Dyskusja w sejmie: wszystkie pielęgniarki mają licencjaty.

Kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych

POWIEDZIANE W SEJMIE:

WSZYSTKIE PIELĘGNIARKI MAJĄ LICENCJATY 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 3 lipca 2019 roku w sprawie: pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Poseł Józefa Hrynkiewicz (PiS):

Zwykle nie popieram kształcenia zaocznego, ale w przypadku tego kształcenia – kształcenia pielęgniarek, które już pracują w oddziałach i wykonują ten zawód – bardzo popieram, bo to pozwoli im uzupełnić wiedzę teoretyczną w czasie studiów a wiedzę praktyczną mają w szerokim zakresie zdobytą, bo rozumiem, że to będą te osoby.
Wśród tych pielęgniarek… nie?

Przewodniczący poseł Tomasz Latos (PiS):

Myślę, że pewne wątpliwości będą wyjaśniane poza posiedzeniem Komisji…

Poseł Józefa Hrynkiewicz (PiS):

Dobrze.
Proszę wobec tego wyjaśnić, dlaczego te pielęgniarki, które pracują dzisiaj, są już w zawodzie, nie mają licencjatu…

Głos z sali:

Mają, wszystkie mają licencjaty.

Poseł Józefa Hrynkiewicz (PiS):

Nie wszystkie mają licencjaty…

Przewodniczący poseł Tomasz Latos (PiS):

Myślę, że pani minister za chwilę odniesie się do tego wszystkiego, tak więc, dziękuję bardzo…

Poseł Józefa Hrynkiewicz (PiS):

Czy to mają być zupełnie nowe osoby, które nie pracują i, po prostu…

Przewodniczący poseł Tomasz Latos (PiS):

Szanowni państwo, do mikrofonu.

Myślę, że pani minister wyjaśni to jeszcze raz przed zakończeniem pierwszego czytania.

(...)

Sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

Jeszcze raz podkreślę, że mówimy o otwarciu studiów I stopnia, czyli licencjackich, dla formy niestacjonarnej. Czyli, będą przyjmowani studenci, którzy nie mają wykształcenia pielęgniarskiego, tylko wykonują inne zawody medyczne albo w ogóle nie mają wykształcenia w kierunku konkretnego zawodu. Robimy to po to, aby odpowiedzieć na potrzeby środowiska takich zawodów, jak m.in. opiekun medyczny, fizjoterapeuta czy inne, o których państwo tutaj mówili. Są sygnały, że przedstawiciele tych zawodów chcieliby zdobyć uprawnienia pielęgniarskie, natomiast ze względu na to, że pracują, tryb stacjonarny jest dla nich niemożliwy. Dlatego taką możliwość otwieramy.

(...)

Zobacz co o wynagrodzeniach pielęgniarek mówiła pani Ptok

źródło: stenogram posiedzenia komisji

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


    Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych