Płace pielęgniarek w grupie 9 w nowej siatce płac.

3 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Płace pielęgniarek w grupie 9 w nowej siatce płac.

Pielęgniarki grupa 9 – współczynnik pracy od 1 lipca 2021 roku

W pierwszej części informatora wyjaśniłem podstawowe parametry dotyczące siatki płac pielęgniarek i położnych w kontekście: współczynnika pracy oraz kwoty bazowej, a także DOCELOWEGO wynagrodzenia dla pielęgniarek w grupie 9  na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zobacz pierwszą część informatora pt. Pielęgniarki grupa 9 – wynagrodzenie po 1 lipca. (1)

Obecnie toczą się rozmowy w zakresie nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie negocjacyjne zapowiedziano na 9 marca 2021 roku. 

Co uzgodniono dotychczas?

Ustalono podział zawodów medycznych na 14 grup.  Podział ten uwzględnia wykształcenie i kwalifikacje. Według jakiego klucza? Niestety nie wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez pracownika ale “oczekiwanego na danym stanowisku pracy”. 

Grupa 9 w starej siatce płac to Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Pielęgniarki grupa 9 – nowy współczynnik pracy

Dla tej grupy dotychczasowy współczynnik pracy wynosił 0,64. 

Teraz w projekcie nowej siatki płac, ministerstwo zaproponowało nowy współczynnik. Ma on wynieść 0,73. I obowiązywać na dzień 1 lipca 2021 roku. 

To spowoduje zwiększenie docelowego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy zawodowej na dzień 31 grudnia 2021 roku. Z 3 307,18 zł. do kwoty 3 772,25 zł. 

Ale uwaga! Zdecydowano, że docelowa kwota wynagrodzenia wynikająca na dzień 31 grudnia 2021 roku ma zostać wpisana do nowej siatki płac na dzień 1 lipca 2021 roku. Czyli o pół roku wcześniej. 

Wniosek: na dzień 1 lipca 2021 roku pielęgniarka lub położna z grupy 9 nie będzie mogła mieć wynagrodzenia zasadniczego mniejszego niż 3772,25 zł.

Na dotychczasowych spotkaniach negocjacyjnych ustalono gwarancje, że od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Według danych ministerstwa zdrowia pielęgniarka lub położna z grupy 9 miała średnie wynagrodzenia zasadnicze w styczniu 2020 rok w wysokości 3 893 zł. Czyli więcej niż kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy – 3772,25 zł. Dlaczego jest wyższa? Jest to skutkiem włączenia dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. 

Wniosek: Pielęgniarki i położne z grupy 9 nie mogą liczyć na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego w nowej siatce płac, mimo podniesienia współczynnika pracy oraz kwoty bazowej. Według wyliczeń ministerstwa zdrowia pielęgniarka z tej grupy ma osiągać po 1 lipca 2021 roku miesięczny dochód wraz z pochodnymi w wysokości 5 509 zł. brutto. 

Pielęgniarki grupa 9 – gwarancje dotyczące wynagrodzenia

Jeszcze jeden aspekt powyższej problematyki. Co wystacji kiedy obecnie dana pielęgniarka lub położna z grupy 9 ma wyższe wynagrodzenie zasadnicze od kwoty 3772,25 zł.?

Ministerstwo zdrowia informuje, że “ustawą wprowadzono do aktu prawnego rangi ustawy przepisów gwarantujących osobom wykonującym zawody medyczne, w tym objętym obecnie regulacjami płacowymi zakładającymi przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia do podmiotów leczniczych „znaczonych” środków finansowych niepogorszenie po dniu 1 lipca 2021 r. warunków zatrudnienia w związku z wygaśnięciem przepisów przewidujących odrębne strumienie przekazywania „znaczonych” środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wzrostów wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów”.

Chodzi o ustawę z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401).

Poniżej cytuję wybrane zapisy z powyższej ustawy:

Art. 16. 1. Podmioty lecznicze będące świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zatrudniające:

1) pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, są
zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym pielęgniarkom i położnym wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę aktualne na dzień 1 lipca 2021 r.;
2) pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, które uzyskały wzrost wynagrodzenia na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, są zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym pielęgniarkom lub położnym wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie ustalone na podstawie tej umowy na dzień 1 lipca 2021 r.;

Należy podkreślić, że w ustawie zapisano także:

3. W terminie do dnia 1 lipca 2021 r. podmioty lecznicze, o których mowa w ust. 1, dostosują umowy będące podstawą wypłaty wynagrodzeń osób, o których mowa w ust. 1, do warunków określonych w ust. 1. 

Podkreślam: powyższe gwarancje dotyczą wynagrodzenia zasadniczego. I nie obejmują dodatków cowidowych. 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.3 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9020 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
AktualnościNowa siatka płac

Minister: Zmienimy siatkę płac pielęgniarek.

2 min czytania
Nowelizacja siatki płac pielęgniarek koniecznością Posiedzenie sejmu w dniu 16 września 2021 roku. Poseł Jan Szopiński: Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze!…
Komentarze