Działy aktualności

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Projekt: "Wykaz produktów leczniczych podawanych pacjentowi przez położną bez zlecenia lekarskiego w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia i zdrowia matki lub dziecka".

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Jakie leki może podać pielęgniarka i położna samodzielnie bez zlecenia lekarskiego? Jest nowy projekt ministra zdrowia w tej kwestii...

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

Minister zdrowia zapowiada nowelizację rozporządzenia "w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego".

Co może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?

WAŻNE DLA PIELĘGNIARKI SYSTEMU! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę systemu, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas kursów specjalistycznych.

Pielęgniarka systemu 2012.

WAŻNE DLA POŁOŻNYCH! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez położną, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursu kwalifikacyjnego, a także specjalizacji.

Położna 2012.

WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

Pielęgniarstwo 2012.