Komentarz na pielegniarki.info.pl: Uważam, że pielęgniarki z ostatniej 9-tej grupy są najbardziej pokrzywdzone i nie ma zgody na tak niski przelicznik! Najczęściej są to kobiety w wieku grubo 50+ , gdzie całe życie zawodowe przepracowały w szpitalu, i co szczególnie bulwersuje…

3 min czytania
AktualnościKomentarze pielęgniarek i położnych
Komentarz na pielegniarki.info.pl: Uważam, że pielęgniarki z ostatniej 9-tej grupy są najbardziej pokrzywdzone i nie ma zgody na tak niski przelicznik! Najczęściej są to kobiety w wieku grubo 50+ , gdzie całe życie zawodowe przepracowały w szpitalu, i co szczególnie bulwersuje…

 


PODZIAŁ PIELĘGNIAREK NA TRZY GRUPY W SIATCE PŁAC

Komentarz na pielegniarki.info.pl:

Uważam, że pielęgniarki z ostatniej 9-tej grupy są najbardziej pokrzywdzone i nie ma zgody na tak niski przelicznik! Najczęściej są to kobiety w wieku grubo 50+ , gdzie całe życie zawodowe przepracowały w szpitalu, i co szczególnie bulwersuje, od tych niskich poborów będzie naliczana emerytura – głodowa. Nie może być tak, że 40 lat pielęgniarka przepracuje, a na starość skończy w MOPSie! 

Zobacz komentowany artykuł: Posłowie wnioskują o taką zmianę ustawy o najniższych wynagrodzeniach, aby pielęgniarki ze specjalizacją były w grupie 8, ale pod warunkiem posiadania tytułu licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Specjalistka bez wyższego wykształcenia spadła by do grupy najniższej – "pielęgniarka lub położna bez specjalizacji".


Grupa posłów skierowała do sejmu projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Postuluja zmianę załacznika (siatki płac) w ten sposób, aby punkt 8 miał nowe brzmienie:

„8) Pielęgniarka albo położna z tytułem licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – 0,95”.

Zobacz projekt ustawy

Jak uzasadniają swoją propozycję:

Uzasadnienie – fragment:

Z przepisu art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, że pielęgniarka (położna) uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej (położnych). W przypadku szkoły wyższej chodzi o ukończenie studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych. Oznacza to, że dla ustawodawcy ukończenie jednej z wymienionych form studiów stanowi uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na inny przepis traktujący o przedmiocie sprawy. Chodzi o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zmianami). Zgodnie z przepisami tej ustawy tytuł zawodowy licencjata, uzyskiwany jest na studiach pierwszego stopnia, czyli studiach licencjackich, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia  oraz przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Uzyskanie takiego tytułu uprawnia pielęgniarkę (położną) do konkursów (np. na pielęgniarkę oddziałową)  ponieważ posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania różnych stanowisk, na równi z pielęgniarką (położną) która posiada tytuł naukowy magistra.

W przedstawionej sytuacji  wnioskodawcy uważają, że nie ma podstaw prawnych do tak rażącego rozróżniania  obu grup pielęgniarek (położnych)  przy ustalaniu praw do wynagrodzenia oraz, że grupy te winny otrzymać współczynnik pracy odpowiednio w wymiarze 1,05 oraz 0,95.

Wreszcie projektodawcy zauważają, że zakwalifikowanie w załączniku do zmienianej ustawy  danej grupy pielęgniarek (położnych) pod określony współczynnik pracy  (1,05 lub 0,73) wywołuje rażące różnice w kwocie łącznej podwyżki wynagrodzenia  zasadniczego jaka  będzie dokonana w okresie   do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r.  Z odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2017 r.  znak: DSP.070.12.2017.EK  na interpelację posła Marka Sowy wynika, że w wymienionym okresie pielęgniarka (położna) z tytułem magistra, ze specjalizacją otrzyma łącznie 2 868 zł podwyżki, gdy pielęgniarka (położna) z tytułem licencjata lub bez tytułu (czyli po szkole średniej), ze specjalizacją – tylko 1 099 zł. Oznacza to – wbrew cytowanym przepisom ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,  oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – że posiadanie tytułu licencjata w kwestiach wynagrodzenia zasadniczego nic nie daje, gdyż ustawodawca zrównał osoby z tym tytułem z osobami po szkole średniej pielęgniarskiej.

Wybrał Mariusz Mielcarek   


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8988 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Aktualności

Pielęgniarki – co się dzieje z naszym zawodem.

2 min czytania
Pielęgniarka licencjat i specjalista – nadal pracuję przy łóżku chorego Publikujemy wypowiedzi pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych….
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka – nazywają nas: stare, grube, wredne pielęgniary.

2 min czytania
Pielęgniarka – zmieniłam się nie do poznania Publikujemy wypowiedź jednej z pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. Jestem…
Komentarze