Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 – Zobacz jakie BEZPŁATNE szkolenia z funduszy europejskiech będą prowadzone dla ponad 10 tysięcy pielęgniarek w 2016 roku

4 min czytania
Aktualności

 

 

W 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.

 

Program przewiduje wsparcie edukacyjne dla 10 000 pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych. Poniżej publikujemy wykaz kursów, które mogą zostać sfinansowane w ramach przedmiotowego programu:

1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, 2) kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

4) kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,

5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,

6) kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego,

7) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne,

8) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne,

9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. 

W ramach projektu pielęgniarka może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym na zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych. Zgodnie bowiem z art. 15b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 

Zakłada się, że przynajmniej 40% uczestników programu (czyli ponad      4 000 osób) ukończy kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

Kurs ma charakter ogólnopolski. W związku z powyższym wnioskodawca powinien przewidzieć zorganizowanie co najmniej jednej edycji szkoleniowej w co najmniej 5 województwach. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 30 milionów PLN. 

Z powyższego programu szkoleń w kursach kwalifikacyjnych będą mogły wziąć udział pielęgniarki, które:

1) posiadają prawo wykonywania zawodu;

2) posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie;

3) zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

Natomiast w kursach specjalistycznych będą mogły wziąć udział pielęgniarki, które:

1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

Pierwsze szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2016 roku.

W ramach projektu zostaną sfinansowane:

– dojazd i powrót

– zwrot kosztów podróży może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy miejsce odbywania kursów znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika; zwrotowi nie będą podlegały koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości;

– zakwaterowanie uczestników – w uzasadnionych przypadkach, gdy dojazd na kurs lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby niemożliwy tego samego dnia, zapewnia się uczestnikom możliwość zakwaterowania; zwrot kosztów zakwaterowania przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika;

– materiały dydaktyczne – zapewnia się pomoce dydaktyczne w postaci podręczników, skryptów, opracowań naukowych;

– egzamin końcowy

– zapewnia się przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje.

O przedmiotowych szkoleniach będziemy na bieżąco informować na Portalu Pielęgniarek i Położnych – www. pielegniarki.info.pl oraz w kolejnych wydaniach Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

 

UWAGA!!! Zobacz najnowsze informacje z dnia 29 marca w sprawie bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych, które mają objąć ponad 10 tysięcy osób.

 

Więcej informacji o szkoleniach dla pielęgniarek i położnych znajdziesz w wyszukiwarce szkoleń pielęgniarek i położnych: szkolenia.pielegniarki.info.pl

 

 

 

(mm)

 

 

Zobacz także:

 

(1) Artykuł redakcyjny – Tzw. podwyżki, których nie ma!

 

(2) Strajk w Rybniku – zobacz jak zachował się związek zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

(3) Tzw. podwyżki w komentarzach użytkowników Portalu i naszego facebookowego fanpage'a.

 

(4) Ministerstwo zdrowia informuje, ile polskich pielęgniarek wyjechało za granicę

 

(5) Refundacja kosztów kształcenia zawodowego, a podatek od osób fizycznych

 

(6) Polskie pielęgniarki okiem brytyjskiego pracodawcy

 

(7) Straciliśmy miliony złotych na dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek

 

(8) Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

 

(9) Test językowy IELTS dla pielęgniarek także w Irlandii, ale dopiero od czerwca!

 

(10) Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w pytaniach i odpowiedziach

 

(11)  Pielęgniarka pyta pielęgniarkę. Wywiad z polską pielęgniarką pracującą w Irlandii.

 

(12) Program kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

(14) Na pielęgniarkę oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nałożono karę nagany

 

(15) Znaczące zmiany w zakresie uprawnień zawodowych  pielęgniarek w Anglii

 

(16) Refleksje z doświadczeń zawodowych pielęgniarek

 

(17) Ułatwienia dla pielęgniarek spoza Europy

 

 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład – 50 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8990 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzczepienia pielęgniarek

Niezaszczepiona pielęgniarka straci pracę?

4 min czytania
Rada Medyczna rekomenduje obowiązkowe szczepienia pielęgniarek i położnych Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 lipca 2021 roku powiedział: Jest część Rady Medycznej,…
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze