Rekompensaty pielęgniarek – NFZ opublikował wzór oświadczenia.

3 min czytania
AktualnościRekompensaty dla pielęgniarek
Rekompensaty pielęgniarek – NFZ opublikował wzór oświadczenia.

Na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia opublikowała wzór oświadczenia personelu medycznego, który ma prawo do otrzymania rekompensaty, o wysokości miesięcznego wynagrodzenia. NFZ ma prawo do skontrolowania zgodności z prawdą tych oświadczeń. Składający oświadczenie potwierdza, że informacje przedstawione przeze mnie w niniejszym oświadczeniu, stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, są zgodne z prawdą.


Pielęgniarka/Pielęgniarz – wzór oświadczenia o wysokości miesięcznego wynagrodzenia

– NFZ opublikował wzór oświadczenia, które należy złożyć w dyrekcji podmiotu leczniczego, w celu ustalenia wysokości rekompensaty należnej pielęgniarce lub położnej.     

–  W przypadku zatrudnienia osoby składającej oświadczenie na innej podstawie niż stosunek pracy należy w oświadczeniu wskazać wysokość wynagrodzenia należnego z umowy cywilnoprawnej.

–   NFZ będzie miał prawo kontrolować zgodność wpisanych danych do oświadczenia ze stanem faktycznym. 

Miejscowość, data

Imię i Nazwisko
numer PESEL
numer prawa wykonywania zawodu
osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1) w miesiącu …………… 2020 r.1) z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, w innym miejscu niż …………………………………………………………………………… 2) , których udzielałabym/łbym również w miesiącu następnym, uzyskałam/łem wynagrodzenie brutto w wysokości3) ……………………… zł. (słownie:……………………………………………….……………………………….);

2) wyrażam zgodę na: a) udostępnienie przez ………………………………………………..……………… 2) ……………………………………….. 4) Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia:

– informacji, o której mowa w pkt 1,
– informacji o wysokości mojego wynagrodzenia zasadniczego5) za miesiąc ………… 2020 r.6) w …………………………………………………………………………….. 2) ,

b) przetwarzanie przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w lit. a, oraz przez ministra właściwego do spraw zdrowia, danych określonych w pkt 1 oraz lit. a tiret pierwsze i drugie

– w celu ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia z tytułu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775), i przekazania środków finansowych na jego wypłatę;

3) informacje przedstawione przeze mnie w niniejszym oświadczeniu, stanowiące podstawę do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, o którym mowa w pkt 2, są zgodne z prawdą.

Podpis osoby składającej oświadczenie

1) W sytuacji objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem – Dz. U. poz. 775 – w miesiącu następującym po kwietniu 2020 r. należy wskazać miesiąc marzec albo miesiąc poprzedzający miesiąc objęcia tym ograniczeniem (zgodnie z wyborem osoby składającej oświadczenie).
2) Należy wskazać miejsce, w którym osoba składająca oświadczenie będzie udzielała świadczeń zdrowotnych po objęciu tej osoby ograniczeniem, o którym mowa w przypisie nr 1.
3) W wykazywanej kwocie nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu świadczeń zdrowotnych, których udzielanie nie wiąże się z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (np. świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).
4) Należy wskazać nazwę właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
5) W przypadku zatrudnienia osoby składającej oświadczenie na innej podstawie niż stosunek pracy należy wskazać wysokość wynagrodzenia należnego z tego stosunku.

6) W przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie nie była zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w przypisie nr 2, w miesiącu marcu, należy wskazać wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby na dzień udostępniania informacji.

Wzór oświadczenia w pdf

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Pielęgniarki – praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarki: Śluzy to wydzielone folią malarską zasłony.

Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!

Pielęgniarka: w oczach dyrekcji, oddziałowych, wojewodów, jestem jak mięso armatnie.


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
Komentarze