Prawie 6 tysięcy pielęgniarek zdobyło ten tytuł w 2019 roku.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych


PRAWIE 6 TYSIĘCY PIELĘGNIAREK ZDOBYŁO TYTUŁ

SPECJALISTY W 2019 ROKU

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany w regulaminie egzaminu państwowego. Oto obecne brzmienie przepisu dotyczącego ustalania wyniku egzaminu, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi (…) 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne”. Komunikat z dnia 28 września 2018 roku informujący o powyższej  zmianie został zamieszczony na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Reasumując, obniżono próg zdawalności egzaminu specjalizacyjnego z 94 (75% prawidłowych odpowiedzi) do 84 punktów.

W roku 2019 w ramach sesji wiosennej, pomiędzy 2 a 27 maja, odbyły się egzaminy państwowe w niżej wymienionych dziedzinach pielęgniarstwa:


W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 125

Liczba osób przystępujących do egzaminu - 120
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 120
Wynik najwyższy - 121
Wynik najniższy - 91
Zdawalność - 100%
Średnia punktów z egzaminu – 109,58


W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 158
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 154
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 154
Wynik najwyższy - 133
Wynik najniższy - 85
Zdawalność - 100%
Średnia punktów z egzaminu – 117,77


W dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 359
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 352
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 352
Wynik najwyższy - 137
Wynik najniższy - 95
Zdawalność - 100%
Średnia punktów z egzaminu - 121,66


W dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 1203
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 1168
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 1139
Wynik najwyższy - 132
Wynik najniższy - 47
Zdawalność - 97,52%
Średnia punktów z egzaminu – 110,45


W dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 64
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 64
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 64
Wynik najwyższy - 126
Wynik najniższy - 86
Zdawalność - 100%

Średnia punktów z egzaminu – 105,41


W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 1050
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 1016

Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 999
Wynik najwyższy - 136
Wynik najniższy - 56
Zdawalność - 98,33%
Średnia punktów z egzaminu – 119,41


W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 303
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 296
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 292
Wynik najwyższy - 132
Wynik najniższy - 76
Zdawalność - 98,65%
Średnia punktów z egzaminu – 112,96


Czytaj dalej poniżej...

W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 996
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 978
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 965
Wynik najwyższy - 138
Wynik najniższy - 54
Zdawalność - 98,67%
Średnia punktów z egzaminu – 119,78


W dziedzinie ochrony zdrowia pracujących:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 40
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 40
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 40
Wynik najwyższy - 125
Wynik najniższy - 86
Zdawalność - 100%
Średnia punktów z egzaminu – 110,95


W dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 271
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 266
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 265
Wynik najwyższy - 134
Wynik najniższy - 55
Zdawalność - 99,62%
Średnia punktów z egzaminu – 118,33


W dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 223
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 216
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 212
Wynik najwyższy - 130
Wynik najniższy - 77
Zdawalność - 98,15%
Średnia punktów z egzaminu – 110,11


W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 367
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 359
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 356
Wynik najwyższy - 133
Wynik najniższy - 66
Zdawalność - 99,16%
Średnia punktów z egzaminu – 115,73


W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinne dla pielęgniarek:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 225
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 214
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 212
Wynik najwyższy - 139
Wynik najniższy - 77
Zdawalność - 99,07%
Średnia punktów z egzaminu – 112,19

 

W dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 312
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 308
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 305
Wynik najwyższy - 122
Wynik najniższy - 79
Zdawalność - 99,03%
Średnia punktów z egzaminu – 104,88


W dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego:
Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 274
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 264
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 263
Wynik najwyższy - 134
Wynik najniższy - 79
Zdawalność - 99,62%
Średnia punktów z egzaminu – 124,32

 

Wszystkim nowym specjalistkom w dziedzinie pielęgniarstwa gratulujemy uzyskania tytułu specjalisty. 

źródło: CKPPiPZobacz także: