Pielęgniarki - płatny urlop dla poratowania zdrowia.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych

 PŁATNY URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy, zjednoczmy się w tej petycji!

Zdrowie, jakie tracimy w pracy dla innych, powinno być rekompensowane.

Jako organizacja staramy się realnie zmienić przyszłość naszego środowiska. Tylko wówczas, jeżeli razem, wraz z rodzinami i wszystkimi, co popierają nasze postulaty, zbierzemy odpowiednią liczbę podpisów, mamy szansę, by nas zauważono!

Uprzejmie prosimy o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

PETYCJA - Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych

My, niżej podpisani, w trosce o przyszłość polskiego pielęgniarstwa i położnictwa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z opinią konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy (Do chorób związanych z pracą można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe)

POSTULUJEMY:

- rozszerzenie listy chorób zawodowych o jednostki wynikające z obciążeń doświadczanych w pracy pielęgniarki i położnej, 

- wprowadzenie dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych płatnego urlopu na poratowanie zdrowia, - zapewnienie opieki psychologicznej.

Z racji wykonywania zawodu bardzo obciążającego fizycznie i psychicznie grupa zawodowa pielęgniarek i położnych zmaga się z wieloma poważnymi dolegliwościami i chorobami. Pojawiają się choroby zwyrodnieniowe, przepukliny, choroby układu krążenia, żylaki, zakażenia szpitalne, zaburzenia snu, choroby tarczycy, podrażniona skóra od środków dezynfekcyjnych, choroby układu oddechowego (wdychanie gazów na blokach operacyjnych), trudności z zajściem w ciążę oraz trudności z jej utrzymaniem.

Codzienny kontakt z chorymi zakaźnie, z niebezpiecznymi narzędziami czy z promieniowaniem jonizującym także stwarza ryzyko poważnych zmian stanu zdrowia w środowisku pielęgniarskim. Środowisko pielęgniarskie i położnicze narażone jest też na problemy zdrowia psychicznego, które związane są bardzo często z przepracowaniem, niemal codziennym kontaktem z cierpieniem i śmiercią chorych, z postępującą roszczeniowością pacjentów i ich rodzin, co skutkuje wypaleniem zawodowym oraz mobbingiem doświadczanym w miejscu pracy. Wszystkie wymienione wyżej zagrożenia potwierdzone  są przez badania naukowe wielu autorów, a także Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wprowadzenie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia zapobiegnie dalszemu pogarszaniu zdrowia personelu pielęgniarskiego i położniczego, czego skutkiem będzie możliwość pracy zawodowej w dłuższej perspektywie. Natomiast rozszerzenie listy chorób zawodowych umożliwi godne życie osobom, które ze względów zdrowotnych nie mogą już pracować.

Podpisz petycję... Ochrona zdrowia pracujących pielęgniarek i położnych

artykuł pochodzi z czerwcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Branżowej Pielęgniarek i Położnych


Zobacz także: