Działy aktualności

Emerytury pomostowe pielęgniarek i położnych

To niewiarygodne, że praca pielęgniarki anestezjologicznej nie jest często zaliczana do "pracy o szczególnym charakterze"! Bo nie ma w Polsce definicji "ostrego dyżuru".

Pielęgniarstwo 2015.

Takie jest polskie pielęgniarstwo (3). Głos ma Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Pielęgniarka, położna - praca o szczególnym charakterze.

Takie jest polskie pielęgniarstwo (2). Starsza pielęgniarka anestezjologiczna kontra dyrekcja szpitala, Inspekcja Pracy w walce o uznanie wykonywanej pracy za pracę w szczególnym charakterze.

Pielęgniarka, położna - praca o szczególnym charakterze.

Takie jest polskie pielęgniarstwo (1). Zobacz jaką drogę przeszła starsza pielęgniarka anestezjologiczna (włącznie z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym) w sprawie uznania jej pracy jako "pracy o szczególnym charakterze".

Pielęgniarka, położna - praca o szczególnym charakterze.

"W szczególności nie są jednakowo traktowani lekarz i pielęgniarka/ położna wykonujący czynności w tym samym pomieszczeniu, jednakowych warunkach i okolicznościach". Poseł pisze do ministra zdrowia w sprawie stanowisk pracy o szczególnym charakterze, w kontekście wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Emerytury pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

Niektóre pielęgniarki wykonują "prace o szczególnym charakterze" - co skutkuje prawem do emerytury pomostowej (pracodawca odprowadza wyższe składki ZUS). Ale jest problem. To pracodawca decyduje czy zaliczy dane stanowisko pracy do "prac o szczególnym charakterze". Skutek? Pielęgniarki procesują się.

Wiek emerytalny pielęgniarek.