Pielęgniarki grupa 9 – wynagrodzenie po 1 lipca. (1)

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki grupa 9 – wynagrodzenie po 1 lipca. (1)

Siatka płac pielęgniarek

Obecnie toczą się rozmowy w zakresie nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie negocjacyjne zapowiedziano na 9 marca 2021 roku. 

Poniżej przedstawię obecny stan prawny oraz proponowane zmiany w zakresie pielęgniarek i położnych, które obecnie są zaszeregowane w grupie 9. Są to pielęgniarki i położne, które nie posiadają specjalizacji, a nie zostały przypisane do grupy 8 i 7. 

Obecny stan prawny – w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych (ta ustawa nie dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w DPS), z 2017 roku, zapisano stopniowe podwyższanie wynagrodzeń zasadniczych do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Jak odbywało się to stopniowe zwiększanie wynagrodzeń zasadniczych?

Otóż od dnia 1 lipca danego roku, w czasie obowiązywania ustawy, pracodawca był zobowiązany podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki o 20% różnicy, pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki a DOCELOWYM wynagrodzeniem zasadniczym zapisanym w ustawie.

Jakie jest docelowe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki z grupy 9 zapisane w ustawie?

To wynagrodzenie zmieniało się co roku. Dlaczego?

Otóż, docelowe wynagrodzenie zasadnicze jest iloczynem dwóch czynników. WSPÓŁCZYNNIKA PRACY oraz tzw. kwoty bazowej. Współczynnik pracy przypisany dla grupy 9 przez okres obowiązywania ustawy jest stały i wynosi 0,64. Natomiast kwota bazowa jest zmienna i wynika z “kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Kwota ta od wejścia w życie ustawy, 2017 rok zwiększyła się z kwoty 3 900 zł, do kwoty 4 200 zł w roku 2019, do kwoty 4918,17 w roku 2020. 

Pielęgniarki grupa 9 – docelowe wynagrodzenie zasadnicze

Natomiast w roku 2021 kwota bazowa wzrasta od 1 lipca do kwoty 5167,47 zł. Teraz możemy określić wysokość docelowego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej z grupy 9. Jest to iloczyn współczynnika pracy (0,64) oraz kwoty bazowej. 

Wniosek: Kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki i położnej z grupy 9 na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi  3 307,18 zł. 

Teraz zgodnie z obowiązującą ustawą, pracodawca powinien pielęgniarce z grupy 9 podnieść wynagrodzenie zasadnicze od 1 lipca 2021 roku. O ile?

Zgodnie z ustawą pracodawca jest zobowiązany “wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki i położnej podwyższyć o co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki lub położnej”. 

Według danych ministerstwa zdrowia pielęgniarka lub położna z grupy 9 miała średnie wynagrodzenia zasadnicze w styczniu 2020 rok w wysokości 3 893 zł. Natomiast z naszych powyższych obliczeń wynika, że kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pielęgniarek wynosi 3 307,18 zł. Dlaczego jest wyższa? Jest to skutkiem włączenia dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. Dlatego pielęgniarki z grupy 9 nie będą miały podniesionego wynagrodzenia zasadniczego “o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a docelowym wynagrodzeniem zasadniczym”, gdyż obecne wynagrodzenie zasadnicze tych pielęgniarek przewyższa kwotę wynagrodzenia docelowego. 

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w wynagrodzeniach tej grupy pielęgniarek i położnych w związku z wejściem w życie nowej siatki płac oraz likwidacją dodatku zembalowego z dniem 1 lipca 2021 roku, napiszę w drugiej części powyższego informatora. Jutro godzinie 16 na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Natomiast informator dotyczący grupy 7 i 8  dzisiaj (piątek) o godz 16 i jutro (sobota) o godzinie 8.00. 

Zobacz drugą część informatora pt. Płace pielęgniarek w grupie 9 w nowej siatce płac. (2)

Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.6 / 5. Ilość głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
Komentarze