MZ o płacach pielęgniarek 4x400, potem 1100, teraz od lipca 1200? Zaplanowana dezinformacja?

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 czerwca 2019 roku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

Jakie działania mamy podjąć? O tym już zaczęłam państwa informować. 24 szkoły więcej. Kolejne szkoły już są przygotowywane i będą uruchamiane na terenie kraju. Równocześnie poprawiamy wynagrodzenie pielęgniarek. Dzięki temu pielęgniarki pracują w systemie ochrony zdrowia i wracają do systemu.

Obecnie podpisane porozumienia gwarantują włączenie do uposażenia zasadniczego 1100 zł, a teraz od 1 lipca – 1200 zł, co powoduje, że to wynagrodzenie staje się atrakcyjne. Coraz więcej pielęgniarek rozpoczyna pracę. Mało tego, mamy coraz więcej chętnych do nauki w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Wprowadzamy również programy, które mają na celu uatrakcyjnienie kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej, m.in. wprowadzamy możliwość uzyskania przez studentki drugiego roku na poziomie licencjackim dodatkowo stypendium w wysokości 800 zł co miesiąc. Chcemy również ułatwić proces adaptacji zawodowej po zakończeniu studiów, bo wiemy, że to jest szczególnie trudny okres dla pielęgniarki, która wkracza w życie zawodowe. Proponujemy również kontynuację wsparcia finansowego w wysokości 1 tys. zł, obok wynagrodzenia, które otrzyma w danym podmiocie leczniczym. Te 1 tys. zł pielęgniarka będzie otrzymywała przez 2 lata. Może je wykorzystać na dodatkowe kursy, specjalizację czy też inne elementy, które ułatwią jej proces adaptacji zawodowej w tym szpitalu (Dzwonek), w którym pracuje. 

Ponadto podejmujemy działania mające na celu zwiększenie kompetencji. Narodowy Fundusz Zdrowia niebawem będzie finansował poradę pielęgniarską, która będzie odrębnie kontraktowana.

Konsumuje ona te uprawnienia, które pielęgniarki mają i które do tej pory nie było wykorzystywane, jak chociażby ordynowanie leków czy możliwość przepisywania, kierowania na badania, czyli w ramach tej porady będą tego typu świadczenia. Chcielibyśmy, aby pielęgniarki wykorzystywały swoje możliwości, miały szansę rozwoju, godnie zarabiały i w takim kierunku zmierzają działania obecnego rządu.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

źródło: www.sejm.gov.pl 


Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych