Aktualności Portalu Pielęgniarek i Położnych http://www.pielegniarki.info.pl Sat, 23 Jun 2018 21:28:00 +0200 <![CDATA[Oferta dla pielęgniarek i położnych. Przyjedź do Niemiec, pracuj, jednocześnie ucz się języka niemieckiego.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8951 Sat, 23 Jun 2018 16:35:00 +0200 <![CDATA[160 pielęgniarek na zwolnieniach. Zobacz pismo dyrektora szpitala: zasady etyki zawodowej "wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania...". Sytuacja manipulowania prawem pracownika do świadczeń chorobowych... Pragniemy nadal postrzegać pielęgniarstwo jako powołanie...".]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8991 Sat, 23 Jun 2018 16:34:00 +0200 <![CDATA[Panie w czepkach ze związków napisały pismo do ministra zdrowia w sprawie płac pielęgniarek. Utajniły jego treść. Pismo datowane na 5 czerwca, opublikowały w dniu 21 czerwca. Po okresie 16 dni. Jaki to miało sens?]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8985 Sat, 23 Jun 2018 14:09:00 +0200 <![CDATA[Poseł na sejmowej komisji zdrowia: traktowanie jednej grupy zawodowej – a nawet nie grupy zawodowej tylko podgrupy, typu rezydenci – jako zupełnie wydzielonej grupy, jest chyba nieporozumieniem. Nie można traktować pracowników służby zdrowia właśnie tak wybiórczo. W tej chwili tak wybiórczo zostali potraktowani rezydenci.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8989 Sat, 23 Jun 2018 11:08:00 +0200 <![CDATA[Pani Małas poinformowała ministra zdrowia o 3 przypadkach sfałszowania dokumentów. Pierwszy: dyplomu studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. Drugi: zaświadczenia o nadaniu położnej tytułu doktora nauk medycznych. Trzeci: dokumentu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8988 Sat, 23 Jun 2018 08:37:00 +0200 <![CDATA[Dyskusja w sejmie: Grupy zawodowe w zakładach pracy są oburzone i prawdopodobnie dalej będą oburzone, jeżeli bowiem dostały pielęgniarki, dostali ratownicy medyczni, którzy nadal są niezadowoleni, bo chcą mieć tak, jak pielęgniarki, jeżeli dostali rezydenci, i to jest tak bardzo duży wzrost… ]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8990 Sat, 23 Jun 2018 06:32:00 +0200 <![CDATA[Poseł pyta w sejmie o stypendia dla pielęgniarek i położnych. Odpowiada wiceminister zdrowia... Padają kwoty 800 zł i 1000 zł.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8986 Fri, 22 Jun 2018 20:32:00 +0200 <![CDATA[Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie "zamieszczania zadań egzaminacyjnych".]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8987 Fri, 22 Jun 2018 19:55:00 +0200 <![CDATA[Podział pielęgniarek i położnych na trzy grupy według autorstwa pań w czepkach... Dziwne, że tego nie utajniono...]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8983 Fri, 22 Jun 2018 18:05:00 +0200 <![CDATA[Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pielęgniarki na oddziały szpitalne: anestezjologiczne, operacyjne, kardiologiczne, nefrologiczne, onkologiczne, pediatryczne, psychiatryczne...]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8975 Fri, 22 Jun 2018 11:00:00 +0200 <![CDATA[Dyrekcja szpitala wysyła korespondencję do związków zawodowych w sprawie kary nagany dla przewodniczącej związku pielęgniarek. Koszt przesyłki kurierem... 331,50 (trzysta trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy).]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8980 Fri, 22 Jun 2018 09:00:00 +0200 <![CDATA[Do redakcji portalu: W imieniu Zarządu OZZPiP ZOZ przy SPSK nr 1 w Lublinie uprzejmie proszę o upublicznienie załączonych treści ... Co też czynimy... Zobacz informację...]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8979 Fri, 22 Jun 2018 06:03:00 +0200 <![CDATA[Pielęgniarki na zwolnieniach. Dyrekcja zaproponowała 186 zł podwyżki. Ile to godzin pracy rezydenta? Dwie czy trzy godziny? Czasy takich propozycji dla naszej grupy bezpowrotnie mijają. Lekarzom od 1 lipca 40% podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, a pielęgniarkom ochłapy?]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8978 Thu, 21 Jun 2018 18:59:00 +0200 <![CDATA[Oferta Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu dla pielęgniarek w zakresie : studiów (także podyplomowych), kursów oraz specjalizacji.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8955 Thu, 21 Jun 2018 18:05:00 +0200 <![CDATA[Pani Józefa Szczurek-Żelazko o punktowych sytuacjach braku pielęgniarek. A poseł na sejmowej komisji zdrowia o brakach pielęgniarek w onkohematologii. "Choroba nowotworowa u dzieci idzie burzliwie i zabija bardzo szybko". Jaki sposób pozyskania pielęgniarek? Poseł: "Metoda pozyskania pielęgniarek jest prosta".]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8970 Thu, 21 Jun 2018 15:46:00 +0200 <![CDATA[Panie w czepkach napisały 20 czerwca 2018 roku: "Wskaźniki zaproponowane dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych powinny zostać zapisane na poziomie...". Zobacz podział pielęgniarek zaproponowany przez izbę pip.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8974 Thu, 21 Jun 2018 12:00:00 +0200 <![CDATA[Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8973 Thu, 21 Jun 2018 10:30:00 +0200 <![CDATA[Kolejny szpital z pielęgniarkami na zwolnieniach. Szpital wojewódzki! Ponad 60 pielęgniarek. W innym Szpitalu Wojewódzkim (wielkopolska) liczba pielęgniarek na zwolnieniach wzrosła z 40 do 60!]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8972 Thu, 21 Jun 2018 09:00:00 +0200 <![CDATA[Poseł pyta wiceministra zdrowia o pielęgniarki na zwolnieniach na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Odpowiedź wiceministra? Przeczytajcie sami...]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8971 Thu, 21 Jun 2018 04:29:00 +0200 <![CDATA[Dzisiaj panie w czepkach z izby pip przyjęły stanowisko w sprawie propozycji ministerstwa zdrowia. Natomiast panie w czepkach ze związków przyjęły stanowisko w... poprzednim tygodniu.]]> http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/8969 Wed, 20 Jun 2018 18:18:00 +0200