Technik pielęgniarstwa - samodzielnie, bez nadzoru w POZ i ASO.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.


TECHNIK PIELĘGNIARSTWA - SAMODZIELNIE, BEZ NADZORU

WYKONA ŚWIADCZENIA W POZ I ASO

Zobacz inne informacje w tym temacie: 

Pielęgniarka - opiekun medyczny - technik pielęgniarstwa. Trójkąt bermudzki.

Izby pielęgniarek o techniku pielęgniarstwa.

W końcowym dokumencie dotyczącym inicjatywy “Wspólnie dla Zdrowia” opracowanym przez ekspertów zapisano:

Należy utworzyć nowy zawód medyczny ,,technik pielęgniarstwa’’.

Ogromnym wyzwaniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia jest pogłębiający się niedobór personelu pielęgniarskiego.

Według analiz opublikowanych w ramach map potrzeb zdrowotnych średni wiek pielęgniarki w Polsce przekroczył w wielu województwach 50 lat.

Wskazuje to na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań mających na celu pilne uzupełnienie personelu pielęgniarskiego i wprowadzenie nowych zawodów medycznych mające na celu zastępowanie pielęgniarek przy wykonywaniu części procedur medycznych. Technik pielęgniarstwa wykonywałby procedury medyczne tylko pod nadzorem pielęgniarki z wyższym wykształceniem.

Samodzielnie mógłby wykonywać zawód wyłącznie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek


 Zobacz także:


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych