Działy aktualności

Pielęgniarka kontraktowa

Szpital w Warszawie. Przyjmie pielęgniarki do pracy na oddziale IOM. Ile maksymalnie zapłaci za godzinę pracy pielęgniarce posiadającej kurs kwalifikacyjny, a ile ze specjalizacją?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Ile szpital zapłaci pielęgniarce za jedną godzinę pełnienia dyżuru "pod telefonem"?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Ile szpital chce zapłacić pielęgniarce za godzinę pracy na kontrakcie? Od 28 do 34 zł. Ale to pielęgniarka wpisuje do oferty stawkę za swoją pracę... Im wyższą stawkę poda, tym mniejsza szansa na wygranie konkursu.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Jak to życie dziwnie się toczy! Senator PIS, lekarz, współwłaściciel przychodni zatrudnia pielęgniarki w większości na własnej działalności. I mówi: "one zarabiają na tej własnej działalności przyzwoite pieniądze".

Pielęgniarki 2017.

Im większą liczbę godzin pracy zadeklaruje pielęgniarka w miesiącu, tym uzyska większą punktację. Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Zobacz ile punktów zostanie przyznane pielęgniarce za "dotychczasowe nienaganne świadczenie pracy", w kontekście posiadanego stażu pracy.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Szpital ogłasza konkurs na świadczenia pielęgniarskie w ramach kontraktów. Oferty składane przez pielęgniarki podlegają ocenie. Zobacz jak punktowane są kwalifikacje zawodowe: doktorat, magister, licencjat, specjalizacja, kurs kwalifikacyjny i specjalistyczny.

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

Prawdę mówiąc straciłam już serce, żeby kolejny raz udowadniać, że pielęgniarki powinny mieć prawo wyboru rodzaju zatrudnienia, że obie formy - umowa cywilnoprawna i etat - są równoprawne - zwierza się Elżbieta Wrona, przewodnicząca Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych.

Pielęgniarstwo 2017.

(2) Pielęgniarka kontraktowa - w umowie kontraktowej zapisano możliwość nałożenia kary pieniężnej na pielęgniarkę. Na wniosek ordynatora lub skargi pacjenta. W jakiej wysokości?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.

(1) Pielęgniarka kontraktowa - w tracie umowy kontraktowej pielęgniarka uzyskuje tytuł specjalisty lub ukończy kurs kwalifikacyjny. O ile zwiększy się jej wynagrodzenie?

Umowy cywilnoprawne pielęgniarek.