6 czerwca 2019 - Rząd o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

RZĄD O PIELĘGNIARKACH I PIELĘGNIARSTWIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

 

Projekt umożliwi kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej. Pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Czytaj dalej poniżej...

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach: pielęgniarki lub położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych czy opiekunów medycznych.

Zgodnie z projektem, program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach, będzie taki sam jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Zaproponowane rozwiązanie powinno realnie wpłynąć na zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

Według danych OECD, w 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polski wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD ukształtował się w 2015 r. na poziomie 9,0.

Zaproponowany w projekcie urlop szkoleniowy (6 dni roboczych rocznie) będzie skierowany do pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe (chodzi o udział w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych), zgodnie z zakresem obowiązków przez nie wykonywanych na danym stanowisku pracy –  na ich wniosek i za zgodą pracodawcy. Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez pielęgniarkę i położną przez przedstawienie pracodawcy stosownego dokumentu.

Ponieważ proponowany urlop dotyczy wyłącznie udziału pracownika w określonym szkoleniu – nie zależy on od wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia pielęgniarki i położnej u danego pracodawcy. Istotnym czynnikiem przy udzieleniu tego urlopu będzie rozkład czasu pracy – powinien być udzielony w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.  Rozwiązanie to nie wyłącza możliwości skorzystania przez pielęgniarkę i położną z urlopu szkoleniowego w więcej niż jednym miejscu pracy.

źródło: strona internetowa premier.gov.pl 6 czerwca 2019 roku 


Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2019.06.06 20:16:55 ~P

Mam już dość tych "super-extra rozwiązań i pomysłów" !

#2  2019.06.06 20:43:27 ~Kasia

Ja natomiast mam dość pracy w służbie zdrowia.mam nadzieję że opiekunki na moim oddziale rusza szturmem na studia pielęgniarskie i zamkną nasz oddział z powodu braku opiekunek.

#3  2019.06.06 21:59:48 ~Ech

Czy też kształcenie w formie niestacjonarnej będą mogły "podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach: lekarz lub lekarz dentysta?

#4  2019.06.06 23:14:36 ~Plg

Czyżby pańcie szukały sobie utrzymanie? Zamiast kształcić w puste przyszłych bezrobotnych,zróbcie coś żeby zatrudnić te ,które są bez pracy.Głupie gadanie ,że nie ma pielęgniarek.Dobrze zapłaćcie,stwórzcie odpowiednie warunki pracy,bez wyzysku.Problem rozwiąże się.Tylko jak pielęgniarka może dobrze zarobić? Jak może godnie pracować?

#5  2019.06.07 01:30:24 ~?

Płatny ( 6 DNIOWY ! ) urlop szkoleniowy "również dla pielęgniarek". Qrfa niech sobie w doope wsadzą te ciągłe szkolenia. Tu potrzebny wreszcie płatny roczny urlop na ratowanie zdrowia już po kilku latach latach psychofizycznej harówki w minimalnej obsadzie,gdzie jedna pielęgniarka /30-20 chorych to polska norma. Bez salowej i opiekuna.

#6  2019.06.07 01:40:54 ~piel.

"SRAtegia dla pielęgniarstwa" jest taka,zeby wyprodukować w jak naszybszym tempie,też już zaocznie jak największą ilośc młodych , tanich /konkurencyjnych licencjatów . A starych ,wysłużonych , wykształconych i drogich odstrzelić,gdy wdrożą do pracy młode kadry. Celem SRAtegii jest maksymalne obniżenie kosztów zatrudnienia. . . Sytuacja pielęgniarek od lat się pogarsza. Już jest tragiczna a za chwilę będzie makabryczna.

#7  2019.06.07 02:19:43 ~piel

Nauczyciel nie pracuje fizycznie i w nocy. Nie rujnuje zdrowia dźwiganiem i nocnym niespaniem. A jego środowisko pracy nie obfituje w tak liczne i o dużej sile "rażenia" czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia jak to ma miejsce w przypadku pielęgniarek. Ale to nauczyciel , nie pielęgniarka , po 7 latach pracy ma prawo skorzystać z rocznego urlopu zdrowotnego -pełnopłatnego ze wszystkimi dodatkami. W sumie, w całej karierze zawodowej może wziąć 3 lata takiego urlopu . A łączny ,wymagany staż pracy nauczyciela jest znacznie krótszy od stażu pracy pielęlęgniarki by ten mógł odejść na wcześniejszą emeryturę lub ,jeszcze wcześniej na emeryturę kompensacyjną. Obecnie aktualizowana karta nauczyciela nie pozbawia nauczycieli dotychczasowych przywilejów, więcej -daje kolejne, bo oprócz podwyżek ,m.in skraca okresy uzyskiwania kolejnych stopni awansu . . . . . Ten 6 dniowy , płatny urlop szkoleniowy to żadna łaska, to obraza dla pielegniarek. A przyśpieszona produkcja licencjatów, wabionych stypendiami, przy nieadekwatnych do obciążeń płacach, coraz trudniejszych - POGARSZAJĄCYCH SIE WARUNKACH PRACY i wielu bezrobotnych pielęgniarkach nie mogących znaleźć godnej pracy i płacy to bezczelność.

#8  2019.06.07 05:11:06 ~Jok

Panie pielęgniarki, nie podoba się? Możecie również zmienić zawód np. nauczyciel, architekt, nie wiecie jak życie wygląda. Poprzewracało wam się w głowachh, a tak obserwując to większość z was powinno stracić pracę za chamstwo, brak empatii i bezczelność. Mam nadzieję 'że nie będziecie juz za chwilę pępkiem świata.

#9  2019.06.07 06:14:16 ~Lusia

Do Jok. Masz rację większość z nas w tej chwili w wieku przedemerytalnym i emerytalnym jest chamska, wredna itd.a jakie mamy być? 70 % to 50+. W tym wieku po 30-40 latach pracy zmianowej każdy z was byłby taki sam.Cytuję: " wie pani moja mama od kilku tygodni nie śpi po nocach cała rodzina jest taka zmęczona ,warczymy w domu na siebie , już nie dajemy rady może mama mogłaby poleżeć dłużej bo my odpoczęliśmy ale nie do końca, a może podpowie pani gdzie można by załatwić zakład opiekuńczy" Nie wiemy jak wygląda życie? Człowieku oczym ty piszesz? niestety znamy je z najgorszej strony. ten cytat wyżej to wierzchołek góry lodowej. Ja jestem daleka od oceniania tych ludzi , że są niedobrzy bo chcą się pozbyć chorej matki. BO JA WIEM DOSKONALE CO TO ZNACZY NIEWYSPANY, PRZEMĘCZONY CZŁOWIEK. Ja pytam , nie przespałeś kilku nocy w tygodniu, biegałeś tam i z powrotem po korytarzu, wysłuchiwałeś pretensji, problemów życiowych, przyglądałeś się śmierci, reanimowałeś człowieka przez godzinę ,że ręce omdlały? Widziałeś coś tak strasznego jak śmierć dziecka ? Ile ta polska pielęgniarka może znieść? Masz rację Jok- poprzewracało nam się w głowach. Popatrz , wykształciły się, złapały wiedzy i zaczęły w końcu myśleć, przecież tak ciężki i niezbędny na całym świecie zawód tylko z naszej winy jest słąbo opłacany, to my pozwoliliśmy na to, by większość ludzi pomiatała nami. JOK, nie wiem kim jesteś i kim będziesz ale pamiętaj, że wcześniej czy później będziesz ty lub twoi bliscy korzystali z usług tych pielęgniarek tylko jak będą odchodziły z zawodu nadal a nasze następczynie będą szukały poważania, docenienia etycznego i materialnego poza granicami naszego kraju to słono zabulisz i wtedy znowu napisz na jakimś forum,że jak się nie podoba to zmień zawód. To wy jako społeczeństwo powinniście walczyć o to by pacjentami zajmowało się jak najmłodsze pokolenie pielęgniarek a te stare stażem by były tylko po to by edukowały młodsze. Nigdy w historii pielęgniarstwa na całym świecie nie było tak " starych pielęgniarek" jak u nas w Polsce. Jeszcze jedno, jak przebalujesz noc i na drugi dzień zaczniesz jęczeć jaki to jesteś skonany i biedny nie dasz rady nic zrobić to pomyśl ,że w w tym samym czasie kilka tysięcy pielęgniarek zmęczonych wróciło do domu po ciężkim dyżurze i w większości nie mogą zasnąć ze zmęczenia, nie wspominając o tych, które muszą wykonać wszystkie obowiązki domowe i często padają wieczorem . Proponuję rozpocząć naukę na kierunku pielęgniarstwo i wzmocnić szeregi i dopiero wtedy oceniać.

#10  2019.06.07 06:14:16 ~Lusia

Do Jok. Masz rację większość z nas w tej chwili w wieku przedemerytalnym i emerytalnym jest chamska, wredna itd.a jakie mamy być? 70 % to 50+. W tym wieku po 30-40 latach pracy zmianowej każdy z was byłby taki sam.Cytuję: " wie pani moja mama od kilku tygodni nie śpi po nocach cała rodzina jest taka zmęczona ,warczymy w domu na siebie , już nie dajemy rady może mama mogłaby poleżeć dłużej bo my odpoczęliśmy ale nie do końca, a może podpowie pani gdzie można by załatwić zakład opiekuńczy" Nie wiemy jak wygląda życie? Człowieku oczym ty piszesz? niestety znamy je z najgorszej strony. ten cytat wyżej to wierzchołek góry lodowej. Ja jestem daleka od oceniania tych ludzi , że są niedobrzy bo chcą się pozbyć chorej matki. BO JA WIEM DOSKONALE CO TO ZNACZY NIEWYSPANY, PRZEMĘCZONY CZŁOWIEK. Ja pytam , nie przespałeś kilku nocy w tygodniu, biegałeś tam i z powrotem po korytarzu, wysłuchiwałeś pretensji, problemów życiowych, przyglądałeś się śmierci, reanimowałeś człowieka przez godzinę ,że ręce omdlały? Widziałeś coś tak strasznego jak śmierć dziecka ? Ile ta polska pielęgniarka może znieść? Masz rację Jok- poprzewracało nam się w głowach. Popatrz , wykształciły się, złapały wiedzy i zaczęły w końcu myśleć, przecież tak ciężki i niezbędny na całym świecie zawód tylko z naszej winy jest słąbo opłacany, to my pozwoliliśmy na to, by większość ludzi pomiatała nami. JOK, nie wiem kim jesteś i kim będziesz ale pamiętaj, że wcześniej czy później będziesz ty lub twoi bliscy korzystali z usług tych pielęgniarek tylko jak będą odchodziły z zawodu nadal a nasze następczynie będą szukały poważania, docenienia etycznego i materialnego poza granicami naszego kraju to słono zabulisz i wtedy znowu napisz na jakimś forum,że jak się nie podoba to zmień zawód. To wy jako społeczeństwo powinniście walczyć o to by pacjentami zajmowało się jak najmłodsze pokolenie pielęgniarek a te stare stażem by były tylko po to by edukowały młodsze. Nigdy w historii pielęgniarstwa na całym świecie nie było tak " starych pielęgniarek" jak u nas w Polsce. Jeszcze jedno, jak przebalujesz noc i na drugi dzień zaczniesz jęczeć jaki to jesteś skonany i biedny nie dasz rady nic zrobić to pomyśl ,że w w tym samym czasie kilka tysięcy pielęgniarek zmęczonych wróciło do domu po ciężkim dyżurze i w większości nie mogą zasnąć ze zmęczenia, nie wspominając o tych, które muszą wykonać wszystkie obowiązki domowe i często padają wieczorem . Proponuję rozpocząć naukę na kierunku pielęgniarstwo i wzmocnić szeregi i dopiero wtedy oceniać.

#11  2019.06.07 06:44:04 ~Aura

Brawo Lusia. Każdego czy każdą co mysli tak jak Jok na tydzien na oddział.tydzien wystarczy aby zmienić takie myślenie.do tego jeszcze ktoś bliski chory na oddziale i .pełen obraz aktualnej sytuacji w naszuch szpitalach.

#12  2019.06.07 08:00:09 ~do#Lusia

Z pełnym zrozumieniem odnoszę się do ciężkiej pracy wymienionej przez panią.Jednak wiadomo z czym praca w szpitalu się wiąże.Właśnie z nieprzespanymi nocami, czasem reanimacją;czasem ciężkimi chwilami z rodziną chorego.To się nie zmieni.Chyba że panie pielęgniarki zostaną zastąpione przez inne zawody w tych konkretnych czynnościach.Jeśli pani psychicznie nie wytrzymują, to trzeba zmienić pracę,bo przypadki o których pani mówi są akurat stałą niezmienna

#13  2019.06.07 08:52:21 ~do - JOK

"Jednak wiadomo z czym praca w szpitalu się wiąże". - jest różnica gdy tą samą pracę wykonuje się w warunkach zgodnych z przepisami BHP, zgodnych z normami zatrudnienia, a nie w warunkach "partyzanckich" - 1 pielęgniarka, bo więcej nie ma. I O TO GŁÓWNIE CHODZI ! Jest różnica jeśli 4 pielęgniarki mają podnieść 200 kg chorego, niż jak ma to zrobić 1 osoba ! To nie jest normalne - tak nie powinno być !

#14  2019.06.07 08:54:41 ~Piel.dyp.

Z braku pielęgniarek wprowadzić szkolenie i kursy dla rodzin i niech same robią przy swoich bliskich Wtedy by zrozumieli na czym polega opieka wszystkie matki osób niepełnosprawnych co dostają opiekuńcze itp.do pomocy na oddziały przy swoich ukochanych krewnych.Do zabiegów piel.do pomocy lekarz albo odwrotnie .Nie trzeba zamykać oddziałów. Hehe

#15  2019.06.07 08:57:35 ~Piel.dyp.

Do 13, nigdy bym nie pozwoliła na takie traktowanie żeby sama dźwigać takie ciężary w szpitalu pracują jeszcze inne osoby np.lekarz korona mu nie spadnie jak pomoże i tu bym się posilkowala łącznie z oddziałowa czy sekretarka medyczna.

#16  2019.06.07 08:58:00 ~Do 12

Zgadza się ale ta praca powinna być też uczciwie wynagradzana,bo mnie po 30 latach pracy nawet nie stać na wczasy czy sanatorium aby wypocząć i zregenerować siły tylko dom i praca tylko tyle za ciężką harówkę ,

#17  2019.06.07 09:02:19 ~Ja

Pozamykać Domy Opieki niech rodziny same się opiekują swoimi rodzicami,dziadkami nie może tak być żeby na 35 podopiecznych była 1 pielęgniarka i 1 czy 2 opiekunki -nie pozwólmy na to

#18  2019.06.07 09:52:45 ~Do Lusia

Lusia jesteś super

#19  2019.06.07 09:57:16 ~Piel

Do Jok. Nie wiem, kim jesteś z zawodu, ale jedno wiem na pewno, że jesteś skończonym i krótkowzrocznym idiotą, który prędzej czy później odczuje na własnej skórze skutki głupoty, którą prezentuje na tym portalu. BRAWA DLA PANI LUSI! Nic dodać, nic ująć.

#20  2019.06.07 12:20:25 ~piel .

Wykonywanie zawodu pielęgniarki przez 30 lat w tym przez 20 w systemie zmianowym powinno uprawniać do wczesniejszej emerytury . W miedzyczasie 3 lata urlopu na poratowanie zdrowia. Nie byłby to wygórowany przywilej ale jedno z wielu uprawnień ,które od dawna przysługują innym zawodom. Urlop zdrowotny bylby próbą ratowania zdrowia które bardzo szybko traci się w tym zawodzie , szansą na wydłużenie stażu zawodowego i odroczenia a w większości przypadków pewnie nie korzystania z wczesniejszej emerytury. Korzysc bylaby dla pielegniarek i dla społeczeństwa. Dyskryminacja zawodu pielęgniarki przez polskie państwo pogłębia sie bo kolejne rządy nie tylko pomijają pielęgniarki przy rozdzielaniu przywilejow zawodowych ale zabrały nawet to, co pozostawiły innym zawodom sfery budżetowej -trzynaste pensje i "szkodliwość" . Ten niesprawiedliwy zawodowo i społecznie stan rzeczy to zaniedbanie i wina naszych przedstawicieli. Ale rownież wina nas , pielegniarek bo przyzwyczaiłysmy innych ,ze dbamy o nich bardziej niż o siebie. Najwyższy czas to zmienić. Jeśli nie da się systemowo , bo w gruncie rzeczy nie mamy liderów a izby i zwiazki dzialają wyłącznie dla własnej korzysci, to indywidualnie. Wystarczy tylko ,zeby pielegniarki pojeły podstawową prawdę, ze stawianie własnego zycia i zdrowia na pierwszym miejscu to nie grzech z którego trzeba sie " spowiadać "ale obowiązek .

#21  2019.06.07 12:36:38 ~Pragmatyk

Pragnę zauważyć, że już są pomysły na wprowadzenie domów opieki nad osobami przewlekle chorymi, starymi, w gospodarstwach rolniczych, coś na kształt agroturystyki. Nie wiem tylko, czy znajdą chętnych rolników. Ale ok. Pani Ptok na łamach jednego z portali medycznych odnosi się do inicjatywy pozytywnie.

#22  2019.06.07 12:47:01 ~Mer

Szpital masakra zdegenerowana psycha Kto nie zna życia szpitalnego niech zamilczy to nie film ani krótka migawka z odwiedzin w szpitalu

#23  2019.06.07 14:01:44 ~Iza

Ja nauczycielkę zastąpi ę w pracy niech nauczyciel zastąpi pielęgniarkę a na marginesie to studia pielęgniarskie to mieć niewolników w szpitalach poradniach może lepiej iść na inne studia a nie pielęgniarstwo by zapier.na noce i być zdechłym cały dzień i leczyć popuchnięte nogi.

#24  2019.06.07 14:09:52 ~Gabi

Spadaj na drzewo 8.

#25  2019.06.07 15:10:17 ~Lusia

Brawa dla PANi

#26  2019.06.07 15:10:17 ~Gość.

Brawa dla PANi

#27  2019.06.07 15:12:45 ~Gość.

Wielkie brawa dla piel.

#28  2019.06.11 19:06:12 ~Do Jok

Jestem na trzecim roku pielęgniarstwa i będę szczery do bólu z niejakim osobnikiem o ksywie Jok, uczcie sie opieki nad waszymi chorymi bliskimi i samoopieki, gdy starsze stażem pielęgniarki odejdą na zasłużona emeryturę nas spotkacie w szpitalach angielskich, szkockich, irlandzkich, norweskich, niemieckich, szwajcarskich, amerykańskich, australijskich, kanadyjskich etc. Wszędzie tam uznają nasze dyplomy i PWZ, jak ktoś zawzięty to i język medyczny kraju przyszłej zarobkowej emigracji opanuje. Połowa mojego rocznika ma zaplanowana emigrację, bo nie chce za kilkaset euro opiekować się takimi ch.mami jak Jok.

Dodaj komentarz