Pielęgniarek podwyżki: 4x400, potem 1100, teraz od lipca 1200. Razem 3900. Co powiedzą ludzie...

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 czerwca 2019 roku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

Jakie działania mamy podjąć? O tym już zaczęłam państwa informować. 24 szkoły więcej. Kolejne szkoły już są przygotowywane i będą uruchamiane na terenie kraju. Równocześnie poprawiamy wynagrodzenie pielęgniarek. Dzięki temu pielęgniarki pracują w systemie ochrony zdrowia i wracają do systemu.

Obecnie podpisane porozumienia gwarantują włączenie do uposażenia zasadniczego 1100 zł, a teraz od 1 lipca – 1200 zł, co powoduje, że to wynagrodzenie staje się atrakcyjne. Coraz więcej pielęgniarek rozpoczyna pracę. Mało tego, mamy coraz więcej chętnych do nauki w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Wprowadzamy również programy, które mają na celu uatrakcyjnienie kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej, m.in. wprowadzamy możliwość uzyskania przez studentki drugiego roku na poziomie licencjackim dodatkowo stypendium w wysokości 800 zł co miesiąc. Chcemy również ułatwić proces adaptacji zawodowej po zakończeniu studiów, bo wiemy, że to jest szczególnie trudny okres dla pielęgniarki, która wkracza w życie zawodowe. Proponujemy również kontynuację wsparcia finansowego w wysokości 1 tys. zł, obok wynagrodzenia, które otrzyma w danym podmiocie leczniczym. Te 1 tys. zł pielęgniarka będzie otrzymywała przez 2 lata. Może je wykorzystać na dodatkowe kursy, specjalizację czy też inne elementy, które ułatwią jej proces adaptacji zawodowej w tym szpitalu (Dzwonek), w którym pracuje. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

źródło: www.sejm.gov.pl 


 

Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych