Ważne!!! Nie ma zgody na zmuszanie pielęgniarek pełniących dyżur do dokumentowania czynności wykonywanych przez ratowników medycznych oraz wskazywanie do opieki nad pacjentem osób niewykonujących zawodu medycznego (salowa) jako wzmocnienie pielęgniarskiej obsady dyżurowej.

4 min czytania
Aktualności

Poznań 10 lipca 2018 r.

Stanowisko Zarządu Głównego oraz Grupy Roboczej ds. praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 10 lipca 2018r roku w sprawie nieprzestrzegania zasad dotyczących organizacji udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

Zarząd Główny wraz z Grupą Roboczą ds. praktyki PTPAiIO zwraca uwagę na rażące nieprawidłowości dotyczące realizacji standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dokładnie określa jakie warunki powinny zostać spełnione przy udzielaniu świadczeń w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. 

PTPAiIO jest Towarzystwem naukowym i opiniotwórczym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Do organów Towarzystwa wpływa wiele zapytań  i próśb o pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z naruszaniem przez pracodawców norm związanych z organizacją pracy pielęgniarek anestezjologicznych zarówno na stanowisku znieczulenia jak i w oddziale intensywnej terapii. Zgłaszane przez pielęgniarki przykłady rozwiązań stosowanych przez pracodawców z zakresie organizacji pracy są w wielu przypadkach niezgodne  z aktami normatywnymi w przedmiotowej dziedzinie pielęgniarstwa. 

Organizacja opieki zdrowotnej i udzielanie świadczeń́ w dziedzinie anestezjologii  i intensywnej terapii jest uregulowane aktami prawnymi wyższego rzędu (ustawy, rozporządzenia Ministra Zdrowia), dlatego też wewnętrzne regulaminy organizacji pracy i procedury ustanawiane przez pracodawców nie mogą stanowić inaczej. Osoby odpowiadające w danym podmiocie leczniczym za organizację pracy i zarządzanie, zwłaszcza pionem pielęgniarskim (Pielęgniarki Oddziałowe, Pielęgniarki Koordynujące, Pielęgniarki Naczelne) przekraczają̨ swoje kompetencje, jeżeli tworzą̨ procedury niezgodne z zapisami aktów nadrzędnych i mogą̨ zostać́ pociągnięte do odpowiedzialności karnej w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych. 

W sytuacji gdy wewnętrzne regulaminy pracy i procedury naruszają obowiązujące normy prawa pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki powinny bardzo sumiennie dokumentować́ swoją pracę (dokumentacja pielęgniarska), odnotowywać́ wszelkie zdarzenia wykraczające poza obowiązujące prawo,  regularnie sporządzać́ notatki służbowe i przekazywać́ je pielęgniarce naczelnej, organizacji związkowej oraz konsultantom wojewódzkim i krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

Pielęgniarki anestezjologiczne i intensywnej opieki powinny odmawiać wykonywania poleceń́ służbowych, które wymagają przekroczenia zakresu kwalifikacji i kompetencji pielęgniarki. Za organizację pracy odpowiada dyrektor placówki, ale pielęgniarka wykonująca polecenie, które wykracza poza jej kompetencje i kwalifikacje oraz jest niezgodne z prawem również ponosi odpowiedzialność na mocy Kodeksu Karnego.  
  
Zarząd Główny oraz Grupa Robocza ds. praktyki PTPAiIO stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest:
 
1. Nieprzestrzeganie ustalonych norm zatrudnienia w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, w tym ustalanie norm zatrudnienia dla obszaru AiIT np. w oparciu o indywidualne wewnętrzne uzgodnienia z Kierownikiem Kliniki lub zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z 2004 roku.

2.  Delegowanie pielęgniarek anestezjologicznych do samodzielnego nadzoru nad pacjentem do zabiegów w znieczuleniu miejscowym lub sedacji na sali operacyjnej lub poza salą operacyjną.

3. Brak zabezpieczenia kadrowego do sal – izolatek. W sytuacji uruchomienia izolatki zostaje oddelegowana pielęgniarka z oddziału bez względu na to jaki w zależności od poziomu opieki obowiązuje przelicznik pielęgniarka – pacjent. 

4. Podawania leków na ustne zlecenie operatora.

5. Służbowe delegowanie pielęgniarek anestezjologicznych do jednoczasowej pracy na dwóch stanowiskach znieczulenia. 

6. Zmuszanie pielęgniarek do wykonywania procedur wykraczających poza ich kompetencje na każdym etapie kształcenia przed i podyplomowego (samodzielne usuwanie cewników centralnych, bez jednoznacznych opinii i określenia zakresu kompetencji; jednoczasowa kontrola przez pielęgniarkę 2-3 aparatów do ciągłych technik nerkozastępczych; monitorowanie hemodynamiczne). 

7. Wskazywanie do opieki nad pacjentem osób niewykonujących zawodu medycznego (salowa) jako wzmocnienie pielęgniarskiej obsady dyżurowej.

8. Zmuszanie pielęgniarek pełniących dyżur do dokumentowania czynności wykonywanych przez ratowników medycznych zatrudnionych w tym oddziale.

9. Zastraszanie pielęgniarek, które odmawiają wykonania określonych procedur oraz wskazują na rażące błędy ustalonych normach zatrudnienia w trosce o zdrowie i życie pacjentów.   
 
Nieprawidłowości związane z udzielaniem świadczeń powinny być rozpatrywane przez konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Niestety działania podejmowania przez konsultantów (kontrole, opinie, zalecenia) są ignorowane przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia.

Z uwagi na zaistniałą sytuację, która w dramatyczny sposób zagraża bezpieczeństwu pacjentów oraz personelu pielęgniarskiego, zwracamy się organów sprawujących z urzędu nadzór nad realizacją świadczeń zdrowotnych o podjęcie w trybie pilnym stosownych działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości zgłaszanych przez konsultantów wojewódzkich i środowisko pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki. 

Koordynator Grupy Roboczej                                       Prezes PTPAiIO  

                                              
Do wiadomości:

1. Departament Pielęgniarek i Położnych

2. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

3. Konsultanta Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 4. Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

5. Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

6. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7392 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Nowości w Sklepie Pielęgniarek i Położnych.

1 min czytania
Produkty dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępne są przede wszystkim produkty dedykowane pielęgniarkom i położnym. Początkowo w asortymencie…
Aktualności

Od kiedy urlop dla poratowania zdrowia pielęgniarki?

3 min czytania
Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pielęgniarek i położnych Sprawa urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek i położnych to kwestia, która jest często poruszana przez użytkowników…
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

3,5 tys. pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty.

2 min czytania
Pielęgniarki – państwowy egzamin specjalizacyjny Portal Pielęgniarek i Położnych na bieżąco przekazuje informacje na temat wyników egzaminów specjalizacyjnych z różnych dziedzin pielęgniarstwa….
Komentarze