Działy aktualności

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych

Zobacz trzy powody, które według resoru zdrowia stanowią o fakcie niemożności ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Trzeci nawet jest zabawny! "Ustalenie minimalnego wynagrodzenia mogłoby prowadzić do dalszego zubożenia pielęgniarek i położnych". A wydawało się, że radosna twórczość resoru zdrowia ma swoje granice.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko i położno! Powinnaś być zadowolona. Twoje zarobki według wiceministra zdrowia w okresie listopad 2007 do kwietnia 2011 wzrosły odpowiednio o: około 20%, 23% lub 28%. Do jakiej grupy się zaliczasz? Tylko nie kombinuj i pisz prawdę.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dostałaś podwyżkę w 2011 roku? Ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że ustawa w której zapisano: "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie" nadal obowiązuje. Co nam po tych wyjaśnieniach, jak podwyżek nie ma.

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych.

Była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PiP będzie się ubiegać o mandat poselski. Z listy SLD. Żeby tylko w sejmie była pani przewodnicząca nie zajmowała się sprawami pielęgniarek i położnych. Jak skutecznie zajmowała się sprawami naszego środowiska zawodowego odczuwamy codziennie na własnej skórze. Czy w ławach sejmowych będzie siedziała także w czepku?

Związek zawodowy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia odpowiada na interpelacje poselską - regulacje prawne w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i położnych (gwarantujące 3/4 kwoty obliczonej jako co najmniej 40% różnicy wynikającej ze wzrostu wysokości kontraktu NFZ z SP ZOZ), "nie przewidują żadnych wyjątków i nie różnicują zasad podwyższenia wynagrodzeń w zależności od tego, jaki odsetek osób zatrudnionych stanowią pielęgniarki i położne".

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych.

Poseł w zapytaniu poselskim wyraża pogląd, że stosowanie ustawy podwyżkowej w każdej jednostce ochrony zdrowia jest nieuzasadnione. Swój pogląd uzasadnia sytuacją, gdzie w danym zakładzie pracy na 347 pracowników 34 to pielęgniarki. Zgodnie z ustawą, pielęgniarki hipotetycznie powinny dostać po 6 618 zł, natomiast inni pracownicy (dyspozytorzy i ratownicy medyczni) po 240 zł.

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych - owoc (nie)porozumienia Kopacz - panie w czepkach.

Wideo. Dyrektor szpitala i pielęgniarka oddziałowa wypowiadają się w sprawie ustawy, która weszła w życie 21 grudnia, a zapisano w niej, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych - owoc (nie)porozumienia Kopacz - panie w czepkach.

W Dzienniku Ustaw nr 230 pod poz. 1507 opublikowano treść ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych. Ustawa wejdzie w życie w dniu 21 grudnia br.

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prezydent RP w dniu 26 listopada podpisał ustawę regulującą, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wiceminister Marek Haber przezentuje swoistą urzędniczą "wybiórczą impotencję". Jak ministerstwu pasuje to może, jak nie pasuje to nie może. Teraz wiceminister zdrowia przezentuje stanowisko, że ministerstwo nie może. A mowa o podwyżkach płac dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych NZOZ, których nie obejmą wirtualne podwyżki płac uzgodnione w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach. Pielęgniarki w nzoz "czują się dyskryminowane, zapomniane i pokrzywdzone".

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Poseł do przedstawicieli MZ podczas sejmowej komisji zdrowia poświęconej podwyżkom dla pielęgniarek: Jakie były powody tego, że do wyborów prezydenckich mówiliście, że gwarancja kroczącego wzrostu wynagrodzeń jest absurdem i bezsensem, że należy to zlikwidować, bo zaburza działanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a po tych wyborach, czy tuż przed nimi, nagle zmieniliście zdanie i utrzymaliście ten przepis, ale go zdeformowaliście?

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach.

OZZPiP w Busku Zdroju zwrócił sie do posła o interwencję w sprawie nieuwzględnienia pielęgniarek i położnych z niepublicznych zoz w projekcie ustawy dotyczącej podwyżki płac, która jest wynikiem porozumienia z dnia 30 czerwca br. - Kopacz - panie w czepkach. Pielęgniarki z NZOZ "czują się dyskryminowane, zapomniane i pokrzywdzone".

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach.

Prasa o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych, które zapisano w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach. 1:0 dla Kopacz. W porozumieniu zapisano: Projekt rozporządzenia (...) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku." Mamy 14 września. I co? Nic! Ale nic nie szkoda, po porozumieniu ładne zdjęcia zostaną.

Norma 1:20

Wiceminister resortu zdrowia tłumaczy dlaczego podpisano porozumienie w dniu 30 czerwca 2010 roku. Przedstawia argumentację za rozwiązaniami przyjętymi w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach. A kilka tygodni wcześniej w sejmie forsował ustawę likwidującą podwyżki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Norma 1:20. Ministerstwo Zdrowia strzela focha! Zabiera zabawki z piaskownicy. Najpierw samo rzucało piaskiem po oczach. Teraz tłumaczy się wychowawcy, że źle odebrano rzucanie innych piaskiem w oczy a przecież miało takie dobre intencje. I jeszcze jedno. Panie w czepkach, jak najszybciej wyjdźcie z tej pisakownicy.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zapowiedź poniedziałkowego artykułu. Norma 1:20. Ministerstwo Zdrowia strzela focha . . .

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Dyrektor szpitala będzie miał obowiązek przeznaczania na wzrost płac nie mniej niż 40 proc. kwoty o jaką wzrastają kontrakty z NFZ, z czego 75 proc. na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Teraz lekarze domagają się tego samego . . . A przecież 70% plus 70%>100%.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz jaka jest obecna sytuacja w zakresie realizacji przez resort zdrowia porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku. Porozumienia Kopacz - panie w czepkach. Przedstawiamy informację z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w zakresie cudownej przemiany pogladów pani minister Kopacz oraz innych przedstawicieli resortu zdrowia w przedmiocie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jutro w sejmie będzie kabaret. Posłowie oraz minister zdrowia mają wnieść poprawkę do ustawy, którą chcieli zlikwidować zapis o konieczności dokonywania podwyżek dla pracowników szpitali. Teraz mają wnieść poprawkę, która zmienia ich poglądy o 180 stopni. Zapis o podwyżkach w ustawie ma być. Z tego 70% dla pielęgniarek i położnych. Ciekawe jak to umotywują, skoro utrzymywanie przedmiotowych zapisów wiceminister zdrowia Jakub Szulc nazywał w sejmie "bezsensem".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.