Sejm przyznał położnym kompetencje pielęgniarek.

2 min czytania
AktualnościPołożna pielęgniarką?
Sejm przyznał położnym kompetencje pielęgniarek.


Położna pielęgniarką

Sejm w dniu 24 lipca 2020 roku uchwalił ustawę, która przyznaje położnej kompetencje przynależne pielęgniarce. 

W ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu zapisano: 

Art. 13. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567 i 945) wprowadza się następujące zmiany:

1)       w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej może polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)       rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych,

2)       rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,

3)       planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej,

4)       samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

5)       realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

6)       edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

– zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”;

Jaki jest cel powyższych zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej? Odpowiedź znajdujemy w uzasadnieniu do przedmiotowej ustawy:

Celem projektu ustawy jest także dokonanie zmian w art. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, polegających na czasowym – w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – umożliwieniu położnym udzielania świadczeń zdrowotnych wobec wszystkich pacjentów (niezależnie od płci i wieku) wraz z
dookreśleniem zakresu tych świadczeń. Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi, co wynika wprost z art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, jak również z zakresu świadczeń i czynności określonych w art. 4 i art. 5 ww. ustawy. Z uwagi jednak na występującą sytuację epidemiczną w kraju, w przypadku znacznego wzrostu liczby chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19 oraz braków kadrowych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, położne mogą stanowić istotne wsparcie dla tych grup zawodowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zapewniając dostępność wszystkim pacjentom do właściwej opieki zdrowotnej, szczególnie w stanach bezpośredniego zagrożenia ich życia lub zdrowia, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom podejmuje kierownik podmiotu leczniczego, który zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym i  jednocześnie podejmuje decyzje, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o zatrudnieniu na danym stanowisku pracy osoby wykonującej zawód medyczny, legitymującej się określonymi kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do zapewnienia opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom.
 

Ustawa została skierowana do senatu. 

Mariusz Mielcarek 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

9019 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płac

Siatka płac pielęgniarek – wykaz potrzebnych pielęgniarek.

3 min czytania
Siatka płac pielęgniarek według wykształcenia Obecnie obowiązująca siatka płac, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, ma co raz…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek od 5 900 PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki Miejsce pracy: Łódź Zakres obowiązków: zapewnianie jakości opieki nad pacjentem w zakresie profilaktyki zakażeń zakładowych; nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego…
AktualnościNowa siatka płac

Urlop pielęgniarek. Za wiek, staż czy wykształcenie.

3 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – dodatkowy urlop wypoczynkowy W dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, wytyczono wiele celów,…
Komentarze