Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych – poseł do ministra zdrowia: Dlaczego pielęgniarki zatrudnione po 1 sierpnia są pozbawione wypłaty dodatków brutto brutto?

2 min czytania
AktualnościOferty pracy

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie uzyskania informacji na temat wprowadzenia zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych

Do mojego biura poselskiego docierają sygnały związane z problemem zgłaszania nowo zatrudnionych pielęgniarek, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne podczas nocnej i świątecznej opieki w szpitalach. Ustawa o sieci szpitali, czyli nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nakłada na świadczeniodawców obowiązek zorganizowania w szpitalach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Pociąga to za sobą konieczność zatrudnienia kadr medycznych: lekarzy i pielęgniarek. Płace pielęgniarek, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628), przewidują wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2019 dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać środki na realizację tych zobowiązań płacowych, świadczeniodawcy muszą przekazać do 15 sierpnia danego roku stan zatrudnionego personelu na dzień 1 sierpnia. Szpitale, którym narzucono obowiązek realizacji nocnej i świątecznej opieki, nie mogły przewidzieć, ile i jaki personel (numer prawa wykonywania zawodu) przystąpi do konkursu na zabezpieczenie świadczeń.

W związku z tym proszę o przekazanie informacji o możliwości i sposobie zgłaszania nowo zatrudnionych pielęgniarek, które będą wykonywać świadczenia zdrowotne w nowo powstałych komórkach organizacyjnych, w terminie późniejszym niż określony w ww. rozporządzeniu oraz w jakim terminie Ministerstwo przewiduje wprowadzenie zapisów pozwalających na aktualizację zatrudnionego personelu w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych?

Osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym po 1 sierpnia nie mają zabezpieczonych dodatkowych środków w umowach z NFZ, a dyrektorzy nie posiadają środków finansowych w budżecie pozwalających na zabezpieczenie oczekiwań finansowych personelu pielęgniarskiego. Wydaje się, że rotacja kadr pomiędzy szpitalami powinna pozwalać na przesunięcie środków na podwyżkę wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi umowami zawieranymi przez tego samego płatnika w obrębie tego samego oddziału funduszu.

Dariusz Starzycki

Poseł na Sejm RP

26 września 2017 roku 


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8990 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzczepienia pielęgniarek

Niezaszczepiona pielęgniarka straci pracę?

4 min czytania
Rada Medyczna rekomenduje obowiązkowe szczepienia pielęgniarek i położnych Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 lipca 2021 roku powiedział: Jest część Rady Medycznej,…
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze