Jakie są najniższe podstawy pielęgniarek w grupach? 7, 8 i 9?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych


JAKIE SĄ NAJNIŻSZE PODSTAWY

PIELĘGNIAREK W GRUPACH? 7, 8 i 9?

Jak informowaliśmy na portalu, ministerstwo zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Celem projektu jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto. 

Przedmiotowe zmiany wpłyną bezpośrednio na sytuację pracowników objętych ustawą, których wynagrodzenia zasadnicze będą niższe niż najniższe wynagrodzeniazasadnicze po wprowadzeniu przedmiotowych zmian. Zmiana ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. spowoduje szybsze podwyższanie wysokości poziomu wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych, w ten sposób, że w okresie 1 lipca 2019 r. do 1 lipca 2020 r. przy obliczeniu poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego używana będzie kwota 4200 zł
brutto zamiast kwoty 3900 zł brutto, jak obecnie.

Więcej w sprawie oraz jaki to będzie miało wpływ na obecne wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek czytaj tutaj.

oraz w artykule pt:. Pielęgniarki robią to samo. Teraz różnica w płacy ponad tysiąc zł. Będzie dwa razy większa!

W uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo zdrowia podało także: "Najniższe wynagrodzenie zasadnicze obliczone na dzień 1 lipca 2019 r. na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. (kwota  bazowa 3900 zł)".

Poniżej przytaczamy przedmiotowe dane w oryginalnym brzmieniu: 

Grupa 7 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

4 095 PLN

Grupa 8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

2 847 PLN

Grupa 9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

2 496 PLN

żródło: uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Powyższe dane uzyskano w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego w 885 podmiotach leczniczych.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


 Zobacz także:


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych

Komentarze użytkowników

#1  2019.07.20 14:31:34 ~dypl piel

Absurd!

#2  2019.07.20 14:55:03 ~Do

Gr8:pielęgniarka - 3000 zł, oddziałowa-4400+ 25% ( 1100)- za zakresy czynności dla pielęgniarek, które państwo ma zagwarantować każdemu pacjentowi ( w kazdym miejscu jego pobytu) w wykonaniu pielęgniarki.

#3  2019.07.21 02:02:33 ~piel

Wynagrodzenia są kosmiczne, można by rzec- księżycowe ,bo z księżyca wzięte.

#4  2019.07.21 10:13:37 ~Barbara

A pielęgniarki z licencjatem to która grupa?

#5  2019.07.21 15:36:35 ~Ala

Do tej pory nie wiesz? 9

#6  2019.07.22 13:57:23 ~6

To w końcu ile wynosi ta podstawa dla grupy 9? 2.5 czy 3.5 ? Przecież od 01.01.20 najniża bedzie 2450.

#7  2019.07.22 14:06:38 ~7

2.5 podstawy to ile to będzie netto? 1800? Czy w to się wlicza jeszcze to zębalowe bo inaczej to jakaś tragedia;) znaczyć to bedzie, że za niedługo będa aneksy obniżające płace;) hahaha

#8  2019.07.22 15:57:04 ~Bl

Boże kto to wszystko pisze. Jakaś banda nieuków.

#9  2019.07.22 17:16:48 ~Hmm

1 pytanie - Jaka ma być zasadnicza każdej pielęgniarki / położnej - mgr ze specjalizacją od 1 lipca 2019 ? 4095 zł ? Czy 4095 zł ma ona mieć w 2021 roku ? Bo różnie szpitale mają.

#10  2019.07.22 17:55:03 ~Gość

Mnie już brzuch boli od takich pytań! Czytać ustawę -tam wszystko jasno napisane

#11  2019.07.22 18:26:55 ~Hmm

No właśnie średnio jest. Odpowiedz na to pytanie. Czy 4095 czy po zmianach 4410 ma mieć pielęgniarka mgr ze specjalizacją w roku 2021 czy już od 1 lipca ? Bo ustawę stworzył jakiś . Wiele szpitali różnie te zapisy interpretuje. Jedni twierdzą, że już teraz a inni że do 4410 się zmierza. A za 2 lata kwota bd inna

#12  2019.07.22 19:22:21 ~Gość

Macie od tego związki zawodowe. U nas działa od lipca. Mgr z spec. 4410 zł. Wiem że jest różnie ,ale po to są związki żeby tego pilnować.

#13  2019.07.22 20:29:24 ~Hmm

Skąd wy na to pieniądze macie? 4410 już ? Do tego dodatki i na odcinku 5000 ? 6000 brutto ? A potem się dziwić, że inne grupy zaczynają bunt, skoro mają często 50 % tego co pielęgniarki.

#14  2019.07.22 20:59:57 ~-piel

Kosmiczne, tak jak piszesz. Księgowa z 20 letnim stażem - 2500 zasadnicza. Nadrabiam stażowym, od stycznia 2020 sprzątaczka będzie miała tyle co ja. 0 dodatków, nic tylko być teraz pielęgniarką

#15  2019.07.22 21:08:24 ~Rs

Zapraszam na studia

#16  2019.07.22 21:10:26 ~Grażyna

Do 13 ty jesteś pielęgniarka czy troll? Bo coś za bardzo interesują cię inne grupy

Dodaj komentarz