Pielęgniarki piszą skargę na dyrektora – rada Powiatu wypowiada się w tej sprawie

4 min czytania
Aktualności


Warto przeczytać! Pielęgniarki składają na dyrektora szpitala skargę w sprawie „zmniejszenia obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30”. Skarga trafia na posiedzenie Rady Powiatu. Zobaczmy, jak potoczyła się ta historia…

Rozpatrzenie skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego.

Pan Leszek Kulka, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego – w dniu 20 czerwca 2016 r. do Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wpłynęła skarga pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii, w której panie skarżą się na bezczynność dyrekcji i brak reakcji na kierowane postulaty. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej jest rada powiatu. Wobec powyższego skarga pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. została przekazana Radzie Powiatu Krotoszyńskiego. Jednocześnie zwrócono się do pań o wskazanie pełnomocnika do dokonywania doręczeń w niniejszej sprawie wraz z adresem do korespondencji, co nie zostało wskazane przez skarżącego. Następnie zgodnie z przepisem § 48 ust. 4 Statutu Powiatu Krotoszyńskiego pismem z dnia 5 lipca 2016 r. skargę przekazano Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w celu jej przeanalizowania, opracowania wniosków i przygotowania projektu odpowiedzi.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w dniu 6 lipca 2016 roku zwróciła się do Dyrektora SPZOZ, Krzysztofa Kurowskiego, o złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów w terminie do 20 lipca 2016 roku. Jednocześnie Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zwróciła się o przekazanie kserokopii pisma pielęgniarek z Oddziału Chirurgii z Poddziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie z dnia 18 maja 2016 roku. Ponadto Komisja Spraw Społecznych pismem z dnia 22 lipca 2016 roku zwróciła się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej regulacji prawnych w stosunku pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w kontekście skargi złożonej przez pielęgniarki. Radnym przekazano skargę pielęgniarek, pismo Komisji Spraw Społecznych do dyrektora SPZOZ wraz z odpowiedzią oraz opinią radcy prawnego. Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. przyjęła ustalenia dotyczące skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. Natomiast Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa zapoznała się z ustaleniami Komisji w dniu 19 sierpnia 2016 roku. 

Pani Renata Zych-Kordus, przewodnicząca Komisji – w dniu 20 czerwca 2016 r. do starosty krotoszyńskiego wpłynęła skarga pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. W dniu 27.06.2016 r. starosta krotoszyński przekazał skargę zgodnie z kompetencjami do Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu Powiatu Krotoszyńskiego skarga została przekazana do Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Złożona skarga podnosiła zarzut bezczynności dyrektora i braku odpowiedzi na pismo pielęgniarek z dnia 18.05.2016 r. kierowane do dyrektora SPZOZ. Ponadto w skardze podnoszono kwestię norm zatrudnienia w szpitalu powiatowym. Wskazano na zmniejszenie od 01.06.2016 r. obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30. W skardze kierowanej do starosty zwrócono uwagę na wynikające z tego możliwości zagrożenia stanu zdrowia pacjentów, obniżenie jakości opieki pielęgniarskiej. Uwagi zawarte w piśmie dotyczyły również rehabilitantów i ich przeniesienia do szpitala w Koźminie Wlkp., co zdaniem osób podpisanych pozbawi pacjentów należytej rehabilitacji na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. 06.07.2016 r. przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych skierowała do dyrektora SPZOZ pismo z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów oraz przekazanie kserokopii pisma pielęgniarek z Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii z dnia 18.05.2016. 19.07.2016 r. do Komisji Spraw Społecznych wpłynęła odpowiedź dyrektora SPZOZ pana Krzysztofa Kurowskiego. W odpowiedzi wskazano, że przepisy prawne nie obligują pracodawcy do udzielania odpowiedzi w określonym trybie i czasie. Pan dyrektor Krzysztof Kurowski poinformował, że odpowiedzi na zarzuty związane ze zmniejszaniem obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych oraz związane z obowiązującymi normami zatrudnienia zostały udzielone na spotkaniu z pracownikami i związkami zawodowymi w dniu 24.05.2016 r. Dyrektor poinformował, że żadne z podejmowanych działań w Szpitalu Powiatowym nie narusza obowiązujących przepisów. 29.06.2016 r. dyrektor skierował pismo z odpowiedzią do pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. 22.07.2016 r. przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych wystąpiła o opinię prawną dotyczącą relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w kontekście powyższej skargi. W opinii prawnej wskazano na brak regulacji dotyczących terminów i sposobu załatwiania spraw przez pracodawcę. Powyższe zagadnienia nie podlegają uregulowaniom Kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje sprawy pomiędzy obywatelem a organami administracji publicznej. W tym stanie rzeczy dyrektora SPZOZ działającego jako przełożonego pracowników podmiotu leczniczego nie obowiązują terminy wskazane w KPA dotyczące rozpatrywania spraw. Należy wskazać, iż dyrektor SPZOZ, oprócz tego, że kieruje działalnością podmiotu leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz, jest także przełożonym pracowników. Działa jako pracodawca. Do jego kompetencji należy ustalenie wytycznych w zakresie organizacji pracy. Możliwości ingerencji organu prowadzącego w tym zakresie nie znajdują wsparcia w regulacjach prawnych. Sprawy stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikami regulowane są przez Kodeks Pracy. W związku z powyższym sprawy pracownicze nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rady Powiatu. Rada Powiatu nie może wkraczać w stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami danej jednostki. W związku z powyższym Komisja Spraw Społecznych uznaje skargę na bezzasadną. Jednocześnie radni zasiadający w Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego wskazują na konieczność zachowania bezpieczeństwa pacjentów przy dokonywaniu zmian restrukturyzacyjnych w szpitalu powiatowym. Sprawy pracownicze należą do kompetencji Dyrektora SPZOZ. Jednak Powiat jako organ prowadzący podejmując działania naprawcze w szpitalu powiatowym powinien zwracać uwagę na wynik finansowy, standard świadczonych usług oraz poszanowanie praw pracowniczych. Zwrócono uwagę na podejmowanie dialogu przez Dyrekcję szpitala z pracownikami w kwestiach spornych czy problemowych. Czytaj dalej…

 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8992 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

9 tysięcy dla pielęgniarki. Dużo czy mało?

2 min czytania
Praca dla pielęgniarki – różne rodzaje umów W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła analizę ofert pracy zamieszczonych w…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek – wysokość wynagrodzeń w ofertach pracy Publikujemy przegląd ofert pracy dla pielęgniarek, zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na…
AktualnościKomentarze pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki o upuście na stacjach paliw.

5 min czytania
Upust cenowy dla pielęgniarek na stacjach paliw Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych w sobotę 31 lipca 2021 roku, poinformował czytelników portalu o…
Komentarze