Pielęgniarka pyta ministra zdrowia w sprawie "porównania kwalifikacji pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych". Zobacz odpowiedź ministerstwa.

3 min czytania
AktualnościRatownicy na szpitalnych oddziałach
Pielęgniarka pyta ministra zdrowia w sprawie "porównania kwalifikacji pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych". Zobacz odpowiedź ministerstwa.

 

       

      

 

22 czerwca 2016 roku 

Moje pytanie dotyczy porównania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek pracujących na oddziałach Intensywnej Terapii i zatrudnianych coraz częściej na tych oddziałach ratowników medycznych.

W grudniu 2012 roku MZ wydało rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w którym określono minimalne kwalifikacje pielęgniarek pracujących na OIT. Mowa o kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

W ostatnich miesiącach coraz częściej na oddziałach szpitalnych zatrudniani są ratownicy medyczni na podstawie znowelizowanej Ustawy o działalności leczniczej. Zatrudniani są również na oddziałach intensywnej terapii.

Od pielęgniarek tam pracujących wymaga się, jak wspomniałam, minimum kursu kwalifikacyjnego. A czego wymaga się od ratowników medycznych? Czy te dwa zawody mają ten sam status merytoryczny? Dlaczego od pielęgniarki ze specjalizacją ratunkową, pracującej na oddziale intensywnej terapii 10 lat wymaga się koniecznie kursu a od ratownika medycznego zatrudnianego tuż po ukończeniu studiów takiego kursu się nie wymaga? (inny system kształcenia!). Czy ratownik może wykonywać te same czynności? 

Pielęgniarka


5 sierpnia 2016 roku

Odnosząc się do kwestii dotyczących ratownika medycznego Departament wyjaśnia, że zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego są odrębnymi zawodami medycznymi, w związku z tym każda osoba wykonująca te zawody posiada inny zakres uprawnień i kwalifikacji, a przede wszystkim inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego niezbędne do wykonywania zawodu medycznego. Ponadto, zawód pielęgniarki i zawód ratownika medycznego określają odrębne regulacje prawne. 

Jedynie w ramach tzw. systemu ratownictwa medycznego, ratownik medyczny i pielęgniarka systemu posiadają równorzędne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 757, z późn. zm.).

Zakres świadczeń zdrowotnych możliwych do wykonywania przez ratownika medycznego samodzielnie, pod nadzorem lub na zlecenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587). Ratownik medyczny wykonujący zawód w oddziałach szpitalnych jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych wymienionych w załączniku nr 3 – samodzielnie i na zlecenie w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Powyższe wynika z treści art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) stanowiącym, iż ratownik medyczny wykonuj zadanie zawodowe poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).

Jednocześnie należy nadmienić, że dokumentowanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w oddziałach szpitalnych nie jest możliwe z uwagi na brak uregulowań w zakresie dokumentacji medycznej. Ponadto zatrudnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń zdrowotnych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii spowoduje, że świadczeniodawca nie będzie realizował przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak też nie będą spełnione warunki określone dla świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej – (równoważnik co najmniej 2,22 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii, w tym równoważnik co najmniej 4 etatów – pielęgniarka specjalista lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki), uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik, który podejmuje decyzję o sprawach kadrowych i on odpowiada za zatrudnienie na danym stanowisku pracy osoby posiadającej wymagane przepisami kwalifikacje. W każdym podmiocie leczniczym powinny być opracowane zakresy obowiązków i opisy stanowisk pracy dla poszczególnych pracowników, z uwzględnieniem niezbędnych kwalifikacji i uprawnień, jakie powinny posiadać osoby zatrudnione na tych stanowiskach.

 

Z poważaniem                

DYREKTOR                 
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

dr. n. o zdr. Beata Cholewka 

 

 

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8990 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzczepienia pielęgniarek

Niezaszczepiona pielęgniarka straci pracę?

4 min czytania
Rada Medyczna rekomenduje obowiązkowe szczepienia pielęgniarek i położnych Premier Mateusz Morawiecki w dniu 27 lipca 2021 roku powiedział: Jest część Rady Medycznej,…
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze