnych, egzaminy sprawdzające wiedzę zawodową. Warto przeczytać!!! Kolejne opinie Obserwatora wkrótce. Zobacz dotychczasowe propozycje tematów.

Gazeta Wyborcza zwróciła również uwagę na problem braku szczegółowych standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie medycyny ratunkowej.

Na ten problem, który dotyczy lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych redakcja Portalu zwracała uwagę od dawna. Niestety uznano to w komentarzach za atak na ratowników medycznych.

MZ przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Projektowana nowelizacja dostosowuje przepis ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz – w zakresie niezbędnym – ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych do postanowień Dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r.

Sejm w dniu 7 marca zajmie się nowelizacją ustawy podwyżkowej rozpatrując poprawki senatu. Dzięki nowelizacji podwyżki otrzymają pielęgniarki i położne...

...które samodzielnie lub jako grupa pielęgniarek i położnych utworzyły niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także właściciele NZOZ - niepozostający z placówką w stosunku pracy.

Konferencja pt. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece położniczo – ginekologicznej”. Szczecin, 4-6 maja 2007 roku.

Komunikat MZ z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie dofinansowania ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2007 r.

Zobacz priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008 w podziale na województwa.

Reportaż TV. Rząd zapowiadał podwyżki w ochronie zdrowia - 30% od października 2006 i 100% od stycznia 2007 roku. Czy pielęgniarki w sytuacji zapowiadanych strajków lekarzy podejmą akcję strajkową?

Jakie powinno być postepowanie w tej sytuacji naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do dyskusji poprzez umieszczanie komentarzy.

W dużych miastach, w których jest kilka szpitali zaczyna tworzyć sie rynek pracy dla pielęgniarek. Taki jest efekt między innymi ustawy podwyżkowej - różna wysokość podwyżek płac w poszczególnych placówkach ochrony zdrowia.

Wniosek: warto zrobić rozeznanie odnośnie wysokości płac w kilku szpitalach. Czy warto być przywiązanym do "starego" miejsca pracy w którym wykonujemy zawód pielegniarki/rza?

Reportaż TV. Zaczyna brakować pielęgniarek. Część już wyjechała do pracy w Anglii, Irlandii czy Szwecji. Inne intensywnie uczą się języków żeby zrobić to w najbliższych miesiącach. Na zachodzie Europy mogą zarobić nawet 5 razy więcej.

Z tych samych powodów na Polskę z nadzieją patrzą pielęgniarki z Ukrainy. Ich legalna praca jest w Polsce na razie niemożliwa. Dla pielęgniarki zarabiającej na Ukrainie średnio sto dolarów miesięcznie trzy - cztery razy więcej w Polsce to ogromna pokusa.

Posłowie pytają MZ o funkcjonowanie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie roli ratownika medycznego i dyspozytora medycznego.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada półprawdami. Zobacz komentarz redakcyjny do treści interpelacji poselskiej i odpowiedzi ministerstwa zdrowia.

Osoby odwiedzające Portal Pielęgniarek i Położnych współredagują Portal poprzez dodawanie własnych komentarzy pod poszczególnymi artykułami oraz umieszczanie postów na forum.

Zobacz jakie tematy wywołują najwięcej komentarzy. Jakie artykuły i informatory zamieszczone na Portalu cieszą się najwiekszą liczbą odwiedzin.

W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie władz samorządu pip z przedstawicielami ministerstwa zdrowia i NFZ. Temat: warunki umów w poz.

Celem spotkania było ustalenie harmonogramu prac dotyczących warunków szczegółowych zawierania umów w rodzaju POZ na rok 2008.

W śląskich szpitalach i przychodniach zaczyna brakować pielęgniarek - alarmowano podczas XX Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W tym roku na emeryturę może przejść 1700 pielęgniarek i położnych , natomiast chęć nauki zawodu deklaruje ostatnio zaledwie ok. 100 osób rocznie. Studenci pielęgniarstwa dostają oferty pracy zagranicą już w połowie studiów.

III Konferencja Medycyny ratunkowej "Kopernik 2007". Łódż, 11-12 maja 2007 roku.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - prawo a praktyka, postępy w medycynie ratunkowej, postępowanie w stanach zagrożenia życia - szczególne przypadki, stres pourazowy, nauczanie i organizacja w medycynie ratunkowej.

Pielęgniarki grożą strajkiem. Kilka godzin pielęgniarki szpitala im. Babińskiego w Krakowie okupowały gabinet dyrektora. Domagały się dwustu złotych podwyżki. Twierdzą, że zarabiają najmniej w mieście.

800 złotych na rękę - tyle zarabiają w szpitalu pielęgniarki. Od ministra zdrowia dostały 600 złotych dodatku. Mówią, że to mało. Chcą, by szpital dołożył jeszcze 200.

Jedną z grup pielęgniarek, której nie objęła ustawa podwyżkowa są pielęgniarki kolejowej medycyny pracy. Poseł do ministra: "Wynagrodzenia za pracę tych pracowników znacznie odstają od wynagrodzeń innych pracowników ochrony zdrowia".

Minister do posła: kolejowa medycyna pracy nie ma kontraktu z NFZ. Pracownicy PKP dostali 68 zł brutto podwyżki od 1 lipca 2006r.