Działy aktualności

Aktualności

Ministerstwo zdrowia: w związku z licznymi przypadkami wycofywania leków, spowodowane "zanieczyszczeniami", zwracamy uwagę, że może to być spowodowane.....

..."złą procedurą nabierania leku z fiolki" - za gruba igła użyta do nakłucia fiolki, nie usunięcie metalowego korka zabezpieczającego fiolkę, przygotowywanie dwóch różnych leków tą samą igłą. Zobacz komentarz redakcyjny i dodaj swój komentarz.

Konferencji dla Położnych i Pielęgniarek „Profilaktyka i edukacja zdrowotna w opiece położniczo – ginekologicznej”. Pogorzelica, 04 – 06 maja 2007r.

W programie: sesja prenatalna, położnicza oraz ginekologiczna – zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej.

Z redakcyjnej poczty: Czy pracodawca może zmusić pielęgniarkę do "dyżurowania pod telefonem", nie płacąc jej jednocześnie za czas, w którym wykazuje gotowość do pracy na każde wezwanie? Przez 7 dni praktycznie nie ruszam się domu.

Jeżeli nikt mnie nie wezwie, nie otrzymam ani złotówki! Nie dostanę nic za 7 dni stresu, który wywołuje myśl, że za chwilę będę musiała "wszystko rzucić" i pędzić do pracy, bo jest nagły przypadek. Napiszcie jak jest w waszych zakładach pracy.

Senator do ministra pracy i polityki społecznej: czy praca w pogotowiu ratunkowym będzie kiedyś dawała możliwość wcześniejszego uzyskania świadczeń emerytalnych?

"Praca w pogotowiu ratunkowym do sześćdziesiątego, sześćdziesiątego piątego roku życia nie może zapewnić udzielania pełnowartościowych świadczeń zdrowotnych ratujących życie."

Pielęgniarki czują się oszukane. Samorząd wojewódzki obiecał refundację kosztów kształcenia na studiach pomostowych. Jeden semestr kosztuje 2 tys. zł; żeby uzyskać licencjat, muszą zaliczyć pięć semestrów i zapłacić 10 tys. zł.

Pielęgniarki uważają, że "zostały w te studia wmanewrowane, bo przecież nie ma przymusu zdobywania licencjatu". Zgodziły się studiować tylko dlatego, że publicznie obiecano im zwrot kosztów nauki z funduszy unijnych.

Z redakcyjnej poczty: Jaki zakres działań dotyczy pielęgniarki środowiskowej?

Świadczenia zdrowotne w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej kontraktuje NFZ, który stawia wymagania wobec świadczeniodawcy /np. kwalifikacyjne, lokalowe i sprzętowe, organizacji udzielania świadczeń i ich zakresu/.

Konferencja „Pielęgniarstwo Pediatryczne – nowe zadania”. Łukęcin, 01. 06. - 03.06.2007r. ZOBACZ INFORMACJE O INNYCH KONFERENCJACH.

Termin zgłoszenia udziału w Konferencji upływa 6 maja. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ciężka praca za pieniądze niewielkie. Tak o swoim losie mówią pielęgniarki. Od lat nic się nie zmienia na lepsze.

Co gorsze, obecnie w szpitalach nie ma kto pracować.

Z redakcyjnej poczty: Pracując kilkanaście lat w zawodzie pielęgniarki ciągle podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i specjalizacje.....

...czy w związku ze stażami odbywanymi podczas zajęć praktycznych wchodzących w program danego kursu nie mogły byśmy się starać o wliczenie tych godzin do skrócenia studiów pomostowych licencjackich?

Minister zdrowia znowelizował rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Rozporządzenie ma w sposób jednoznaczny przekazać odpowiedzialność za organizację, lekarskie badanie kwalifikacyjne ucznia przed szczepieniem, wykonanie szczepienia oraz dokumentowanie i sprawozdawanie tego świadczenia zdrowotnego - lekarzowi poz.

Poseł do ministra zdrowia: Mikroby grasujące w szpitalach są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci. Podstawowym źródłem zakażenia są mikroorganizmy, które są przenoszone na rękach personelu medycznego. Natomiast badania naukowe wykazują, że.....

liczba zakażeń szpitalnych jest odwrotnie proporcjonalna do liczby zatrudnionych pielęgniarek, tych niestety w placówkach medycznych jest coraz mniej.

Oferty pracy za granicą. Warto korzystać z wiarygodnych źródeł informacji. Jednym z nich jest EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej.

Oferta pracy dla opiekuna, asystentki pielęgniarki oraz opiekuna osób starszych. Wejdź do Eures i poszukaj ofert pracy dla pielęgniarek i położnych. Serwis w języku polskim.

"Dzieci niechorujące na raka nie zamierzają umrzeć w sensownym czasie. Będą żyły przez wiele lat i trzeba będzie się nimi opiekować w hospicjach" - powiedział......

....wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. Minister zdrowia: "Mówiąc te słowa, minister Piecha musiał mieć jakieś zaćmienie umysłowe. Nie wyobrażam sobie, że lekarz mógł coś takiego powiedzieć".

Poseł do ministra zdrowia: dlaczego świadczenia zdrowotne wykonywane w DPS nie mogą być finansowane przez NFZ?

Finansowanie tych świadczeń przez NFZ spowodowałoby wzrost środków wpływających do DPS, a to mogłoby przełożyć sie na wzrost...płac pielęgniarek. Zobacz obecne zasady wynagradzania pielęgniarek w DPS.

NFZ zapowiada, ze od 2008 roku zmieni zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji położnej środowiskowej - rodzinnej.

Mają się zmienić zasady finansowania kontraktów pomiedzy NFZ a położną środowiskową - rodzinną.

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. To szkolenie jest przeznaczone dla ratowników, którzy wchodzą w skład jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego.

Kierownikiem merytorycznym kursu i prowadzić zajęcia teoretyczne oraz praktyczne będzie mógł lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu med. czynności ratunkowych.

Sejmowa dyskusja - urlop szkoleniowy.

Postulowano wprowadzenie urlopu szkolenowego liczącego 10-14 dni oraz wprowadzenie ulgi podatkowej. Zobacz jakie są szanse na realizację tych postulatów. Zobacz jaki jest obecny stan prawny w tym zakresie.

Główny inspektor sanitarny ogłosił w dniu 12 marca br. zasady przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 roku.

Jakie szczepienia są obowiązkowe, a jakie zalecane. Zobacz zasady szczepienia przeciw tężcowi u osób zranionych, przeciw wściekliźnie.

Naczelna Rada PiP zapytana przez ministra zdrowia w sprawie kierunków nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej proponuje .......

....odbieranie prawa wykonywania zawodu osobom, które "nie opłacają składki członkowskiej za okres dłuższy niż 1 rok". Propozycja Naczelnej Rady PIP jest kuriozalna!!!

Niskie płace w DPS są powodem alarmujacych sygnałów o przenoszeniu się pielęgniarek do zakładów opieki zdrowotnej, gdzie są wyższe płace.

Ministerstwo informuje, że nie otrzymywało sygnałów o zamiarze rezygnacji z pracy w DPS pracowników medycznych!?! Natomiast zna problem "niskich i stale pogarszających się warunków wynagradzania".

Obecnie położną można zostać po ukończeniu 3-letniej szkoły wyższej. Ministerstwo zdrowia proponuje drugą ścieszkę uzyskiwania tytułu położnej! Dla osób z tytułem pielęgniarka!!! Będzie można go uzyskać po ukończeniu co najmniej 18 miesięcznej szkoły....

....która w swoim programie kształcenia obejmować będzie tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ramach kształcenia w szkole pielęgniarskiej. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie?

Minister zdrowia podpisał w dniu 15 marca rozprorządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które jest rozporzadzeniem wykonawczym do nowej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Szkoda, że w tym rozporządzeniu nie uregulowano sprawy 20% dodatku za pracę w pomocy doraźnej.

W związku z wieloma wątpliwościami Świadczeniodawców NFZ informuje, że nie trzeba wypełniać druku rezygnacji z wyboru lekarza/ pielęgniarki/ położnej poz.

Podstawą zmiany lekarza/ pielęgniarki/ położnej jest złożona kolejna deklaracja.

Konkursy na stanowiska w pielęgniarstwie.

"Jutro Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece". Jubileusz X- lecia i V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Stare Jabłonki k/ Ostródy, 26 - 28 wrzesień 2007 roku.

W programie: kondycja polskiego pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece w krajach europejskich. Zobacz szczegółowy program.

Minister zdrowia zamierza doprowadzić do nowelizacji ustaw: o samorządzie i zawodach pielęgniarek i położnych.

Posiadasz tytuł zawodowy "licencjat pielęgniarstwa", "magister pielęgniarstwa" lub "licencjat położnictwa", "magister położnictwa" - to go stracisz!

Minister zdrowia przedstawił kolejne projekty dwóch regulacji prawnych dotyczących ratownictwa medycznego.

Regulują one doskonalenie zawodowe dyspozytorów i ratowników medycznych.

Poseł do ministra zdrowia: Z ministerialnego raportu w sprawie emigracji pielęgniarek wynika, że 6 tys. pielęgniarek i położnych pobrało zaświadczenia potrzebne do pracy zagranicą.

Ta liczba nie odzwierciedla prawdziwej skali emigracji zarobkowej i w praktyce jest ona jeszcze większa. Co ministerstwo zamierza zrobić w ww. sprawie?

Pielęgniarko! Myślisz o wcześniejszej emeryturze? Musisz wiedzieć, że....

...rząd szykuje zmiany w tym zakresie. Nie będzie "wcześniejszych emerytur" tylko "emerytury pomostowe". Nie będzie można nic dorobić na pomostówce.

W ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych zapisano: "Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje". Czteroletnie kadencje.

W takim razie dlaczego niektórzy tę samą funkcję pełnią znacznie dłużej? I do tego chcą jeszcze dłużej? Proponują ministrowi zdrowia zmianę ustawy!

Posłowie do MZ: Od początku roku w poz najważniejszym zadaniem, znacznie ważniejszym niż udzielanie porad lekarskich i pielęgniarskich, jest uzupełnianie danych ewidencyjnych w deklaracjach wyboru. Sztuka dla sztuki, czy rzeczywista potrzeba?

Bywa, że przychodzącym do domu pielęgniarkom, które przynosiły deklaracje do wypełnienia, zatrzaskiwano drzwi ˝przed nosem˝, a wiele z zostawionych do wypełnienia druków deklaracji nigdy nie wróciło do przychodni.

Bóle kręgosłupa, to nasz chleb powszedni.

"Dużo serca i profesjonalizmu wkładam w to co robię, kocham swoja pracę, pacjenci mnie lubią, ale....ci którzy nami rządzą zabiją każdy entuzjazm, każdą radość i pasję".

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że ostatni nabór na studia pomostowe odbędzie się na rok akademicki 2010/11.

W tej chwili prowadzone są rozmowy z KE w celu zrezygnowania z tego zapisu. MZ -"to kształcenie powinno być prowadzone do czasu wygaśnięcia zainteresowania tą formą kształcenia, żeby wszystkie osoby, które chcą podnieść kwalifikacje, miały takie szanse".

Około 80 osób odebrało dyplomy ukończenia studiów na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Zobacz zdjęcia.

Wyróżnona odznaką WZOROWY STUDENT pielęgniarka z 25-letnim stażem powiedziała: "Zdecydowałam się na te studia, bo uważam, że teoria i praktyka muszą iść w parze". Zobacz aktualny wykaz akredytowanych uczelni medycznych, kształcące pielęgniarki i położne.

W związku z marcową nowelizacją ustawy podwyżkowej z października ubiegłego roku uaktualniono informator Portalu Pielęgniarek i Położnych o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Nowelizację ustawy skierowano do podpisu przez prezydenta. Zobacz informator.

Co mówili przedstawiciele ministerstwa zdrowia w sprawie nowego zawodu - opiekun medyczny, na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia w dniu 13 lutego 2007 roku.

"Chcielibyśmy, aby to był zawód pomocniczy do zawodu pielęgniarki, aby pielęgniarkę, osobę wykwalifikowaną, wykształconą w systemie szkolnictwa wyższego, wzmocnić zawodami pomocniczymi, co jednocześnie przyniosłoby efekty w opiece nad chorymi."

Z redakcyjnej poczty: Zależy nam bardzo na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo chciałybyśmy te odpowiedź uzyskać do niedzieli włacznie, ponieważ w poniedzialek może juz być za poźno.

Izby nie mają prawa uzależniać wydania prawa wykonywania zawodu, zgody na prowadzenie indywidualnej praktyki, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych i przebiegu pracy zawodowej od opłacania składek członkowskich lub spłaty zaległych składek.

Potrzebna grupa krwi 0 Rh (-) minus!!! Prześlij informację w tej sprawie do znajomych (z Poznania i okolic).

4-letnia Ola przebywa w bardzo ciężkim stanie na oddziale onkologicznym w Poznaniu. Tel. do Magdy (mamy dziecka) -można dzwonić w każdej chwili - 501 57 41 75.

Szkolenia: sztuka prowadzenia aktywnej Szkoły Rodzenia - podstawy. Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących instruktorek Szkół Rodzenia lub osób pragnących rozpocząć taką działalność.

Na szkoleniu uczestniczki: poznają standardy tworzenia programów zajęć w Szkołach Rodzenia, dowiedzą się jak prowadzić zajęcia na wybrane tematy np. karmienie piersią, emocje po porodzie.

Sejm znowelizował ustawę o październikowych podwyżkach w ochronie zdrowia.

Przedstawiamy treść nowelizacji. Nadal ustawa podwyżkowa nie obejmuje dużej grupy pielęgniarek i położnych.