Działy aktualności

Aktualności

Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu przerwały głodówkę i zawiesiły strajk. Dyrekcja obiecała im ponad 500 złotową podwyżkę.

Strajk blisko 600 pielęgniarek i położnych ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu rozpoczął się dnia 22 września.

W związku z ogłoszeniem przez prezesa NFZ, że 2 października zostanie ogłoszony konkurs ofert na 2007 rok w aktualnościach utworzono nowy dział tematyczny NFZ - kontrakty 2007.

W tym dziale bedą zamieszczane informacje dotyczące kontraktowania przez NFZ świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji pielęgniarki/ położnej środowiskowej- rodzinnej, środowiska wychowania i nauczania.

Jak prezydent Warszawy Lech Kaczyński przyczynił sie do zwolnienia pielęgniarki z pracy.

Pielęgniarka w procesie sądowym domaga sie odszkodowania. Były prezydent Warszawy, rok temu zapewniał, że chętnie złoży zeznania i opowie o "okropnym" zachowaniu pielęgniarki. Nie udało się doręczyć mu wezwania.

Senat w dniu wczorajszym przyjął ustawę o państwowym ratownictwie medycznym bez poprawek. Wobec powyższego ustawa będzie miała treść taką jak uchwalił sejm w dniu 8 września 2006 roku.

Senatorowie wnieśli poprawki, ale przeszedł wniosek, aby ustwę ztwierdzić bez poprawek. Decyzja senatu wynikała z "nieprzedłużania okresu uchwalania ustawy w niepewnej sytuacji politycznej"?!? Ustawa jest niepełna i pozostawia wiele niezałatwionych spraw!

Coraz więcej pielęgniarek głoduje w Przemyślu. Nasze płace nie wzrosły od 2000 roku, od czasu strajków - mówią pielęgniarki.

W piątek głodowało pięć kobiet, wczoraj było ich już 13. Pielęgniarki domagają się znaczących podwyżek płac.

Protokół z posiedzenia przedstawicieli samorządów zawodowych w związku z niepokojącymi wypowiedziami podważającymi obowiązkową przynależność do nich .

Przynależność obowiązkowa do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest w małym stopniu krytykowana przez polityków i parlamentarzystów, natomiast taki obowiązek krytykuje... znaczna część naszego środowiska zawodowego!!!

1000 osób czytało Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Zobacz najczęściej czytane artykuły z Portalu Pielęgniarek i Położnych. DZIĄKUJEMY ODWIEDZAJĄCYM NASZ PORTAL!!!

Przedstawiamy zdjęcia z V Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym - Ratownictwo 2006.

Zdjęcia dzięki uprzejmości uczestnika mistrzostw p. Mirosława Magierki. Dziękujemy.

Z redakcyjnej poczty: chciałbym się specjalizować w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Czy po tej specjalizacji absolwent taki ma większe możliwości w zakresie samodzielnego stosowania leków, bez zlecenia lekarza?

Senat ustawą o państwowym ratownictwie medycznym zajmie się na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 września.

Przedstawiamy zaproponowane przez senacką komisję zdrowia poprawki do ustawy o ratownictwie, którą sejm uchwalił w dniu 8 września br.

W zakładce na głównej stronie Portalu - Gazeta Pielęgniarki i Położnej jest dostępny on-line cały drugi numer wrześniowy Gazety.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi prenumeraty Gazety informujemy, że takowej nie prowadzimy. Można zamówić e-mailem Gazetę podając adres pocztowy. Koszt Gazety i wysyłka bezpłatna. Zamów Gazetę dla swojego szpitala.

Ukazał się drugi numer Gazety Pielęgniarki i Położnej, niezależnego miesięcznika naszego środowiska zawodowego.

Zobacz jak wygląda pierwsza strona wrześniowego numeru. Od jutra wydanie on-line całego numeru, który w wiekszej części poświęcony jest podwyżkom w ochronie zdrowia i nieprawdziwym informacjom w mediach o kwalifikacjach pielęgniarek po 2010 roku.

NOWOCZESNE PIELĄGNIARSTWO - Portal Pielęgniarek i Położnych będzie wydawcą nowego czasopisma internetowego dla pielęgniarek i położnych.

W czasopiśmie będą mogli zamieszczać swoje artykuły pielęgniarki i położne, nauczyciele akademiccy oraz studenci pielęgniarstwa i położnictwa do czego gorąco zachęcamy. Nad zawartością merytoryczną będzie czuwać Redakcja i Rada Programowa Czasopisma.

Studia pomostowe są studiami dobrowolnym.

Ich nieukończenie nie spowoduje zmian w uprawnieniach zawodowych pielęgniarek i położnych wykształconych w dotychczasowych systemach oraz nie spowoduje utraty tytułu zawodowego a tym samym prawa wykon. zawodu.

Z redakcyjnej poczty: Ciągłe mówienie o dofinansowaniu studiów licencjackich dla pielęgniarek i położnych uważam za nieprawdę i czuję się oszukana.

Jestem oburzona tym, dlaczego studenci jednych uczelni muszą płacić sumy kosmiczne, a studenci innych uczelni studiują bezpłatnie.

Kiedy powinnam wrócić do pracy, aby ...

W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć co to jest wykonywanie zawodu pielegniarki i położnej oraz jak liczyć czas niewykonywania zawodu. Także to jak "uciec" przed pięcioletnią przerwą w wykonywaniu zawodu.

Uczelnie wyższe wprowadzają w błąd.

Brawo dla ministerstwa za interwencję w tym zakresie. Szkoda, że tak późno. Taki proceder uczelnie prowadzą od 2004 roku. Uczelnie wprowadzją swoich przyszłych "klientów" w błąd. Jest to nieuczciwa reklama "produktu", który zamierza się "sprzedać".

Minister zdrowia ogłosił wczoraj, że jego resort pracuje nad pomysłem zwolnienia lekarzy z obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego.

Także pielęgniarki i położne mają ustawowy obowiazek przynależności do samorządu zawodowego. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie. Dodaj swój komentarz.

Skarga pielęgniarki do Ministerstwa Zdrowia.

Wnosząca skargę twierdzi, że pielęgniarki i położne są rozgoryczone zachowaniem się – a raczej jego brakiem-przedstawicieli Naczelnej Izby. Pracę ich oceniają bardzo krytycznie i nie traktują jako sprzymierzeńców, ale jak wrogów.

Pielęgniarka zapytuje: gdzie w Warszwie mogę podjąć naukę, by na nowo przystąpić do egzaminu i odnowić prawo do wykonywania zawodu?

Informacje w sprawie o którą zapytuje pielegniarka można często, choć nie zawsze uzyskać na stronie internetowej danej okręgowej izby.

Przdstwiamy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich grupy pielęgniarek magistrów pielegniarstwa, którym odmówiono prawa wykonywania zawodu.

Domagamy się, zgodnie ze stanem faktycznym, jako pielęgniarki z tytułem magistra, prawa wykonywania zawodu oraz uznania kwalifikacji zawodowych na podstawie dyplomu uniwersyteckiego.

Studia pomostowe za darmo dla pielegniarek dofinansowane z ZPORR.

Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy.

Zakończył się spór zbiorowy z dyrekcją szpitala w Pile.

Strajkujący zgodzili się na zawieszenie sporu w zamian za wypłatę postulowanej podwyżki w formie premii pomostowej, rozłożonej na raty.

Ważne dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki w zakładach opieki zdrowotnej.

Ministerstwo zdrowia opracowuje projekt stanowiska w sprawie interpretacji pojęć „teren zakładu opieki zdrowotnej” oraz „takich samych świadczeń zdrowotnych".

Niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych podejmie decyzję o podjęciu strajku w całym kraju.

Kiedy miałoby dojść do strajku i jak będzie wyglądał, na razie nie wiadomo.

W piątek specjalna podkomisja skończyła pracę nad projektem ustawy o przekazaniu pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

To nie oznacza, że każdy z pracowników może liczyć na taką podwyżkę. Szpitale i przychodnie dostaną dodatkowe środki poprzez podniesienie wartości kontraktu. O tym, kto i ile dostanie, zadecydują dyrektorzy placówek i związki zawodowe.

Minął pierwszy miesiąc działalności Portalu Pielęgniarek i Położnych. Od dnia startu Portalu, czyli 1 czerwca odnotowaliśmy 1625 wejść na stronę.

Portal cały czas przechodzi fazę poprawy funkcjonalności. Pracujemy nad rozreklamowaniem Portalu. Poleć stronę znajomym...

Zapraszamu do ogólnopolskich informatorów Portalu Pielęgniarek i Położnych

Informator w graficznej formie pozwalający łatwo znaleść interesujacą nas instytucję z określonego obszaru kraju.

Komunikat trzech central związkowych działajacych w ochronie zdrowia.

Niedopuszczalne jest, aby długo zapowiadana podwyżka dotyczyła w praktyce tylko jednej grupy zawodowej.

Studia pomostowe za darmo dla pielegniarek dofinansowane z ZPORR.

Informacja z Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

W szpitalach miejskich jedna z zagranicznych firm rekrutacyjnych zorganizowała kurs niemieckiego.

Mają zapewnione mieszkanie i wyżywienie w domach podopiecznych, na czysto zarobią ok. 3 tys. zł miesięcznie.

Dyrektor nie odprowadzał składek do ZUS od stycznia tego roku. Lekarze szpitala powiatowego w Kutnie (Łódzkie) złożyli wymówienia z pracy.

W szpitalu zatrudnionych było 57 lekarzy. 44 z nich złożyło wymówienia w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że w piątek nie przyjdą już do pracy.

Do redakcij Portalu Pielęgniarek i Położnych wpłynął list....

W sprawie absolwentów bez prawa wykonywania zawodu. Zorganizujmy się. Informujmy się o naszych sprawach. W grupie siła...

BOGATE IZBY BIEDNYCH PIELĄGNIAREK.

Łatwo obliczyć, że rocznie koszt opłacania etatu przewodniczącej ze składek członkowskich pielęgniarek i położnych po wliczeniu trzynastki oraz ZUS to wydatek ponad stu tysięcy złotych.

Kolejna interpelacja poselska w sprawie absolwentów studiów magisterskich, którzy nie otrzymali prawa wykonywania zawodu.

Poseł pyta: Jak to było możliwe i kto za to odpowiada, że wystąpił taki problem? Redakcja Portalu Pielęgniarek i Położnych również czeka na odpowiedz w tej sprawie.

W dniu 23 czerwca sejmowa komisja zdrowia przeprowadziła pierwsze czytanie projektów ustaw o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia.

Koniec strajku głodowego, który prowadziło siedem pielęgniarek.

Wszyscy pracownicy medyczni szpitala otrzymają 30-procentowe podwyżki. Pozostali zatrudnieni w WSzZ otrzymają 10-procentowe podwyżki od lipca i 15-procentowe od października.

Pielęgniarki uciekają ze szpitali

Za kilka lat grozi nam katastrofa: nie będzie miał kto się opiekować chorymi.

Samorząd pielęgniarski ze Szczecina i lubelski proponuje, by zabronić pielęgniarkom noszenia krótkich spódniczek. Nam się wydaje, że poprostu nie mają nic do roboty. Tyle spraw do załatwienia dla naszego środowiska, a oni głupotami się zajmują!

Do kolan i ani centymetra krócej. Inni idą dalej. Wolą, by pielęgniarki i położne zamiast spódnic wkładały do pracy spodnie. Patrzeć jak projekt ustawy samorząd przygotuje. Ha.Ha.Ha.

Ministerstwo zdrowia opracowuje projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"