Zarobki pielęgniarek w grupie 8 w nowej siatce płac.

3 min czytania
AktualnościZakażone pielęgniarki
Zarobki pielęgniarek w grupie 8 w nowej siatce płac.

Pielęgniarki grupa 8 – brak lub symboliczny wzrost wynagrodzenia

W pierwszej części informatora wyjaśniłem podstawowe parametry dotyczące siatki płac pielęgniarek i położnych w kontekście: współczynnika pracy oraz kwoty bazowej, a także DOCELOWEGO wynagrodzenia dla pielęgniarek w grupie 8  na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zobacz pierwszą część informatora pt. Wynagrodzenie pielęgniarek grupy 8 – zmiany po 1 lipca. (1)

Obecnie toczą się rozmowy w zakresie nowej siatki płac pracowników ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie negocjacyjne zapowiedziano na 9 marca 2021 roku. 

Co uzgodniono dotychczas?

Ustalono podział zawodów medycznych na 14 grup.  Podział ten uwzględnia wykształcenie i kwalifikacje. Według jakiego klucza? Niestety nie wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez pracownika ale “oczekiwanego na danym stanowisku pracy”. 

Grupa 8 w starej siatce płac to:

“Pielęgniarki albo położne, która uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położne z tytułem zawodowym magister położnictwa”.

Pielęgniarki grupa 8 – nowy współczynnik pracy

Dla tej grupy dotychczasowy współczynnik pracy wynosił 0,73. 

Teraz w projekcie nowej siatki płac, ministerstwo zaproponowało nowy współczynnik. Ma on wynieść 0,81. I obowiązywać na dzień 1 lipca 2021 roku. 

To spowoduje zwiększenie docelowego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy zawodowej na dzień 31 grudnia 2021 roku. Z 3 772 zł. do kwoty 4185,65 zł. 

Ale uwaga! Zdecydowano, że kwota docelowego wynagrodzenia wynikająca na dzień 31 grudnia 2021 roku ma zostać wpisana do nowej siatki płac na dzień 1 lipca 2021 roku. Czyli o pół roku wcześniej. 

Wniosek: na dzień 1 lipca 2021 roku pielęgniarka lub położna z grupy 8 nie będzie mogła mieć wynagrodzenia zasadniczego mniejszego niż 4185,65 zł.

Na dotychczasowych spotkaniach negocjacyjnych ustalono gwarancje, że od dnia 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Według danych ministerstwa zdrowia pielęgniarka lub położna z grupy 8 miała średnie wynagrodzenia zasadnicze w styczniu 2020 rok w wysokości 4 077 zł. Czyli mniej niż kwota docelowego wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy – 4185,65 zł. 

Wniosek: Pielęgniarki i położne z grupy 8 mogą nie otrzymać wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli już to symboliczne. Według wyliczeń ministerstwa zdrowia pielęgniarka z tej grupy ma osiągać po 1 lipca 2021 roku miesięczny dochód wraz z pochodnymi w wysokości 6 292 zł. brutto. 

Pielęgniarki grupa 8 – gwarancje dotyczące wynagrodzenia

Jeszcze jeden aspekt powyższej problematyki. Co w sytuacji kiedy obecnie dana pielęgniarka lub położna z grupy 8 ma wyższe wynagrodzenie zasadnicze od kwoty 4185,65 zł.?

Ministerstwo zdrowia informuje, że “ustawą wprowadzono do aktu prawnego rangi ustawy przepisów gwarantujących osobom wykonującym zawody medyczne, w tym objętym obecnie regulacjami płacowymi zakładającymi przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia do podmiotów leczniczych „znaczonych” środków finansowych niepogorszenie po dniu 1 lipca 2021 r. warunków zatrudnienia w związku z wygaśnięciem przepisów przewidujących odrębne strumienie przekazywania „znaczonych” środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wzrostów wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów”.

Chodzi o ustawę z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401).

Poniżej cytuję wybrane zapisy z powyższej ustawy:

Art. 16. 1. Podmioty lecznicze będące świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zatrudniające:

1) pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, są
zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym pielęgniarkom i położnym wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę aktualne na dzień 1 lipca 2021 r.;
2) pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, które uzyskały wzrost wynagrodzenia na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, są zobowiązane od dnia 1 lipca 2021 r. zapewnić tym pielęgniarkom lub położnym wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie ustalone na podstawie tej umowy na dzień 1 lipca 2021 r.;

Należy podkreślić, że w ustawie zapisano także:

3. W terminie do dnia 1 lipca 2021 r. podmioty lecznicze, o których mowa w ust. 1, dostosują umowy będące podstawą wypłaty wynagrodzeń osób, o których mowa w ust. 1, do warunków określonych w ust. 1. 

Podkreślam: powyższe gwarancje dotyczą wynagrodzenia zasadniczego. I nie obejmują dodatków cowidowych. 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek

Mariusz Mielcarek

Oceń artykuł

Średnia ocen: 4.7 / 5. Ilość głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8992 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

9 tysięcy dla pielęgniarki. Dużo czy mało?

2 min czytania
Praca dla pielęgniarki – różne rodzaje umów W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła analizę ofert pracy zamieszczonych w…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek – wysokość wynagrodzeń w ofertach pracy Publikujemy przegląd ofert pracy dla pielęgniarek, zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na…
AktualnościKomentarze pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki o upuście na stacjach paliw.

5 min czytania
Upust cenowy dla pielęgniarek na stacjach paliw Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych w sobotę 31 lipca 2021 roku, poinformował czytelników portalu o…
Komentarze