Gazeta branżowa pielegniarki.info.pl (kolportowana do 600 szpitali w Polsce) – w bieżącym wydaniu (czerwiec 2018) informujemy, że z szacunkowych obliczeń ministerstwa zdrowia wynika, że skutki finansowe przeniesienia magistrów pielęgniarstwa (bez specjalizacji) do innej grupy, w nowej siatce płac, wystąpią dopiero w 2022 r. (?!)

3 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Gazeta branżowa pielegniarki.info.pl (kolportowana do 600 szpitali w Polsce) – w bieżącym wydaniu (czerwiec 2018) informujemy, że z szacunkowych obliczeń ministerstwa zdrowia wynika, że skutki finansowe przeniesienia magistrów pielęgniarstwa (bez specjalizacji) do innej grupy, w nowej siatce płac, wystąpią dopiero w 2022 r. (?!)

Wydatki skalkulowane zostały przy założeniu, że koszty podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych częściowo zostaną pokryte środkami na podwyżki wynagrodzeń ww. grupy zawodowej przeznaczonymi na realizację przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

 

Łącznie skutek finansowy podwyżek wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej zwane: „OWU”) przypadający na jedną pielęgniarkę/położną to kwota 1600 zł brutto z kosztami pracodawcy (4 x 400 zł), co daje kwotę ok. 1334 zł brutto podwyżki na jedną pielęgniarkę/położną (4 x 333,6 zł).

Z uwagi na fakt, że podwyżki wynagrodzeń w oparciu o środki przekazywane na podstawie OWU dokonywane były (przed wejściem w życie ustawy z 8 czerwca 2017 r.) prawie wyłącznie w formie dodatków do wynagrodzeń, istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych w ten sposób funduszy na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektowanej ustawy. Stosowny przepis przewidujący zaliczanie środków na podwyżki pozyskiwanych z OWU na pokrycie kosztów podwyżek koniecznych do uzyskania poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektu ustawy zawarty jest w jej art. 3 ust. 3.

Założono ponadto, że podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych realizowane na podstawie OWU będą nadal dokonywane w taki sposób, że każda pielęgniarka/położna zgłoszona do płatnika jako uprawniona do podwyżki z OWU otrzymuje taką samą kwotę wzrostu wynagrodzenia.
Powoduje to, że nie można przyjąć, że wszystkie środki przekazywane podmiotom leczniczym na podstawie podwyżek z OWU przeznaczane będą tylko dla pielęgniarek/ położnych, których wynagrodzenia zasadnicze są niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze określone w projekcie ustawy. W dotychczasowej praktyce podwyżki z OWU realizowane były w podmiotach leczniczych na podstawie porozumień zakładających objęcie jednakowymi podwyżkami wszystkich pielęgniarek bez względu na dotychczasowe wynagrodzenie.

Dopływ dodatkowych rosnących corocznie kwot środków z podwyżek z OWU zakończy się w 2019 r. Od 2020 r. płatnik będzie przekazywał jedynie kwoty pozwalające na podtrzymanie skutków podwyżek z OWU wg stanu na 2019 r. Natomiast mechanizm przyjęty w projekcie ustawy przewiduje dochodzenie do docelowych wynagrodzeń w okresie do 31 grudnia 2021 r., co powoduje, że od pewnego momentu pracodawcy będą musieli przeznaczać na podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek/położnych do poziomu najniższych określonych ustawą dodatkowe środki – inne niż pochodzące z OWU (z szacunkowych obliczeń skutków finansowych projektu wynika, że skutki finansowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z tytułem magistra bez specjalizacji wystąpią dopiero w 2022 r.).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia


PIELĘGNIARKI NA ZWOLNIENIACH

20 czerwca 2018 roku

Pielęgniarki chcą likwidacji wielkich dysproporcji w wynagrodzeniach. – Zdarza się, że zasadnicza pensja pielęgniarki z wieloletnim stażem to 2250 zł brutto, a nowa, która zaczyna pracę i musi się dopiero wdrożyć, może dostawać nawet 2770–2800 zł brutto.

Zobacz szczegóły…

20 czerwca 2018 roku

Pracownicy powiadomili dyrekcję, że są na zwolnieniach lekarskich i nie przyjdą do pracy. Niskie wynagrodzenia to nie wszystko! "Sanitariusze wożą pacjentów na badania, jeżdżą w karetkach, wożą butle tlenowe, bo system ścienny nie działa. Ratownicy pobierają krew i rejestrują pacjentów, bez jakiegokolwiek szkolenia".

Zobacz szczegóły…

20 czerwca 2018 roku

Media: Wczoraj znaczna część pielęgniarek szpitala wojewódzkiego postanowiła wziąć L4. Choć taka liczba wskazuje na groźną epidemię, w ostatnich tygodniach podobne sytuacje zdarzały się w wielu polskich szpitalach.

Zobacz szczegóły…

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8990 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzczepienia pielęgniarek

Niezaszczepiona pielęgniarka straci pracę?

4 min czytania
Rada Medyczna rekomenduje obowiązkowe szczepienia pielęgniarek i położnych Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 lipca 2021 roku powiedział: Jest część Rady Medycznej,…
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze