Działy aktualności

Aktualności

Na stronach internetowych izb pip zamieszczane jest pismo MZ - Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie zgłaszania do ministerstwa przypadków, kiedy uczelnia wyższa prowadzi studia na kierunku pielegniarstwo, położnictwo bez wymaganej akredytacji.

Proponuję, żeby każda pielęgniarka i położna w promieniu 5 km od swojego miejsca zamieszkania przeprowadziła rozpoznanie operacyjne w te sprawie. Ze względu na środki bezpieczeństwa rozpoznanie należy przeprowadzać w co najmniej trzy osobowych grupach.

Konferencja "Pielęgniarskie Stowarzyszenia Zawodowe".

Termin i miejsce konferencji: 31 stycznia 2007 r. Gdańsk.

Nowa wersja bezpłatnego programu "Grafik". Program przeznaczony jest dla osób ustalających miesięczny rozkład pracy. Ze względu na zawarte w nim specyficzne możliwości najlepiej sprawdza się on podczas tworzenia grafików na oddziałach szpitanych.

Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze pozwala na szybkie utworzenie grafiku, zachowując cały czas kontrolę nad rozdzielonym oraz pozostającym czasem pracowników.

Mój zakład pracy dzieląc nie swoje pieniądze, lecz rządowe przyznane z budżetu państwa na podwyżkę, bierze pod uwagę oprócz wykrztałcenia, kursów, specjalizacji itp. również staż pracy, ale tylko w dziedzinie swojej specjalności.

Czy zakład ma prawo zaniżać mi staż pracy, traktować jak nowicjuszkę, czy ma prawo przymykać oczy na moje doswiadczenie w szerszym zakresie, aniżeli tylko w reumatologii?

bogdii pyta na forum Portalu: Ponad półtora miliona podatników może stracić od 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus. CZY TO OZNACZA DEFINITYWNY KONIEC KONTRAKTÓW???

Sprawa dotyczy dwóch aspektów tego zagadnienia jakim są "kontrakty" w np. zakładach opieki zdrowotnej. Warto je poznać i rozgraniczyć dla prawidłowej oceny obecnej sytuacji.

Sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej to zagadnienie ważne, ale zdaniem redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych nie najważniejsze dla naszej korporacji zawodowej.

A za takie może być uznane przez obserwatorów działalności samorządu zawodowego! Ważniejsze zadanie dla samorządu to poprawa warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej.

Ponad półtora miliona podatników może stracić z dniem 1 stycznia 2007 roku możliwość korzystnego rozliczania się z urzędem skarbowym i zus.

Zmiana definicji działalności gosodarczej, spowoduje, że tzw. samozatrudnienie nie będzie prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany dotkną także naszej grupy zawodowej. Wykonywanie zawodu w ramach tzw. kontraktów stanie się mniej opłacalne.

Oświadczenie poselskie: apeluję do rządu RP o rozwiązanie problemu krzywdzącej dyrektywy. Po przeprowadzeniu analizy liczby godzin kształcenia i zawartości merytorycznej programów nauczania okazuje się, że polski personel jest często lepiej wykształcony.

Zgodnie z dyrektywą 77/453 pełne kształcenie pielęgniarki powinno obejmować 4600 godzin, z tego 2300 godzin praktyki. W Polsce kształcenie na starych zasadach obejmowało 7086 godzin, z czego 4540 godzin zajęć praktycznych, czyli blisko o 100% więcej.

Z redakcyjnej poczty: Czy podwyżka z ustawy lipcowej dodana do wynagrodzenia zasadniczego, może być odebrana w 2007 roku?

Warto zapoznać się z uchwałą Sądu Najwyższego z 2004 roku, z której wynika, że nie można obniżyć wynagrodzenia, powołując się na przejściowość przepisów, na podstawie których pensje te wzrosły.

Jakie wymagania stawia NFZ dla wyposażenia gabinetów pielęgniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej i pielęgniarki szkolnej?

Co powinien zawierać neseser? Jakie leki w zestawie przeciwwstrząsowym?

Ile po podwyżkach zarabiają pielęgniarki? Poznań: Miało być średnio po 30 proc podwyżki. Pensje pielęgniarek wzrosły w granicach 24,5 - 40 proc. Pielęgniarki, które dostały maksymalne podwyżki, zarabiają teraz średnio po 2,8 tys. zł. brutto.

Zwiazki zawodowe: w większości placówek podwyżka został włączona do podstawy wynagrodzenia, ale są też i takie, w których wypłacono ją w formie dodatku NFZ. Tak nie powinno być!!!

Ministerstwo zdrowia ujawnia projekt ustawy o "sieci szpitali". Tworzenie sieci jest podyktowane niewłaściwą strukturą łóżek w opiece stacjonarnej - zbyt małą liczbą łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej ich liczby w opiece krótkoterminowej.

Realizacja projektu będzie wymagała przeprofilowania części jednostek, a zatem również przekwalifikowania personelu medycznego (kursy specjalizacyjne głównie dla 10 tys. pielęgniarek i położnych na uczelniach medycznych).

Praca w pogotowiu ratunkowym przynosi różne niespodzianki. Można wpaść na .....kamerę telewizyjną i zobaczyć siebie w telewizji. Przyczyną zamieszania w dniu dzisiejszym były korki wokół szpitala dziecięcego w Poznaniu.

Miałem dyżur w Zespole Ratowniczym, w którego trzyosobowym składzie jest pielegniarz anestezjologiczny /kierownik zespołu/, ratownik medyczny oraz kierowca. Zespół funkcjonuje od 8 lat. Rocznie ma ponad 4 tys. wezwań.

Niskie pensje i brak nadziei na lepsze jutro - tak gorzowskie pielęgniarki opisują swoją pracę. I nic dziwnego, że w szpitalu ich brakuje. Często na dyżurze zamiast czterech jest tylko jedna pielęgniarka.

Od początku 2005 roku odeszło ze szpitala w Gorzowie 89 pielęgniarek, żadna nie przyszła na ich miejsce. Z 14 tegorocznych absolwentek pielęgniarstwa w Gorzowie, tylko trzy chciały dostać dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.

Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do ministra zdrowia: prosimy o wskazanie źródeł danych, będących podstawą twierdzeń, że pielęgniarki i położne otrzymały podwyżki w średniej wysokości 1.300 zł.!!!

Przekazane publicznie przez Pana Ministra wyżej cytowane twierdzenia, doprowadziły do wzburzenia środowiska. Wg danych zwiazku średnia wysokość podwyżek waha się od 200 do 600 zł.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, wchodzących w skład zestawów przciwwstrząsowych.

W załaczniku Nr 2 określono wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, które mogą być podane przez pielęgniarkę, położną.

Od stycznia część jednoosobowych firm może straci prawo do rozliczania podatków i składek ZUS jak przedsiębiorcy.

Proponowane zmiany przez Sejm mogą mieć poważne konsekwencje dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach "samozatrudnienia". Umowy cywilnoprawne w zoz zagrożone?

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie to stowarzyszenie naukowe działające od 1957 r., kontynuujące tradycje pierwszego w Polsce, działającego od 1925 r., Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych.

Od kilku lat ta organizacja ma problemy z opłacaniem składek z tytułu przynależności do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, a także innych międzynarodowych towarzystw naukowych.

Zabrakło pielęgniarek, bo uciekły za granicę? - To nic, wykształcimy sobie nowe - uznało Ministerstwo Zdrowia i zwiększyło limity przyjęć na studia.

Owszem, wykształcimy, ale nie sobie - połowa kandydatek już deklaruje wyjazd zaraz po dyplomie.

Minister zdrowia w dniu 10 listopada wydał nowe rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Znajomość tych regulacji jest ważna ze względu na fakt, że pielęgniarki i położne mogą być i są właścicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zapowiedź przez rząd stworzenia "sieci szpitali" wzbudza emocje. Ta kontrowersyjna sprawa będzie przedmiotem wielu sporów w najbliższej przyszłości.

Jakie rozwiązania osłonowe dla personelu szpitali, które nie wejdą w skład "sieci szpitali", przewiduje MZ? Czy perspektywa zamknięcia szpitali nie stwarza warunków do zwiększenia emigracji pielęgniarek i położnych? Przedstawiamy interpelacje poselskie.

Poseł do ministra zdrowia: Wątpliwości budzi kwestia sposobu wypłaty podwyżek, gdyż ustawa tego nie precyzuje. Nie uregulowano, czy ma to być jednorazowa wypłata, czy należy ją rozłożyć na kilka miesięcy.

Jak zakwalifikować obiecane podwyżki, czy jako składnik zasadniczego wynagrodzenia, co spowoduje wzrost wszystkich opłat okołopłacowych, czy jako dodatkowe wynagrodzenie.

Pracuję w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na etacie pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Jestem po kursie pielęgniarki środowiskowej. Czy muszę posiadać dodatkowo kurs szczepień, chociaż nie wykonuje szczepień?

Czy położna, która będzie posiadać tytuł magistra położnictwa chcąc pracować jako położna środowiskowo-rodzinna musi mieć ukończony kursspecjalistyczny dla położnych środowiskowo-rodzinnych?

Bardzo ważna informacja dla pielęgniarek i położnych, które będą kontraktować z NFZ świadczenia w zakresie pielęgniarki/położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej.

NFZ wreszcie ogłosił szczegółową informację o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w poz na 2007 rok.

Sprawa CORHYDRONU ma swoje konsekwencje w zmianie treści aktów prawnych dotyczacych wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Ministerstwo zdrowia dokona zmian w rozporządzeniu w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego. A do czasu wejścia w życie tych zmian....

Senator do ministra zdrowia: zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań skutkujących zrównaniem wymogów dotyczących kwalifikacji polskiego średniego personelu medycznego z tymi, które dotyczą pielęgniarek i położnych.

Jakie działania podejmie Pan Minister w celu zmiany obecnego stanu prawnego zarówno w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej, jak i w ramach polskiego systemu prawnego?

Według ministerstwa finansów gabinety szkolne nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

Takie stanowisko MF spowoduje dodatkowe obciążenie finansowe dla i tak niedofinansowanych / niska stawka kapitacyjna NFZ na ucznia / gabinetów szkolnych prowadzonych przez pielęgniarki. Interpelacja poselska w tej sprawie!

Z redakcyjnej poczty: czy pielęgniarka, która ma 10 letnią przerwę w zawodzie może być zatrudniona w laboratorium na stanowisku pobierania krwi?

Może i nie może. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak lub nie.

Z redakcyjnej poczty: Witam! Jestem zatrudniony na stanowisku pielęgniarza w szpitalu od początku sierpnia. Czy wobec tego przysługuje mi podwyżka regulowana ustawą?

Takiego zapisu wprost w ustawie nie ma! Interpretacja ministerstwa zdrowia: Nie powinny dostać podwyżki! Ale.....ministerstwo jednocześnie uważa, że powinny dostać podwyżkę.

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką zatrudnioną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a moja płaca netto wynosi nie całe 900 zł.

Jestem zaskoczona, że podwyżki nie obejmują między innymi pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Minister zdrowia: Właściciele NZOZ-ów dostaną podwyżki. Stwierdził również, że jego wykładnia jest obowiązująca, nawet jeśli biuro prasowe czy strony internetowe informują inaczej.

To dobra wiadomość dla pielęgniarek i położnych prowadzących własne firmy. Ale czy na wczorajszych stwierdzeniach ministra sprawa sie skończy? Zobaczymy.

Posłowie pytają ministra zdrowia: co rząd zamierza zrobić w sytuacji kiedy duża grupa pielęgniarek odejdzie z państwowych szpitali do prywatnych klinik?

Jakie rząd podejmie działania, aby zatrzymać pielęgniarki w państwowych szpitalach? Redakcja: Można mieć watpiwości co do celowości takiej iinterpelacji.

Artykuł z miesięcznika Rynek Zdrowia: Nadciąga kolejny kryzys w służbie zdrowia, tym razem dotyczący opieki pielęgniarskiej i położnych!

Kryzys nastąpi z końcem tej dekady. Pielęgniarki mają sporo ważnych argumentów, żeby ich postulatów z uwagą wysłuchali politycy. Czy są tym zainteresowani???

Często ratownicy medyczni / także w komentarzach do artykułów na Portalu / posługują sie tytułem: licencjonowany ratownik medyczny.

Takiego stanowiska i tytułu nie ma. Jest ratownik medyczny. Tak samo nie ma pielęgniarki licencjonowanej.

Prezentujemy wysokość miesięcznych stawek kapitacyjnych w rodzju świadczeń wykonywanych w zakresie kompetencji pielęgniarki/położnej środowiskowej /rodzinnej i pielęgniarki szkolnej. Stawki obowiązują w okresie od 1 października do 31grudnia 2006r.

Informacja z oddziałów wojewódzkich NFZ w: Lublinie, Łodzi, Opolu, Gdańsku, Kielcach, Poznaniu.

Trzy pielęgniarki środowiskowe - rodzinne, wykonują zawód w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnego. Jedna z nich jest właścicielem tego nzoz.

Ministerstwo zdrowia uważa, że podwyżkę powinny dostać tylko dwie pielęgniarki. Trzecia, która jest właścicielem nzoz NIE! Paranoja.

Materiał filmowy w sprawie pogłębiającego się braku pielęgniarek.

Pogarszająca się sytuacja w tym zakresie jest sprzymierzeńcem naszego środowiska zawodowego. To poprawia naszę pozycję negocjacyjną. Płace pielęgniarek i położnych muszą znaczne wzrosnąć w 2007 roku.

Poseł pyta ministra: Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby zatrzymać exodus polskich pielęgniarek na Zachód w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy?

Minister: Wyrażam głębokie przekonanie, że wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych stanie się czynnikiem motywującym do pozostania w zawodzie.

jgar napisał dziś na forum: Dyżur dzienny, rzecz się dzieje w szpitalu powiatowym, sprawdzam stan konta są pieniadze z podwyżki 520 zł brutto (jako dodatek) na koncie 337 zł.

Za plecami słyszę taki tekst: "wczoraj minister Religa mówił, że dostały ok. 1300 podwyżki i jeszcze im mało".

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką i pracuję w szpitalu psychiatrycznym bezpośrednio podległym pod Ministerstwo Zdrowia. Nie zostaliśmy objęci październikowymi podwyżkami!!!

Nasze pensje od dobrych kilku lat stoją w miejscu. Kiedy my możemy liczyć na podwyższenie pensji?