Pani Józefa Szczurek-Żelazko: z dniem 1 lipca 2018 roku wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych mają zostać podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki czy położnej.

3 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

 

Odpowiedź na interpelację w sprawie

podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa Paszyka, Posła na Sejm RP, w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Realizowane jest Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, którego konsekwencją było wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zapewniającego dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. Powyższe regulacje dotyczą wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Porozumienie odnosi się również do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.

W ramach przedmiotowego rozporządzenia zapewniono coroczny (do 2019r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł brutto brutto rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. Obecnie realizowana jest trzecia transza podwyżki, czyli 1200 zł od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie OWU przewiduje kolejny etap zapewniający dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowany od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. o 1600 zł. Poza tym rozporządzenie w sprawie OWU w celu utrzymania skutku wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (4×400) realizowanego od 2015r., doprecyzowuje zasady ustalania współczynnika korygującego, za pomocą którego od 1 września 2019 r. będą ustalane środki na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Równocześnie uprzejmie informuję, że realizacja przepisów rozporządzenia w sprawie OWU przez podmioty lecznicze, na terenie całego kraju, podlega stałemu monitoringowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w celu zagwarantowania stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473). Ustawa zakłada podział pracowników wykonujących zawody medyczne na 10 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, według których obliczane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w tym wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji – wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny, w tym również pielęgniarki i położnej zostało podwyższone co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Kolejny wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien zostać dokonany na dzień 1 lipca 2018 r. i wówczas pracodawca będzie zobowiązany do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Ponadto zgodnie z ustaleniami ze stroną społeczną w ramach Zespołu ds. usług publicznych, resort zdrowia opracował i przedstawił propozycję zmiany treści ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uzgodnioną z Ministrem Finansów i Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowane zmiany do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zakładają między innymi przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale niewymagających specjalizacji, z 9 do 8 grupy zawodowej załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. co spowodowałoby podwyższenie współczynnika pracy.

Jednocześnie informuję, że kwestie zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. są obecnie przedmiotem dyskusji na forum Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, zatem zarówno ostateczny kształt ewentualnego projektu zmiany ww. ustawy, jak też termin jej wejścia w życie, zależał będzie od wyniku tej dyskusji.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 17 kwietnia 2019 roku 

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8991 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościKomentarze pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki o upuście na stacjach paliw.

5 min czytania
Upust cenowy dla pielęgniarek na stacjach paliw Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych w sobotę 31 lipca 2021 roku, poinformował czytelników portalu o…
Aktualności

Izba pielęgniarek – tańsze zabiegi pielęgnacyjne.

1 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje ze studiem kosmetycznym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, informuje na swojej stronie internetowej, o podjęciu współpracy ze…
Aktualności

Niższe ceny paliw dla pielęgniarek.

2 min czytania
Izba pielęgniarek współpracuje z firmą LOTOS Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu…
Komentarze