Działy aktualności

Pielęgniarka DPS

W przekonaniu Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "szczególnie ciekawym" rozwiązaniem byłoby kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do ... Domów Pomocy Społecznej.

Pielęgniarstwo 2016.

W przekonaniu Elżbiety Rafalskiej ministra rodziny, pracy i polityki społecznej "szczególnie ciekawym" rozwiązaniem byłoby kierowanie bezrobotnych pielęgniarek do ... Domów Pomocy Społecznej.

Pielęgniarstwo 2016.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Pielęgniarki do resortu zdrowia: Opieka długoterminowa w DPS wymaga stałej obecności pielęgniarek.

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2012.

Zbieranie deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej to podstawa w prowadzeniu działalności w poz. Na tym tle dochodzi do wielu konfliktów. Zobacz info w takiej sprawie. Prokurator musi przesłuchać ponad 400 pacjentów. Chodzi o to czy osoby wypełniajace deklaracje były świadome do kogo się zapisują!

Pielęgniarki poz.

Pielęgniarka DPS. Zobacz dyskusję w sejmie w dniu 6 stycznia 2010 roku. Wiceminister pracy i polityki społecznej - "te panie pielęgniarki, które zwolniły się z pracy, założyły własną działalność i zostały, przepraszam za kolokwializm, na lodzie".

Pielęgniarstwo w domach pomocy społecznej.

W Polsce w blisko 900 DPS przebywa prawie 100.000 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Poselski projekt ustawy wprowadza instytucję "zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej". Zobacz bardzo interesujące uzasadnienie do projektu ustawy. 6 KOMENTARZY.

Pielęgniarka w DPS.

Poseł pyta MZ dlaczego NFZ odmawia podpisania umów z pielęgniarkami opiekującymi się pacjentami w DPS. MZ - "badamy zaistniałą sytuację".

Pielęgniarstwo w DPS.

Wideoinformacje. Pielęgniarki pracujące w DPS nie dostaną pieniędzy z NFZ. Wiele pielęgniarek zostało bez pracy, inne zarobią znacznie mniej niż dotychczas.

Pielęgniarstwo w DPS.

W sprawie pielęgniarek wykonujących zawód w Domach Pomocy Społecznej poseł interweniuje w Ministerstwie Zdrowia.

Pielęgniarstwo w DPS.

Związki zawodowe piszą do Prezesa NFZ w sprawie pielęgniarek w DPS. 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w DPS.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważało, że pielęgniarka w DPS powinna być finansowana przez NFZ a nie przez samorząd terytorialny. Wobec powyższego ministerstwo namawiało pielęgniarki aby kończyły kursy opieki dlugoterminowej i zakładały własne firmy z którymi NFZ podpisze kontrakty. Teraz się okazuje, że NFZ nie ma na ten cel funduszy. 2 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo w DPS.

Według ministerialnych i unijnych standardów w domach dla osób starszych na jednego podopiecznego powinno przypadać 0,4 pracownika opiekuńczego, w placówkach dla przewlekle chorych - 0,6, a w ośrodkach dla psychicznie chorych - 0,5.

Pielęgniarstwo w DPS.

Niektóre domy pomocy społecznej „nielegalnie” zatrudniają pielęgniarki. Narodowy Fundusz Zdrowia nie przeznaczył w tym roku pieniędzy na ten cel.

Pielęgniarstwo w DPS.

Kluczbork - Pielęgniarki DPS-u. Ich usługi kontraktuje teraz z NFZ firma . . . Falck. Pielęgniarki się zwolniły.

Pielęgniarstwo w DPS.

Kielce - pielęgniarka DPS-u wynagradzana nie przez pomoc społeczną lecz przez NFZ.

Pielęgniarstwo w DPS.

Resort pracy i polityki społecznej powoła specjalny zespół, który zajmie się znalezieniem indywidualnych rozwiązań dla DPS-ach w całym kraju.

Poseł: Kto będzie odpowiadał za zgony pacjentów, z powodu braku odpowiedniej dostępności do świadczeń pielęgniarskich w DPS-ach?

Pielęgniarki w DPS-ej. MPiPS informuje, że "na terenie kraju trwa organizowanie kursów . . ."

Relacje ministerstwa oraz samorządu po spotkaniu MZ z władzami izb pip. Poruszono sprawy, DPS-ów, systemu kształcenia, wynagrodzeń, opiekunów medycznych. Zaplanowano na 24 listopada konsultacje w sprawie poz.

Minister zdrowia w sejmie o płacach pielęgniarek w DPS-ej: "Niech one będą finansowane w części przez samorząd, a za świadczenia medyczne i za dyżury niech będą wynagradzane z NFZ".