Normy zatrudnienia pielęgniarek odroczone do 2021 r.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych

 NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK

ODROCZONE DO 2021 r.

W porozumieniu z lipca 2018 roku pomiędzy ministrem zdrowia a izbą i związkiem pip zapisano:
 
„2. W celu dokonania zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia zapewni wejście w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295) w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z równoważnikami zatrudnienia na łóżko nie niższymi niż określone w projekcie rozporządzenia, który przy piśmie z dnia 12 kwietnia 2018 r. (znak ASG.4082.68.2018.KoM) został przekazany do konsultacji publicznych. Dodatkowo Minister Zdrowia zapewnia, że w wydanym rozporządzeniu w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od dnia 1 lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych”.
 
Teraz minister zdrowia zmienia zdanie i przedstawia projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek.
 
Poniżej cytuję uzasadnienie do nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia:
 
"Projekt rozporządzenia ma na celu zmianę rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. poz. 2012) od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadziło zmiany dotyczące minimalnych warunków obsady personelu pielęgniarskiego i położniczego na oddziałach szpitalnych. W celu umożliwienia dostosowania się oddziałów dziecięcych do nowych norm w § 2 ust. 1 wprowadzono przepis przejściowy określający, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. zapewnić, aby równoważnik etatu na 1 łóżko nie był niższy niż 0,6 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w przypadku oddziałów zabiegowych. Od dnia 1 lipca 2019 r. normy te miałyby się zmienić odpowiednio na 0,8 w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,9 w przypadku oddziałów zabiegowych.
Czytaj ciąg dalszy w prenumeracie...

źródło: Rządowe Centrum Legislacji

artykuł pochodzi z czerwcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Branżowej Pielęgniarek i Położnych


Zobacz także: