Podział pielęgniarek i położnych na grupy – magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy także magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia". Zobacz stanowisko rządu.

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Podział pielęgniarek i położnych na grupy – magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy także magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia". Zobacz stanowisko rządu.

 


PODZIAŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA TRZY GRUPY

Grupa posłów złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, Poniżej pubikuję fragmenty stanowiska rządu w tej sprawie, datowane na 29 maja 2018 roku, dotyczące kwestii "magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia". 

Fragment stanowiska rzadu w przedmiotowej sprawie:

(…)

W części dotyczącej propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), zwanej dalej „ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.”, wnioskodawca proponuje przyznanie pielęgniarkom i położnym z tytułem zawodowym magistra na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia ze specjalizacją – prawa do takiego samego współczynnika pracy, jaki jest przyznany w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł zawodowy magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ze specjalizacją. 

Zdaniem wnioskodawcy, cel ten będzie można osiągnąć przez zmianę brzmienia pkt 7 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. i przyznanie wymienionym grupom zawodowym współczynnika pracy w wysokości 1,05.

(…)

W zakresie zmian do poselskiego projektu ustawy, w części dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., należy negatywnie zaopiniować propozycje zmian.

W obowiązującej ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. wymienione zostały grupy zawodowe pracowników medycznych, dla których przewidziano współczynniki pracy służące do obliczenia właściwego dla danej grupy najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kolejnych latach.

Pielęgniarki i położne zostały podzielone w następujący sposób:
1) pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją (współczynnik pracy: 1,05) – do tej grupy zaliczają się pielęgniarki i położne, od których wymaga się posiadania jednocześnie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz specjalizacji;
2) pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją (współczynnik pracy: 0,73) – do tej grupy zaliczają się pielęgniarki i położne, od których nie wymaga się posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (np. wymaga się posiadania licencjatu pielęgniarstwa albo średniego wykształcenia medycznego w zawodzie pielęgniarka) wymaga się jednak posiadania specjalizacji;
3) pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji (współczynnik pracy: 0,64) – do tej grupy zaliczają się pielęgniarki i położne niekwalifikujące się do grupy 1 i 2 (wszystkie, które nie muszą posiadać specjalizacji – czyli również osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, lecz nie posiadające specjalizacji).

(…)

Natomiast proponowana zmiana załącznika do ustawy z 8 czerwca 2017 r. zakłada podwyższenie współczynnika pracy w grupie 8. z obecnego 0,73 na 0,95 oraz rozszerzenie grupy 7. ww. załącznika na pielęgniarki i położne z tytułem magistra na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Należy zauważyć, że już samo podwyższenie współczynnika pracy w grupie 8. powodować będzie dodatkowe skutki finansowe dla podmiotów leczniczych, które szacuje się na kwotę około 5 mld zł w ujęciu narastającym w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8988 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarka – nazywają nas: stare, grube, wredne pielęgniary.

2 min czytania
Pielęgniarka – zmieniłam się nie do poznania Publikujemy wypowiedź jednej z pielęgniarek pod postem na fanpage Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych. Jestem…
AktualnościPraktyka zawodowa

Pielęgniarki milczały. Tego doświadczyłam.

6 min czytania
Internety o pielęgniarkach Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 21 lipca 2021 roku, opublikowaliśmy tweeta, który dotyczył kwestii zakresu informacji…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka – MZ o zembalowym, w tym na kontraktach.

3 min czytania
Dodatek zembali dla pielęgniarek – spotkanie z dyrektorem departamentu ministerstwa zdrowia W dniu 15 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie. Przedstawiciele władz…
Komentarze