Oferta pracy - pielęgniarka - Szczecin

Dowolna forma zatrudnienia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie zatrudni pielęgniarki. Zatrudnienie w jednostkach - SOR z Ogólną Izbą Przyjęć, Klinika Psychiatrii, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantologii, Klinika Neurologii z Poddodziałem Udarowym, Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej. Oferujemy umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną, Szczegółowe informacje Naczelna Pielęgniarka nr tel: 91 425 3006 lub Dział Kadr tel: 91 425 3015 Oferta pracy składana przez: SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 71 - 252 Szczecin

Oferta pracy składana przez:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
województwo zachodniopomorskie

Dodatkowe informacje:

telefon: +48 91 425 3006
strona www: http://www.spsk1.szn.pl
Osoba kontaktowa: Naczelna Pielęgniarka