MZ: poinformujemy ludzi dlaczego warto zostać pielęgniarką.

Kampania promocyjna zawodu pielęgniarki.


MZ: POINFORMUJEMY LUDZI

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ PIELĘGNIARKĄ

Poseł złożył do ministra zdrowia interpelację w sprawie deficytowych specjalizacji lekarskich i niedoboru pielęgniarek wszystkich specjalizacji w polskich szpitalach.

W dniu 9 lipca na interpelację odpowiedziała pani wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko. W odpowiedzi czytamy między innymi: 

V. W ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, finansowanego w ramach PO WER ze środków UE, Ministerstwo Zdrowia zaplanowało realizację zadania związanego z promocją zawodów pielęgniarki i położnej. Kampania medialna, przeprowadzona we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych, ukierunkowana będzie na budowanie pozytywnego wizerunku zawodów pielęgniarki i położnej oraz ukazanie różnych ról i aspektów pracy w tych zawodach w systemie ochrony zdrowia. Celem kampanii będzie również poinformowanie społeczeństwa dlaczego warto zostać pielęgniarką. Zaprezentowana zostanie nowoczesna forma kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, atrakcyjność wykonywania zawodu, samodzielność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zobacz całość odpowiedzi ministerstwa zdrowia na interpelację pt.: w sprawie deficytowych specjalizacji lekarskich i niedoboru pielęgniarek wszystkich specjalizacji w polskich szpitalach.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych