Związek pielęgniarek: Taki 6-dniowy urlop szkoleniowy jest dla nas zaskoczeniem.

3 min czytania
AktualnościUrlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.
Związek pielęgniarek: Taki 6-dniowy urlop szkoleniowy jest dla nas zaskoczeniem.


Związek pielęgniarek: Taki 6-dniowy urlop szkoleniowy
jest dla nas zaskoczeniem

Warszawa, dnia 19.12.2018 r.

ZK-1184/VII/2018

Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15

Szanowny Panie Ministrze,

dot. konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (UD 470), będącej konsekwencją realizacji Porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r.

fragment pisma

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (UD 470), będącej konsekwencją realizacji Porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r., która została w trybie pilnym skierowana do konsultacji społecznych (pismo z dnia 12-12-2018 r. znak PPP.0212.3.2018.RJ/MF) zgłaszam następujące uwagi i zastrzeżenia:

Przypominam, że w § 1 ust. 7 Porozumienia z dnia 09-07-2018 r. Minister Zdrowia podjął zobowiązanie, że zostanie wprowadzony płatny urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 01-01-2019 r., w szczególności w celu udziału w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych.

Jako strona w/w Porozumienia z uwagi na opóźniony termin rozpoczęcia procedowania treści zmiany ustawy mamy realne obawy, czy uda się dochować Panu Ministrowi termin wejścia w życie powyższego zobowiązania tj. 01-01-2019 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że treść proponowanej zmiany jest niezgodna z treścią naszego Porozumienia. W naszym przekonaniu projekt ustawy w sposób nieuzasadniony wyłącza z prawa do korzystania z 6 dniowego urlopu szkoleniowego część pielęgniarek i położnych, które podejmą kształcenie w formach określonych w art. 66 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej ustawa). Przepis ten wymienia następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:

  1. szkolenie specjalizacyjne, zwane „specjalizacją”;
  2. kurs kwalifikacyjny,
  3. kurs specjalistyczny,
  4. kurs dokształcający.

Rozumiemy, że autor projektu w/w ustawy uznał, że pielęgniarki i położne które podejmują kształcenie podyplomowe w w/w formach mają zagwarantowane już prawo do urlopu szkoleniowego w wyższym wymiarze opisanym w art. 65 ustawy, czyli chodziło najprawdopodobniej o uniknięcie sytuacji, aby wprowadzane 6 dni urlopu szkoleniowego było traktowane jako jeszcze dodatkowy (kolejny) urlop szkoleniowy przysługujący osobom podejmującym szkolenie podyplomowe. Zwracamy jednak uwagę, że urlop szkoleniowy określony w art. 65 ustawy, przysługuje wyłącznie w sytuacji uzyskania przez pielęgniarkę lub położną skierowania wydanego przez pracodawcę do organizatora kształcenia wydanego na podstawie art. 61 ust. 3 i 5 ustawy.

Przepis art. 61 ust. 4 ustawy zezwala jednak na odbywanie kształcenia podyplomowego również bez skierowania na podstawie umowy jaką zawiera pielęgniarka i położna bezpośrednio z organizatorem kształcenia. W takim przypadku pielęgniarce i położnej przysługuje na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy prawo do ubiegania się jedynie o urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Skoro nasze Porozumienie w § 1 ust. 7 przewidywało tylko przykładowe wymienienie form kształcenie (w szczególności w celu udziału w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych) to jest w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oczywiste, że te 6 dni roboczych rocznie urlopu szkoleniowego musi być również udostępnione do dyspozycji pielęgniarek i położnych, które podejmują kształcenie podyplomowe w formach określonych w art. 66 ust. 1 ustawy, a które nie uzyskały skierowania pracodawcy. W tej sytuacji przynajmniej o te 6 dni roboczych zmniejszy się z ich strony potrzeba pokrywania nieobecności w pracy urlopami bezpłatnymi czy – tak jak najczęściej ma to miejsce w praktyce – urlopami wypoczynkowymi.

Zatem w projektowanym nowym art. 61a konieczne jest wpisanie zastrzeżenia, że z sześciodniowego urlopu szkoleniowego mają prawo korzystać również te pielęgniarki i położne, które podjęły kształcenie podyplomowe w formach określonych w art. 66 ust. 1 ustawy, a które nie otrzymały na to kształcenie skierowania pracodawcy i realizują je na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy.

Ciąg dalszy nastąpi…

             Krystyna Ptok
Przewodnicząca Ogólnopolskiego
        Związku Zawodowego
       Pielęgniarek i Położnych

 


Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8992 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPraktyka zawodowa

MZ - pielęgniarka zoperuje pacjenta.

2 min czytania
Pielęgniarka – chirurgiczna asysta lekarza Ministerstwo zdrowia w dniu 16 lipca 2021 roku, na stronie legislacja.gov.pl ogłosiło projekt rozporządzenia. Dotyczy on “specjalizacji…
AktualnościOferty pracy

9 tysięcy dla pielęgniarki. Dużo czy mało?

2 min czytania
Praca dla pielęgniarki – różne rodzaje umów W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przedstawiła analizę ofert pracy zamieszczonych w…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek – przegląd ogłoszeń.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek – wysokość wynagrodzeń w ofertach pracy Publikujemy przegląd ofert pracy dla pielęgniarek, zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na…
Komentarze