Działy aktualności

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Video - Radziwiłł wprowadza asystentki pielęgniarskie. OK! Bardzo szybko znajdą pracę. W Niemczech.

Radziwiłła reformy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Protest w sprawie narzuconych szkoleń - stanowisko związku zawodowego

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Poseł do ministra zdrowia: Proponowane zmiany doprowadzą do sytuacji, w której zawód asystentki pielęgniarki, będą mogły wykonywać osoby niepełnoletnie...

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych: Obowiązkowe szkolenia dla pielęgniarek i położnych - MZ: uzyskaliśmy akceptację dla planowanych działań...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Minister Edukacji Narodowej ma obawy dotyczące zbyt młodego wieku uczniów podejmujących naukę w proponowanym przez ministra Radziwiłła systemie szkół branżowych dla pielęgniarek.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych – Minister Radziwiłł przedstawił projekt ustawy wprowadzającej kształcenie pielęgniarek w szkołach średnich

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

ŚWIĘTA PRAWDA! Poseł do ministra zdrowia: "To nie brak absolwentów powoduje braki kadrowe w szpitalach i innych podmiotach leczniczych, lecz mała atrakcyjność zawodu pielęgniarki poprzez szczególne warunki pracy, dużą odpowiedzialność, przepracowanie i niskie wynagrodzenia".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Minister Edukacji Narodowej nie uwzględnił uwag ministra Radziwiłła do ustawy "Prawo oświatowe". Efekt? Szkoła branżowa II stopnia kształcąca w zawodzie pielęgniarka nie zostanie teraz wpisana do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Ministerstwo zdrowia „oficjalnie” o liceach medycznych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 10 - Nie dla liceów medycznych

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo zdrowia wstrzymało na dwa miesiące pracę nad zmianami w kształceniu pielęgniarek. "Nie będzie liceów pielęgniarskich"?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Minister zdrowia: sprawa szkół średnich kształcących pielęgniarki nie jest jeszcze przesądzona! Prowadzimy dialog. Z drugiej strony: przesyła projekt ustawy wprowadzającej szkoły branżowe drugiego stopnia...

Pielęgniarstwo 2016.

Izba pip dzieli pielęgniarki na lepsze i gorsze? Gorszego sortu? Skandaliczna wypowiedź przewodniczącej izby pip "żeby być dobrą pielęgniarką trzeba skończyć studia".

Działalność izby pip.

Video - Radziwiłł wprowadza asystentki pielęgniarskie. OK! Bardzo szybko znajdą pracę. W Niemczech.

Radziwiłła reformy.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Licea Medyczne - "Jest to kolejna próba zamachu na samodzielną profesję medyczną oraz wysoki poziom kształcenia."

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Prorządowy NZSZ Solidarność poparł działania Radziwiłła w zakresie powrotu do kształcenia pielęgniarek w szkołach średnich.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Zobacz plany Radziwiłła w zakresie modelu nauki w szkołach policealnych uczących pielęgniarstwa - ile będzie trwała nauka w szkole branżowej? Kiedy absolwent szkoły branżowej uzyska tytuł "asystentka pielęgniarska", a kiedy tytuł "pielęgniarka".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9/2016 - Liceum medyczne? Tak czy nie? Komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl (5)

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 9 - Licea medyczne lekiem na całe zło?

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych