Posłowie wnioskują o taką zmianę ustawy o najniższych wynagrodzeniach, aby pielęgniarki ze specjalizacją były w grupie 8, ale pod warunkiem posiadania tytułu licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Specjalistka bez wyższego wykształcenia spadła by do grupy najniższej – "pielęgniarka lub położna bez specjalizacji".

2 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Posłowie wnioskują o taką zmianę ustawy o najniższych wynagrodzeniach, aby pielęgniarki ze specjalizacją były w grupie 8, ale pod warunkiem posiadania tytułu licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Specjalistka bez wyższego wykształcenia spadła by do grupy najniższej – "pielęgniarka lub położna bez specjalizacji".

 


PODZIAŁ PIELĘGNIAREK NA TRZY GRUPY W SIATCE PŁAC

Grupa posłów skierowała do sejmu projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Postuluja zmianę załacznika (siatki płac) w ten sposób, aby punkt 8 miał nowe brzmienie:

„8) Pielęgniarka albo położna z tytułem licencjata na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją – 0,95”.

Zobacz projekt ustawy

Jak uzasadniają swoją propozycję:

Uzasadnienie – fragment:

Z przepisu art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, że pielęgniarka (położna) uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej (położnych). W przypadku szkoły wyższej chodzi o ukończenie studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych. Oznacza to, że dla ustawodawcy ukończenie jednej z wymienionych form studiów stanowi uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na inny przepis traktujący o przedmiocie sprawy. Chodzi o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zmianami). Zgodnie z przepisami tej ustawy tytuł zawodowy licencjata, uzyskiwany jest na studiach pierwszego stopnia, czyli studiach licencjackich, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia  oraz przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Uzyskanie takiego tytułu uprawnia pielęgniarkę (położną) do konkursów (np. na pielęgniarkę oddziałową)  ponieważ posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania różnych stanowisk, na równi z pielęgniarką (położną) która posiada tytuł naukowy magistra.

W przedstawionej sytuacji  wnioskodawcy uważają, że nie ma podstaw prawnych do tak rażącego rozróżniania  obu grup pielęgniarek (położnych)  przy ustalaniu praw do wynagrodzenia oraz, że grupy te winny otrzymać współczynnik pracy odpowiednio w wymiarze 1,05 oraz 0,95.

Wreszcie projektodawcy zauważają, że zakwalifikowanie w załączniku do zmienianej ustawy  danej grupy pielęgniarek (położnych) pod określony współczynnik pracy  (1,05 lub 0,73) wywołuje rażące różnice w kwocie łącznej podwyżki wynagrodzenia  zasadniczego jaka  będzie dokonana w okresie   do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r.  Z odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2017 r.  znak: DSP.070.12.2017.EK  na interpelację posła Marka Sowy wynika, że w wymienionym okresie pielęgniarka (położna) z tytułem magistra, ze specjalizacją otrzyma łącznie 2 868 zł podwyżki, gdy pielęgniarka (położna) z tytułem licencjata lub bez tytułu (czyli po szkole średniej), ze specjalizacją – tylko 1 099 zł. Oznacza to – wbrew cytowanym przepisom ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,  oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – że posiadanie tytułu licencjata w kwestiach wynagrodzenia zasadniczego nic nie daje, gdyż ustawodawca zrównał osoby z tym tytułem z osobami po szkole średniej pielęgniarskiej.

Wybrał Mariusz Mielcarek   


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9021 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Związek pielęgniarek o jeszcze innej siatce płac.

3 min czytania
Wiele wariantów siatki płac zgłaszanych przez związek pielęgniarek Trudno się rozeznać jakie projekty podziału pielęgniarek na grupy składał związek pielęgniarek – OZZPiP…
AktualnościNowa siatka płac

MZ o zmianie systematyki podziału pielęgniarek.

3 min czytania
Poseł o dysproporcjach w wynagrodzeniu zasadniczym pielęgniarek W odpowiedzi na interpelację nr 26474 Pana Posła Jana Szopińskiego „w sprawie zgłoszonych przez pielęgniarki…
AktualnościNowa siatka płac

Dyrektorzy zdecydują jakie chcą pielęgniarki.

3 min czytania
Kpina – najpierw podzielili pielęgniarki na grupy a teraz muszą się dowiedzieć jakie pielęgniarki potrzebują podmioty lecznicze Duże wzburzenie na fanpage Ogólnopolskiego…
Komentarze