Działy aktualności

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Wiceminister zdrowia pani Szczurek-Żelazko napisała: Obecnie polskie pielęgniarstwo stoi przed wieloma dylematami i wyzwaniami...

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Zobacz wyniki sondy w sprawie ministerialnego zespołu ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce pracuje w pięciu obszarach tematycznych...

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Samorząd zawodowy pip buja w obłokach? "Wierzymy, że szereg konsultacji oraz powołanie Zespołu na czele z wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko to pierwszy poważny krok w stronę pozytywnych zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie". Pierwszy krok to znaczące podniesienie wynagrodzeń!

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Minister Radziwiłł Dzień Pielęgniarki - 12 maja - świętował w dniu 16 maja (?). Dzisiaj odbyło się także pierwsze posiedzenie ministerialnego zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Ministerialny zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Radziwiłł nic nie robi w sprawie pielęgniarek? To niesprawiedliwa opinia. Przecież powołał wiceministra pielęgniarkę a teraz... Zarządzeniem powołał Zespół do spraw "opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)