Pielęgniarki – ogłoszono zakres chirurgicznej porady pielęgniarskiej.

3 min czytania
AktualnościPorada pielęgniarska.
Pielęgniarki – ogłoszono zakres chirurgicznej porady pielęgniarskiej.


PIELĘGNIARKI – OGŁOSZONO ZAKRES

CHIRURGICZNEJ PORADY PIELĘGNIARSKIEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU

PORAD PIELĘGNIARSKICH/PORAD POŁOŻNEJ ORAZ

WARUNKI ICH  REALIZACJI.

Wersja projektu rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 2019 roku

Porada chirurgiczna

Zakres świadczenia:

1) dobór sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego lub
2) ordynację określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zlecenia albo recepty, lub
3) wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, lub
4) ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
5) wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji, z wyłączeniem, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.).

Personel:

Pielęgniarka – kwalifikacje zgodne z art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach

pielęgniarki i położnej.

 

Dostępność badań lub procedur medycznych:

Dostęp do badań laboratoryjnych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym

wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Standard i organizacja udzielania świadczenia:

1. Porada odbywa się na zlecenie lekarza lub na podstawie ustaleń dotyczących organizacji i realizacji świadczeń przyjętych w komórce organizacyjnej świadczeniodawcy, w której  są udzielane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przypadku, gdy triage odbywa się na wcześniejszym etapie.

2. Dobór sposobu leczenia ran obejmujący wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości doboru sposobu leczenia ran w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;

5) opatrzenie ran;

6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z doborem sposobu leczenia ran;

7) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o podjętych działaniach i wydanych zaleceniach.

3. Ordynacja określonych wyrobów medycznych obejmująca wykonanie następujących czynności:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości zaordynowania wyrobów medycznych, w tym wystawienia na nie zlecenia albo recepty lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynacją wyrobów medycznych;

5) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

Czytaj dalej poniżej…

4. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami lub

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości wystawienia skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym badań medycznej diagnostyki laboratoryjnej;

6) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

5. Ordynacja leków:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie badania fizykalnego;

3) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości zaordynowania leków zawierających określone substancje czynne lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

4) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z ordynowaniem leków;

5) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

6. Wystawianie recepty na leki zlecone przez lekarza:

1) przeprowadzenie wywiadu;

2) wykonanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja, zgodnie z kompetencjami;

3) wykonanie badania fizykalnego;

4) przekazanie świadczeniobiorcy informacji o możliwości wystawienia recepty na leki zlecone przez lekarza; w ramach kontynuacji lub konieczności zgłoszenia się do lekarza celem dalszej oceny stanu zdrowia;

5) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z wystawianiem recepty na leki zlecone przez lekarza, w ramach kontynuacji;

6) przekazanie pisemnej informacji lekarzowi o wydanych zaleceniach.

 

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) kozetka;

2) stolik zabiegowy lub stanowisko pracy pielęgniarki – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki;

3) szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

4) telefon;

5) zestaw do wykonywania iniekcji;

6) zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych;

7) pakiety odkażające i dezynfekcyjne;

8) środki ochrony osobistej (fartuchy, maseczki, rękawice);

9) zestaw przeciwwstrząsowy zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazy produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. poz. 94 oraz z 2018 r. poz. 909);

10) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych;

11) stetoskop;

12) testy do oznaczania poziomu cukru we krwi;

13) glukometr;

14) termometry;

15) maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego;

16) sprzęt i pomoce do przeprowadzania testów przesiewowych.

źródło: ministerstwo zdrowia

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8989 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

NFZ o zasadach przypisania pielęgniarek do grup.

4 min czytania
NFZ publikuje pytania oraz odpowiedzi w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek po dniu 1 lipca 2020 roku Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w…
AktualnościDodatki

Pielęgniarki – warto iść na L4 lub być w ciąży.

2 min czytania
Dodatki dla pielęgniarek i położnych podnoszą podstawę zasiłków chorobowych i emerytur oraz średniej za urlop wypoczynkowy Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Aktualności

Pielęgniarki – co się dzieje z naszym zawodem.

2 min czytania
Pielęgniarka licencjat i specjalista – nadal pracuję przy łóżku chorego Publikujemy wypowiedzi pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych….
Komentarze